Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

On-line edukacija

Lista i raspored tema za radove u sklopu ON-LINE edukacije (2016.godina)

 

27.01.2017 15:31
Slika
 
OBLASTI ZA PISANJE RADOVA JANUAR FEBRUAR APRIL SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR
1. Tretman bola, uloga farmaceuta                                 
2. Dijetetski suplementi i menopauza                                
3. Probiotici, znanstvene činjenice                         
4. Kvalitet pomoćnih supstanci u izradi lijekova                               
5. Peludne alergijske reakcije                         
6. Racionalna upotreba antibiotika, uloga farmaceuta                               
7. Interakcije lijekova                             
8. Samomedikacija pacijenata                                
9. Rezistencija antimikotika                                
10. Farmakokinetika, efikasnost i prednost različitih oblika aplikacije lijekova (ista generika a različiti oblici)                                 
11. Farmakovigilanca                                    
12. Opravdanost primjene fluorokinolona.                                    
0 0