Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

ZAPISINIK I ZAKLJUČCI SA SASTANKA MAGISTARA FARMACIJE TK od 17.05.2019.g

 

21.05.2019 09:37
Slika
 

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA SASTANKA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANOG 17.05.2019. GODINE u Dramar Centru u Tuzli:

 

Članovi Odbora za pregovore (Aneda Cipurković, Sead Osmančević, Aida Nišić, Amela Gazibegović i Senad Softić) organizaovali su sastanak svih magistara farmacije Tuzlanskog kantona. Prisutne su upoznali sa detljima sastanka održanog 15.05.2019. godine u Uredu Premijera Tuzlanskog  na temu povećanje farmaceutske usluge za izdavanje lijekova na recept.

Istaknuto je da su sastanku pored Premijera TK prisustvovali i Ministri zdravstva i finansija TK, te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Ishod sa sastanka nije opravdao očekivanja, odnosno nije se postigla bilo kakva saglasnost po pitanju povećanja usluge, naprotiv, najviše vremena je potrošeno na iznošenje kritika na račun magistara farmacije, zbog održanog štrajka upozorenja i zaobilaženje predhodnih razogovora sa ovlaštenim institucijama. Odbor za pregovore je upoznao prisutne da su magistri farmacije godinama isticali ovaj problem na sastancima u Ministarstvu zdravstva i Zavodu, a da je konkterno prošle godine upućeno više molbi za održavanje sastanka sa Ministarstvom i Zavodom na aktuelnu temu, ali da s druge strane nije bilo sluha za tako nešto, o čemu postoji i pisani trag sa zahtjevima za sastanke, koji se nisu održali. Zajednički zaključak sa tog sastanka je da postoji evidentan manjak komunikacije i da se u tom segmentu odnosi moraju potpraviti. Premijer je također preporučio da se predstavnici magistara farmacije moraju aktivno uključiti u razgovore i planiranje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u dijelu koji se odnosi na uslugu i da se tu pokuša naći rješenje za njeno povećanje, za koju smatra da je opravdano i zadužio je direktora Zavoda da uključi predstavnike farmaceuta u ove aktivnosti. Na pitanje šta je sa povećanjem usluge za aktuelnu godinu, odgovoreno je da je ugovor potpisan početkom ove godine i da se mora poštovati, kao i da trenutno nema finansijskih sredstava da se ispune zahtjevi magistara farmacije za povećanje usluge, a da se ne ugrozi finansiranje drugih zdravstvenih usluga.

Nakon kraće diskusije o izlaganju sa sastanka kod Premijera TK, prisutni su usvojili sledeće zaključke:

  1. Aktivno se uključiti u procese planiranja finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu, a upit za datum održavanja sastanaka Zavodu će uputiti Komora magistara farmacije TK;
  2. Od zahtjeva za povećanjem visine naknade za izdavanje lijekova na recept za 2019. godinu neće se odustati, te će se u te svrhe angažovati stručno lice (advokat) kako bi se razmotrila mogućnost najdrastičnije mjere – raskidanje ugovora sa Zavodm u slučaju neispunjenja zahtjeva za povećanje iste;
  3. Za pregovore oko potpisivanja ugovora za 2020. godinu, ovlastit će se Komora magistara farmacije TK posebnim punomoćima apoteka, da u njihovo ime u skladu sa Zakonskim ovlaštenjima održi pregovore i usaglašavanje ugovora koje sa Zavodom potpisuju apoteke;
  4. Za 10.06.2019. godine zakazat će se sveopći skup magistara farmacije TK na kojem bi prisustvovao advokat koji bi se angažovao, te gosti iz drugih kantona kako bi prenijeli svoja iskustva u vezi sa pregovaranjem Komore u ime apoteka sa Zavodom zdravstvenog osiguranja u pogledu potpisivanja ugovora za pružanje farmaceutske usluge;
  5. Češće održavati sastanke magistara farmacije TK, te na taj način poboljšati komunikaciju i otvoriti raspravu i o drugim pitanjima i problemima sa kojim se susrećemo.

U Tuzli, 17.05.2019. godine

 

ZAPISNIK SASTAVIO: Nikić Dragan.

0 0