Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

DRUGA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE

 

06.05.2022 07:48
Slika
 
Dana, 09.05.2022. godine u Dramar Centru u Tuzli sa početkom u 18h održat će se Druga redovna sjednica Skupštine Komore.

Pravo prisustva imaju svi članovi Komore, dok pravo glasa imaju izabrani delegati u Skupštini, a kojima će se putem E-maila dostaviti radni materijali.

Prisustvo Skupštini je obavezno za sve izabrane delegate, koji su dužni svoj eventualni izostanak najaviti ranije na zvanični E-mail Komore: komora.mrphtk@gmail.com.


 
0 0