Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

INTERNACIONALNA KONFERENCIJA - "Apiterapija kod djece 2024"

 

19.02.2024 12:30
Slika
 
Poštovane koleginice i kolege, 
 
pozivamo Vas da uzmete učešće i prisustvujete on line predavanju o apipedagogiji i apiterapiji kod djece koja će se održati u ON-LINE obliku 24. i 25.02.2024. godine putem ZOOM APLIKACIJE.

Za pristup konferenciji potrebno je da se registrujete preko ovog linka (https://apisretis.wixsite.com/website-3/registration).

učešće i praćenje konferencije bit će bodovano od Komore u skladu sa važećim pravilnikom o bodovanju.
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR