Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

Reakcija na inicijativu o izmjeni Pravilnika o bližim uvjetima glede prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove i postupku njihove verifikacije

 

17.07.2020 13:44
Slika
 

Tuzla, 17.07.2020.godine

Broj: 01-782/20

 

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

 

N/R MINISTRA doc.dr. Vjekoslav Mandić

 

 

PREDMET:  Reakcija na inicijativu o izmjeni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uvjetima glede prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove i postupku njihove verifikacije (Sl.Novine FBiH broj: 44/12, 23/13, 27/14, 36/19)

 

 

Poštovani Ministre,

 

                Rukovodstvo Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, održalo je korespodencije sa članstvom Komore, Komorama magistara farmacije u F BiH i Udruženjem komora magistara farmacije po pitanju inicijative za izmjenu Pravilnika navedenog u Predmetu, a koja Vam je upućena iz Ministarstva zdravstva Unsko-Sanskog kantona i koja je svojim sadržajem izazvala negativne reakcije svih članova.

 

Jedinstveni stav kolega sa našeg i drugih kantona jeste da struka koju zastupamo nije za bilo kakve izmjene Pravilnika kojim bi došlo do ukidanja geografskog i demografskog kriterija za otvaranje apoteka, a bez predhodno obavljenih konsultacija sa strukom, bez urađenih analiza potkrepljenih argumentima i dokazima o prednostima deregulacije u apotekarskoj djelatnosti.

 

Glavni smisao pomenutih kriterija kojim se reguliše otvaranje apoteka ne predstavlja ograničenje za otvaranje apoteka već model kojim je osigurana dostupnost farmaceutske zdravstvene usluge svim stanovnicma, te osigurava postojanje apoteka u demografski ugroženim ruralnim područjima. Osnovnim kriterijima se osigurava rasprostranjenost apotekarske usluge na cjelokupnoj teritoriji Federacije BiH i pristup istim, te ujedno spriječava neograničeno i nekontrolisano koncentrisanje apoteka u ekonomski atraktivnim područjima (gradska gusto naseljena područja, pješačke zone, šoping centri...) u kojima već postoji dva ili tri puta veći broj apoteka nego što je propisano ovim kriterijima, a koje su otvorene u vremenu prije donošenja Pravilnika, kada ovi kriteriji nisu bili zastupljeni.

 

Napominjem i da je svugdje u razvijenim zemljama svijeta urađena mreža apoteka, da se poštuju i demografski i geografski kriteriji.

Pogrešna je predodžba da će više apoteka dovesti do poboljšanja usluge. Nekontrolisanim otvaranjem apoteka se urušava sistem vrijednosti usluge, komercijalni efekat nadjačava etički stav, te se zbog ekonomskog opstanka ruše osnovni postulati struke.

 

Ukoliko bi se išlo u pravcu deregulacije apotekarskog sektora morali bi se pažljivo sagledati svi mogući uticaji i napraviti detaljne analize o rizicima i eventualnim koristima deregulacije, a iskustva zemalja koje su pokušale primjeniti deregulaciju pokazala su pogubne efekte. U Srbiji je deregulacja dovela do potpunog sloma apotekarske djelatnosti i potpuno neuređenog tržišta što prestavlja ugrožavanje javnog zdravlja, a negativne posljedice (nekontrolisana prodaja i izdavanje lijekova mimo pravila struke) tek će doći na naplatu. Poljska je provela deregulaciju a i liberalizaciju apotekarskog sektora što je dovelo do kolapsa i haosa u apotekama, te su u konačnici ponovo uveli regulaciju. Liberalizacija i povećana dostupnost lijekova na ovakav način rezultirala je negativnim posljedicama na zdravstveni sistem, povećanjem broja nuspojava na lijekove i povećanjem troškova liječenja zbog nepravilnih primjena lijekova.

 

Naš cilj je da uz Vašu pomoć farmaceutsku djelatnost dovedemo na Evropski nivo, da se kvalitetom usluga približimo kolegama u Evropi. Izmjenama Pravilnika kroz ukidanje postojećih kriterija ponovno se uvodi haos u farmaceutsku djelatnost koja je od velikog značaja za zdravlje stanovništva i vodi nas u situaciji koja se desila u zemljama regiona, gdje je rad u apotekama  pao na niži nivo nego rad u shoping centrima. Cilj i nas i Vas kao nadležnog Ministarstva je da zaštitimo stanovništvo od nereda, da im omogućimo bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a snabdijevanje lijekovima je itekako važna karika u tom lancu.

 

S toga, Vas poštovani Ministre molimo, da ukoliko želite donijeti bilo kakvu izmjenu Pravilnika po ovom pitanju, provedete kvalitetnu javnu raspravu i date priliku struci da iznese svoje stavove koristeći znanja i iskustva iz struke u kojoj radimo.

 
S poštovanjem

 

                                                                              PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARAFARMACIJE TK

                                                                                                       Aneda Cipurković, mr.ph.

 

 

 

 

 

0 0