Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

POSTIGNUT DOGOVOR SA VLADOM TK

 

03.01.2020 14:24
Slika
 
Poštovane koelginice i kolege,
 
danas je u 12:30 minuta održan hitan sastanak predstavnika magistara farmacije TK, Premijera TK Denijala Tulumovića, Ministrice Zdravstva TK Dajane Čolić i direktora ZZO TK Emira Nuhanovića. Ispred magistara farmacije TK odbor za pregovore činili su: predsjednica Komore TK Aneda Cipurković, Sekretar Komore Dragan Nikić, ispred javnog sektora Edim Kadić i Lejla Berbić, privatnog sektora Amela Gazibegović, pojedinačnih apoteka Senad Softić, te Vas upoznajemo sa zaključcima sa istog:

Na sastanku je konstatovano da su zahtjevi magistara farmaije TK opravdani, te da magistar farmacije u Tuzlanskom kantonu zaslužuje da se njegov rad vrednuje u skladu sa vrijednošću rada u drugim kantonima. Svi prisutni su izrazili žaljenje što je moralo doći do situacije da se obustavi  izdavanje lijekova na recept, ali i spremnost da se situacija riješi što prije.
Članovi odbora za pregovore još jednom su ponovili svoje razloge i opravdanost svojih zahtjeva ali i spremnost za dogovor. 
Premijer TK prihvatio je zahtjeve magistara farmacije da usluga za izdavanje lijekova na recept iznosi 1,50 KM umjesto dosadašnjih 1,00 KM, i ovaj prijedlog će  biti upućen na prvu narednu sjednicu Skupštine TK. Nakon što prođe Skupštinsku proceduru visina cijene usluge po novoutvrđenom iznosu obračunavat će se od 01.01.2020. godine.
 
Komora magistara farmacije TK zadužena je da odmah po završetku sastanka pošalje kratku poruku apotekama da je dogovor postignut i da se odmah nastavi sa izdavanjem lijekova sa esencijalne liste.

U cilju nastavka adekvatnog i kvalitetnog pružanja zdravstvene usluge i snabdijevanja pacijenata sa lijekovima sa esencijalne liste, na poziv ZZO TK u predviđenim terminima sve apoteke dužne su pristupiti potpisu aneksa ugovora koji je ponuđen od strane ZZO TK. 
 
Za sve daljenje nejasnoće i informacije slobodno se možete obratiti Komori magistara farmacije TK na broj 035-271-203.
 
Nakon postignutog dogovora održana je i zajednička preskonferencija za medije na kojoj je javnost upoznata o postignutom dogovoru.
 
srdačan pozdrav
0 0