Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Novosti iz struke

RIJEŠITI PROBLEM NEDOSTATKA KADRA ZA PRAĆENjE NEŽELjENIH DEJSTAVA LIJEKOVA

 

05.06.2018 09:52
Slika
 

BANjALUKA, 1. JUNA /SRNA/ - Pomoćnik direktora za lijekove u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Biljana Tubić upozorila je da u BiH postoji problem nedostatka stručnjaka u oblasti farmakovigelanse, odnosno u praćenju neželjenih dejstava lijekova.

Tubićeva je napomenula da Agencija u posljednje vrijeme intenzivno radi na rješavanju tog problema, jer se bez stručnog kadra ne može unaprijediti priča o farmakovigelansi, na način da BiH može da parira zemljama u regionu.

„Ovaj problem traži veći angažman svh nas koji smo u sistemu zdravstvene zaštite. Inicijalno, to su zdravstveni radnici, jer oni dobijaju informacije o neželjenim dejstvima lijekova i u kontaktu su sa pacijentima“, rekla je Tubićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je dodala i da je problem što u BiH pacijentima nije ostavljena mogućnost da oni sami prijaljuju neželjea dejstva lijekova, koja primjete, a što je praksa u nekim drugim evropskim zemljama.

„Težište je na zdravstvenim radnicima, odnosno farmaceutima u apotekama i doktorima u klinikama, jer oni od pacijenata dobijaju informaciju da je došlo do neke neželjene reakcije i prosljeđuju je nama“, rekla je Tubićeva.

Ona je dodala da Agencija,  kada dobije informaciju o neželjenom dejstvu, kao stručno tijelo vrši ocjenu uzročno – posljedične veze, odnosno da li je ta reakcija zaista u vezi sa lijekom koji je pod sumnjom, ili je nastala zbog nekih drugih faktora.

„Ukoliko se utvrdi da neželjena reakcija potiče od lijeka koji je pod sumnjom, a nije opisana u tekstu uputstva za taj lijek, tada preuzimamo ozbiljnije mjere, a sve u zavisnosti od stepena ozbiljnosti te neželjene reakcije“, rekla je Tubićeva.

Prema njenim riječima, u najgorem slučaju lijek se povlači sa tržišta, te se ukida dozvola za stavljanje lijeka u promet, dok se u blažim slučajevima u tekst uputstva unosi novo neželjeno dejstvo.

„Iako u našoj glavnoj kancelariji za farmakovigelansu nemamo dovoljno kadra koji će raditi na ovim poslovima, sa druge strane to kompenzujemo tijesnom saradnjom sa evropskom agencijom za lijekove i Svjetskom zdravstvenom organizacijom i od njih preuzimamo sve bitne informacije koje se tiču lijekova i evidentiranih neželjenih dejstava“, rekla je Tubićeva

IZVOR: Agencija Srna/ALMBiH

0 0