Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

OBAVIJEST O PLANIRANJU IZBORA U KOMORI I POZIV APOTEKAMA ZA DOSTAVU PODATAKA

 

02.12.2020 08:48
Slika
 

Tuzla, 01.12.2020.godine

Broj: 01-991/20

 

  - SVIM APOTEKAMA TULANSKOG KANTONA

 

 PREDMET: Pripremne radnje za pokretanje izbornog procesa u Komori magistara farmacije TK i zahtjev za dostavu podataka

 

 Poštovane koleginice i kolege,

 

s obzirom da upravljačkim tijelima Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona mandat ističe 02.03.2021. godine, to smo prije donošenja odluke o raspisivanju izbora za delegate u Skupštini dužni prikupiti podatke od Vas o ukupnom broju Vaših uposlenika koji su članovi Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, kako bi se mogao odrediti tačan broj i raspored delegata za novu Skupštinu Komore.

 

Naime, prema odredbama Pravilnika o izboru i opozivu tijela Komore Skupštinu Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona čine delegati izabrani u izbornim jedinicama koje predstavljaju. U izbornu jedinicu su udruženi magistri farmacije za svaku pojedinu zdravstvenu ustanovu, te druge organe, organizacije iz oblasti zdravstva, odnosno interesne grupacije koje su specifičnog karaktera.

 

Izborne jedinice su:

 

  1. Privatne zdravstvene ustanove;
  2. Javne zdravstvene ustanove;
  3. Pojedinačne apoteke;
  4. Državne institucije, farmaceutski fakultet, farmaceutska industrija, nezposleni;
  5. Predstavništva i veledrogerije.

 

Ukupan broj delegata u Skupštini utvrđuje se na osnovu podataka iz registra članova na dan raspisivanja izbora tako da se na svakih 5 magistara farmacije članova Komore jedne izborne jedinice iz ukupnog broja članova Komore te izborne jedinice, bira jedan (1) delegat.

Ukoliko izborne jedinice imaju manje od 5 magistara farmacije članova Komore udružuju se u zajedničku izbornu jedinicu unutar sektora iz kojeg dolaze i udruženi imaju pravo izabrati srazmjeran broj zajedničkih delegata.

 

Delegate u svojim izbornim jedinicama predlažu izborne jedinice, a u udruženim izbornim jedinicama povjerenici izborne jedinice, o čemu Odluku donosi Upravni odbor Komore.

Predloženi delegati obavezno potpisuju izjave da prihvataju dužnost delegata.

Nakon prijedloga iz izbornih jedinica, u pismenoj formi i potpisa izjava, konačan broj delegata utvrđuje Upravni odbor, koji formira zajedničku listu svih predloženih delegata i dostavlja Skupštini na donošenje odluke o verifikaciji mandata izabranih dlegata.

 

Budući da je u planu da se do 30.12.2020. godine raspišu izbori, a u cilju što transparentnijeg i tačnijeg utvrđivanja rasporeda mandata, to Vas molimo da nam najdalje do 15.12.2020. godine dostavite podatak koliko Vaša ustanova broji magistara farmacije i koliko ih je članova Komore magistara farmacije TK. Kao pomoć može poslužiti i naša evidencija članova po apotekama i ustanovama u kojim rade (koje Vam dostavimo u prilogu), a na osnovu kojih možete utvrditi da li su isti još uvijek zaposleni kod Vas ili ne.

 

Također, radi što bolje organizacije i rada Komore, pozivamo sve koleginice i kolege sa Tuzlanskog kantona ukoliko se do sada niste upisali u registar članova Komore, a ukoliko žele participirati u njenom radu i organima upravljanja da najdalje do 15.12.2020. godine izvršite upis (popunom prijavnog lista iz priloga), kako bi mogli ostvariti prava koja proističu iz člnastva u Komori (u konkretnom slučaju pravo da birate i budete birani u organe Komore).

 

S poštovanjem,

                                                                                                                   PREDSJEDNICA KOMORE

                                                                                                                        ANEDA CIPURKOVIĆ 
0 0