Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA U ZZO TK i KOD PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TK

 

17.10.2019 12:53
Slika
 

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA PREDSTAVNICIMA ZZO TK I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK ODRŽANOG 14.10.2019.g. i SASTANKA KOD PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TK 16.10.2019.g.

 

  • Sastanku su prisustvovali članovi Odbora za pregovore (Aneda Cipurković, Džana Tučić (umjesto Seada Osmančevića), Edim Kadić (umjesto Aide Nišić), Amela Gazibegović, Senad Softić i Dragan Nikić), ispred ZZO TK, direktor Mirsad Hodžić, Selma Halilović, pomoćnik direktora za pravne poslove, Almira Hurić, pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor, Muhamed Muharemović, pomoćnik direktora za zdravstveno osiguranje, a ispred Ministarstva zdravstva TK Sekretar ministarstva Melika Saračević

Sastanak je prošao u ugodnoj atmosferi i prilici da prisutni razmijene mišljenja i stavove, te poglede na buduće korake rješavanju zahtjeva magistara farmacije TK za povećanjem naknade za izdavanje lijekova na recept.

Prema riječima direktora ZZO TK još uvijek nije započet rad na kreiranju Finansijskog plana ZZO TK unutar kojeg se planira visina usluge, a u vezi čega je bivši Premijer zatražio da se uključe i magistiri farmacije u njegovo kreiranje. Još uvijek se čekaju smijernice iz Ministarstva zdravstva TK u pogledu njegove izrade, bez kojih se taj proces ne može započeti. Na tu temu su već održana dva sastanka ZZO TK i Ministarstva, te je za očekivati da će smjernice vrlo brzo biti poslane Zavodu te ovaj proces započeti.

U pogeldu kreiranja visine cijene usluge ZZO TK do sada je osnov za njenu visinu crpio iz Jednistvene Metodologije, a u vezi njene visine nemoćni su jednostrano izvršiti uvećanje, već je za to potrebno uključiti i ostale nivoe vlasti, prvenstveno Vladu TK, Premijera TK i Skupštnu TK.

Predsjednica Komore magistara farmacije TK upoznala je prisutne o dosadašnjim sastancima predstavnika farmaceuta TK sa Ministarstvom i zatražila podršku ZZO TK našim zahtjevima, jer je ovakva cijena usluge neizdrživa, te uporedila istu sa visinom u drugim kantonima. Također je zatražila da budemo uključeni od starta u proces kreiranja Finansijskog plana ZZO TK.

Edim Kadić ispred javnog sektora naglasio je jedinstven stav svih kolega bez obzira iz kojeg sektora dolaze, da od svojih zahteva nećemo odustati te da smo spremni i na radiklane mjere zbog kojih bi najveću štetu trpio zdravstveni sistem i pacijenti.

Direktor ZZO TK je tokom razgovora upoznao prisutne da nije optimističan u pogledu povećanja cijene usluge u ovoj godini, kao ni za iduću, jer prema procjenama Zavoda za očekivati je manjak u prilivu sredstava za oko 45 miliona KM ukoliko se usvoje Zakoni o doprinosima i porezu na dohodak na nivou FBiH, kao i zbog činjenice da su suočeni i sa mogućim štrajkom ljekara koji od svojih zahtjeva za većim primanjima neće odustati.

Amela Gazibegović izrazila je negodovanje povodom činjenice da Zavod vodi računa samo o zahtjevima ljekara, a da farmaceuti moraju popustiti u tom slučaju, te još jednom ukazala na neravnopravan položaj i guranje farmaceuta u stranu, navodeći da su farmaceuti dosta puta izlazili u susret ZZO TK kao i da je mnoštvo stvari i usluga koje rade besplatno, a da ih više niko i ne spominje jer su vremenom prerasle u praksu.

Džana Tučić kao predstavnik Komore magistara farmacije FBiH izrazila je podršku Federalne Komore zahtjevima kolega sa Tuzlanskog kantona, te istakla da farmaceuti žele napokon ostvariti partnerski odnos sa institucijama vlasti, te bolje uslove rada za mlađe kolege i predložila da se magistari farmacije više involviraju u rad Zavoda popunom radnih mjesta predviđenih za iste.

Predstavnica Ministarstva gđa Melika Saračević nije mogla dati zvaničan stav Ministarstva ovom prilikom, jer je suviše rano za to, ali je naglasila da je Minisarstvo samo jedan od učesnika pri kreiranju zdravstvene politke kantona zajedno sa oba Zavoda i Ministarstvom finansija TK te da od svih pobrojanih zavisi njena izrada.

Na kraju sastanka direktor ZZO TK obećao je da Zavod neće biti smetnja zahtjevima magistara farmacije TK, već će ih podržati u onoj mjeri u kojoj im to zakonodavstvo dozvoljava.

 

  • 10.2019. godine u prostorijama Skupštine TK obavljen je razgovor Odbora za pregovore (Aneda Cipurković, Inesa Jahić (umjesto Seada Osmančevića), Edim Kadić i Emina Šabić (umjesto Aide Nišić), Amela Gazibegović, Senad Softić i Dragan Nikić), sa predsjednikom Skupštine TK g. Žarkom Vujovićem.

Predsjednik Skupštine ujedno je i predlagač inicijative za povećanje cijene usluge za izdavanje lijekova na recept u predhodnom sazivu, a ovom prilikom smo mu se zahvalili na tome, te ga upoznali sa našim dosadašnjim angažmanom i razgovorima obavljenim u proteklih 6 mjeseci. Ovom prilikom zatražili smo i podršku za nastavak aktivnosti, te priliku da se poslanicima objasni ko je i šta magistar farmacije u lancu zdravstvenog sistema, njegova uloga i rad koji obavlja svakodnevno, a sve s ciljem stvaranja objektivne i ispravljanja krive slike kod poslanika u Skupštini o magistru farmacije koji se najčešće smatra za trgovca lijekovima.

Predsjednik Skupštine, izrazio je razumijevanje za naše zahtjeve i molbe koje smatra opravdanim, zbog čega je sa ranijim Ministrom zdravstva TK obavio više razgovora po tom pitanju, pa shodno tome i kreirao inicijativu za povećanje cijene usluge. Ovom prilikom je obećao svoju punu podršku, ali i predložio da se inicijativa kakvu je on podnio, obnovi te nastave razgovori sa Vladom TK i Premijerom TK što smatra za jedni ispravan put kojim bi naše zahtjeve mogli ostvariti.

 

U Tuzli, 17.10.2019. godine

 

IZVJEŠTAJ SASTAVIO: Nikić Dragan.

0 0