Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

Izjava o minimalnim uvjetima za potpis ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2020. godini

 

16.12.2019 15:00
Slika
 

FARMACEUTI TUZLANSKOG KANTONA

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FERERACIJE BiH

 

 

  • MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA
  • ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
  • PREMIJER I VLADA TUZLANSKOG KANTONA
  • SVI MAGISTRI FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA
  • MEDIJI

 

 

PREDMET: Izjava o minimalnim uvjetima za potpis ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2020. godini

 

Magistri farmacije Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečnog bezuspješnog pregovaranja o visini cijene usluge za izdavanje lijekova na recept, koja je već godinama najniža u BiH, te višegodišnjih neispunjenih obećanja o njenom povećanju, na sastanku svih farmaceuta Tuzlanskog kantona održanog 27.11.2019. godine usvojili su sledeću zajedničku izjavu, kao odraz jedinistvenog stava svih kolega zaposlenih u apotekama, te je kao takva obligatorna za sve njene potpisnike i predstavlja polaznu tačku za dalje pregovore sa Vladom TK, Ministarstvom zdravstva TK i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, da:

„S obzirom da se bliži kraj kalednarske godine i istek trenutnog ugovora ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini, koji je važeći do 31.12.2019.godine, te da je dosadašnja praksa da ZZO TK javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje farmaceutskih usluga objavi u drugoj polovini decembra, a da od strane ZZO TK, Ministarstva zdravstva TK niti Premijera i Vlade TK do danas dan nismo dobili informaciju o tačnoj visini povećanja cijene usluge, stav apoteka Tuzlanskog kantona je da ponuda za naknadu za izdavanje lijekova na recept ne može biti niža od 1,50 KM bez PDV, te da u slučaju niže ponude ugovor za 2020. godinu neće potpisati.

Pored naknade koja je ponižavajuće niska i najniža u BiH, ugovorne apoteke su mišljenja da je rok utvrđen dosadašnjim članom 14. Ugovora, kojim je regulisano da ZZO TK apoteci vrši plaćanje za izdate lijekove po ispostavljenim računima u roku od 60 dana od prijema računa predugačak, te su stava da se isti mora korigovati na način da se utvrdi kraći rok plaćanja, koji neće prelaziti 30 dana od dana prijema računa.

Saglasnost sa minimalnim uvjetima za potpis Ugovora za 2020.godinu i neodstupanje od istih potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.“

Ova izjava izjava bit će upućena na adrese iz zaglavlja i stupit će na snagu u slučaju da do 10. decembra 2019. godine, od strane Vlade i Premijera TK, Ministrstva zdravstva TK i ZZO TK ne bude prezentovana visina obećanog povećanja cijene usluge za izdavanje lijekova na recept, ili ona bude niža od iznosa utvrđenog ovom izjavom.

S poštovanjem,

 

Potpisnici izjave i saopštenja U PRILOGU

0 0