Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

POTVRDA NOVOG DATUMA VII SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE TK sa međunarodnim učešćem

 

16.07.2020 12:02
Slika
 
Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo Vas da će se odgođeni VII simpozij magistara farmacije TK sa međunarodnim učešem na temu: “POMOĆNA LJEKOVITA SREDSTVA I DODACI PREHRANI“ koji je prvobitno paniran u martu mjesecu održati 26.09.2020. godine u Hotelu Mellain u Tuzli.

Program rada Simpozija i druga obavještenja možete pratiti na našoj web stranici: komoramagistarafarmacije-tk.ba i FB stranici:https://www.facebook.com/events/997231197376586/?active_tab=about

KOTIZACIJE:

Rana kotizacija do 16.09.2020. godine iznosi 80,00 KM (osamdeset konvertibilnih maraka),

Kasna kotizacija od 17.09.2020. godine iznosi 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

 

Kotizacija se uplaćuje na  žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate:“Uplata za Sedmi simpozij magistara farmacije TK - na ime mr.ph. (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“,  ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

 

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:

  • Radni materijal Simpozija;
  • Ručak za radne dane Simpozija;
  • Kafe pauze za radne dane Simpozija.

 

Nezaposleni magistri farmacije koji dostave Uvjerenje o nezaposlenosti, oslobađaju su plaćanja kotizacije za sudjelovanja na Sedmom Simpoziju magistara farmacije TK i imaju obezbijeđen radni materijal i certifikat.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore i imaju obezbijeđen certifikat o sudjelovanju.

 

Nezaposleni i studenti (dodiplomci) koji žele prisustvovati pauzama i ručku uplaćaju kotizaciju u iznosu od 30,00 KM, uz koju se za studente obezbjeđuje i radni materijal Simpozija.

 

S poštovanjem,

0 0