Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

JEDINSTVENE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA U APOTEKAMA

 

17.03.2020 14:22
Slika
 
Poštovane kolegice i kolege i korisnici zdravstvenih usluga u apotekama,

shodno instrukcijama Ministarstva zdravstva TK od 16.03.2020. godine, Komora magistara farmacije TK u saradnji sa Komorom magistara farmacije FBiH, izradila je jedinstvene mjere zaštite od korona virusne bolesti u apotekama koje Vam dostavljamo na obavezno postupanje i koje će biti istaknute na vidnom mjestu na ulazu u apoteke.
Kontrolu provođenja ovih mjera i naredbe o ograničenom radnom vremenu apoteka do 18h koje je krizni štab TK  usvojio 16.03.2020. godine, kontrolisat će inspekcijske službe Tuzlanskog kantona, a sve u cilju zaštite zdravlja osoblja u apotekama i pacijenata.  
 

 

JEDINSTVENE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA

U APOTEKAMA

 

 

Obzirom da je epidemija korona virusne bolesti proglašena vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja, da su apoteke pozitivnim zakonskim i akreditacijskim propisma u zdravstvu dužne pored redovitih, poduzeti dodatne mjere opreza i prevencije i posjedovati planove aktivnosti u kriznim stanjima, a uvažavajući dostavljene smjernice Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Komora magistara farmacije TK propisuje sledeće jedinstvene mjere sprečavanja širenja korona virsa u apotekama i radu sa pacijentima:

 

 Poštovati red, izbjegavati nastanak gužve.

 U apoteku ulazi jedna po jedna osoba. Nakon što se oslobodi jedno radno mjesto ulazi sljedeća osoba.

 Na jednom radnom mjestu farmaceut ili farmaceutski tehničar uslužuje samo jednog pacijenta.

 U redu izvan apoteke minimalno rastojanje treba da bude 1,5 m.

 Takođe, kada razgovarate sa farmaceutima ili farmaceutskim tehničarima, držite rastojanje od 1,5m.

 Ukoliko postoji mogućnost preporučuje se kartično plaćanje.

 Ukoliko kišete ili kašljete prekrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom, koju ćete baciti izvan apoteke u zatvoreni kontejner, a najbolje bi bilo u kesu koju ćete zavezati, pa tek onda u kontejner. Operite ruke potom.

 Koristite dezificijens prije ulaska u apoteke.

 Ne ulazite u apoteku ukoliko ste:

  1. Bili u inostranstvu u predhodnih 14 dana
  2. Bili u kontaktu sa osobama koje su bile u inostranstvu
  3. Bili u kontaktu sa osobama kojima je određena samoizolacija
  4. Bili u kontaktu sa oboljelim od koronavirusne bolesti
  5. Imate simptome respiratornih bolesti (kašljanje, kihanje, šmrcanje, povišena tjelesna temperatura, kratak dah)

u navedenim slučajevima Vašu terapiju neka podigne zdrava osoba, a ukoliko to nije moguće javite se telefonom svom ljekaru

 Vodite računa da su količine dezificijensa, maski i rukavica ograničene. Mislite na svoje sugrađane prilikom kupovine istih.

 

Ove jedinstvene mjere apoteka će istaknuti na vidnom mjestu na ulazu u apoteku kako bi bile lako uočljive pacijentima.

0 0