Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

OBAVIJEST o VII SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO

 

18.07.2018 10:34
Slika
 

Sarajevo, 29.06.2018. godine

Broj: 001-D-1441/18

 

- SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE-

 

 PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA VII SIMPOZIJMAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO

 

 Poštovane kolegice i kolege,

    Ovim putem Vaspozivamo da uzmete aktivno učešće u radu VII Simpozija magistara farmacije Kantona Sarajevo,koji organizira Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo.

 

   Tema VII Simpozija je:

 

„Preparati biljnog i sintetskog porijekla namijenjeni poboljšanju imuniteta –

Istine i zablude“

 

   VII Simpozij će seodržati u drugoj polovini oktobra,u  Sarajevu.

O tačnom datumu, izboru mjesta održavanja i programu Simpozija blagovremeno ćemo Vas obavijestiti.

 

   Gosti Simpozija će biti predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH,  Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo i FBiH, kao i predstavnici oba entitetska farmaceutska društva.

 Svi magistri farmacije, koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju, kao predavači prezentacija, trebaju se pridržavati slijedećeg:

 

 • Dostavljanje rada u A4 formatu;
 • Font: Cambria: 12;
 • Jednostruki prored;
 • Margine: 2,5 cm;
 • Tekst: 6 – 10 stranica;
 • Naslov rada na jednom od jezika Bosne i Hercegovine;
 • Navođenje autora i institucija u kojima su isti zaposleni;
 • 3 – 5 ključnih riječi;
 • Citiranje korištene literature u skladu sa Vancouverskom konvencijom.

 

Krajnji rok za dostavljanje radova je 10.09.2018. godine.

 

Selektiranje prijavljenih radova izvršiti će Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja. O Odluci Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti blagovremeno obaviješteni.

 

 Radove možete  dostaviti na e–mail adresu: komora@farmaceutisarajevo.ba,

ili na CD-u, preporučenom poštom, na poštansku adresu:

Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 10,  71 000 Sarajevo.

 

 S poštovanjem,

 

Predsjednica Upravnog odbora 

Komore magistara farmacije   

Kantona Sarajevo   

 

Dr.sc. Dženita Softić,prim.mr.ph. spec., s.r.

Predsjednik

Komore magistara farmacije

Kantona Sarajevo

 

Mirsad Šabaredžović, prim.mr.ph.spec., s.r.

 

Dostavljeno:

 

 • Naslovu,
 • a/a

 

0 0