Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

OBAVIJEST O ORGANIZOVANOM PREVOZU NA VII SIMPOZIJ KMFK SARAJEVO

 

20.11.2018 13:50
Slika
 
Obavještavamo članstvo da svi koji su zainteresovani za odlazak na VII Simpozij magistara farmacije Kantona Sarajevo koji organizira Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo, u subotu 01.12.2018. , u hotelu Holiday (Zmaja od Bosne 4) na temu: „Preparati biljnog i sintetskog porijekla namijenjeni poboljšanju imuniteta –Istine i zablude“,

Da je iz Tuzle obezbijeđen besplatan i organizovan prevoz.

Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 035-271-203 ili E-maila Komore: komora.mrphtk@gmail.com, radi rezervacije najkasnije do 27.11.2018. godine.

Komora magistara farmacije TK, u sklopu saradnje i dogovora koji ima sa svim kantonalnim Komorama, bodovat će ovaj Simpozij u skladu sa Pravilnikom o bodovanju Komore.

Gosti Simpozija će biti predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo i FBiH, kao i predstavnici oba entitetska farmaceutska društva.

Kotizacija za Simpozij iznosi: 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka).
Imena učesnika Simpozija (pojedinačno ili prilikom plaćanja više kotizacija, ako uplatu vrši farmaceutska kompanija), a nakon uplaćenih kotizacija, obavezno treba dostaviti na e-mail:
komora@farmaceutisarajevo.ba.
Kotizacija se uplaćuje na žiro – račun Komore, kod Sparkasse banke, broj: 1990 4900 5710
5790 sa naznakom, kod svrhe uplate: “Uplata za Simpozij mr. ph. KS - na ime mr. ph. (navesti ime za koje se kotizacija uplaćuje)“, ili na blagajni Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo (Vilsonovo šetalište br. 10).


E-mail: komora@farmaceutisarajevo.ba 2/2
Magistri farmacije koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju, kao predavači,trebaju dostaviti radove putem e-maila Komore, najdalje do 20.11.2018. godine.

Kontakt telefon/fax Komore za više informacija je: 033 214 967, a također Komoru možete kontaktirati i putem e-maila: komora@farmaceutisarajevo.ba

 

0 0