Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

AKAZ - Zahtjev za izmjenu Pravilnika i Cjenovnika usluga

 

14.10.2020 13:24
Slika
 

Tuzla, 12.10.2020. godine

Broj: 01-925/20

  

AGENCIJA ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU FBiH

 

PREDMET: Zahtjev za izmjenu Pravilnika i Cjenovnika usluga, traži se

 

Poštovani,

 

Vođeni upitima i pritužbama od strane naših članova došli smo do saznanja da je AKAZ  krajem 2019. godine usvojio novi Pravilnik o akreditaciji i certifikaciji zdravstvenih ustanova, stupio na snagu osmog dana od objavljivanja na web starici AKAZ-a (objavljen 27.05.2020. godine),  koji propisuje kraće rokove za certifikaciju od 2 godine, za razliku od dosadašnjeg roka certifikacije koji je bio 4 godine, kao i novoutvrđeni rok akreditacije od 3 godine. Pored kraćih rokova uvodi se i članarina u iznosu od 10 KM po apoteci (ogranak/depo) kao svojevrsna naknada za vođenje registra certificiranih apoteka.

 

Uz izmjene rokova trajanja certifikacije izvršne su i korekcije cijena za certifikaciju apoteka koje su povećane za 100 % za pojedinačne apoteke, a skoro 400 % za apoteke koje imaju više od jedne organizacione jedinice, pa tako imamo situaciju u kojoj zdravstvene ustanove trebaju plaćati mogostruko veće iznose certifikacije za standarde koji su nepromjenjeni i gdje nije došlo do povećanja obima posla komisije koja vrši ocjenu ispunjenosti kriterija.

 

Treba napomenuti i činjenicu da nisu samo apoteke te na koje se pomenute izmjene rokova i cijena odnose, već se radi o svim ustanovama iz oblasti zdravstva, koje će u ovom slučaju, morati izdvojiti  i do 400 % više novca za certifikaciju nego do sada, a što zasigurno mnoge od njih neće moći finansijski podnijeti, te time će biti ugroženo i njihovo poslovanje i mogućnost pružanja kvalitetnih i usluga pacijentima,a a budžeti kantona će pretrpjeti dodatna opterećenja i izdatke.

 

Smatramo da ovakvo povećanje cijena certifikacije i skraćenje njenog roka trajanja nije aposolutno ničim opravdano i predstavlja još jedan finasijski udar na zdravstvene ustanove, u ovom slučaju apoteke, posebno imajući u vidu trenutni period pandemije COVID-19 u kojem su svi poslovni subjekti doživjeli ili prolaze kroz procese reorganizacije rada i prilagođavanje novim okolnostima, koji sa sobom nosi i velike finansijske izdatke, pad prometa i poslovanja i da apoteke nisu u stanju podnijeti ovakve izdatke u tako kratkom vremenskom periodu.

 

Nesporno je da treba težiti ka uvođenju i provođenju certifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova, pa tako i apoteka i to podržavamo, ali ne možemo prihvatiti neopravdano povećanje cijena certifikacije i pri tome ucjenjivanje  apoteka na recertifikaciju prijetnjojm gubitka statusa ugovorne apoteke pred kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, kojima bi AKAZ ako potpišu nove skuplje ugovore, u te svrhe izdao privremenu potvrdu o otpočinjanju procesa uspostave stadnarda sigurnosti.

 

Mišljenja smo da bi prevesntveno AKAZ morao sagledati realnost vremena u kojem se nalazimo, negativni učinak pandemije COVID-19 na poslovanje svih poslovnih subjekata pa tako i apoteka, te revidirati svoj cjenovnik i prilagoditi ga vremenu u kojem se nalazimo, posebno imajući u vidu da su izmjene pravilnika rađene u decembru 2019. godine, kada pandemija još uvijek nije proglašena iako bi i da do pandemije nije došlo ovakav fiansijski udarac prema apotekama, također bio preveliki.

 

Ukoliko pak iz AKAZ-a smatraju da promjenama cjenovnika ne mogu udovoljiti i da žele veliki broj apoteka u Federaciji BiH, odvesti u bankrot i samim tim poboljšati statistiku nezaposlnih, predlažemo da Vlada TK na čelu sa Premijerom TK, Ministarstvo zdravstva TK i Zavod zdravstvenog osiguranja TK ne uvjetuju apoteke u Tuzlanskom kantonu posjedovanjem certifikacije od strane AKAZ-a prilikom u postupku dodjeljivanja statusa ugovorne apoteke, po uzoru na druge kantone u FBiH kao što su Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski ili Unsko-Sanski kanton u kojima se za ostvarivanje određenih prava, certifikacija od strane AKAZ-a ne zahtijeva kao obavezan kriterij.

 

 

S poštovanjem,

 

 Dostavljeno:

  1. Naslovu                                                             PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK
  2. Kabinet Premijera TK                                                                    Aneda Cipurković
  3. Ministarstvu zdravstva TK
  4. Zavod zdravstvenog osiguranja TK
  5. Komorama magistara farmacije u FBiH
  6. Svim apotekama u TK
  7. a/a.
0 0