Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

IZBORI 2021-2025 - KANDIDACIJSKA LISTA

 

27.01.2021 12:48
Slika
 

                                                             OBRAZAC 9/2020

 

REDOVNI IZBORI ZA RUKOVODEĆE ORGANE KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK,
02.03.2021. GODINE, TUZLA

 

KANDIDACIJSKA LISTA

  

 1. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 

U Upravni odbor Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona bira se sedam (7) članova.

Potrebno je zaokružiti jednog, a najviše sedam predloženih kandidata.

 

KANDIDATI (redoslijed je određen abecednim redom prema prezimenu):

 

 1. ARAPČIĆ MELISA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 2. BEKTIĆ NERMIN (JZU „GRADSKE APOTEKE TUZLA“)
 3. MIŠIĆ DŽENITA (MEDICAL INSTITUTE BAYER)
 4. MORANJKIĆ ARNELA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 5. SMAJIĆ MELISA (JZU „GRADSKE APOTEKE TUZLA“)
 6. ŠABANOVIĆ DŽENISA (JZU „GRADSKE APOTEKE TUZLA“)
 7. ŠABOVIĆ SABINA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)

Glasanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na listi.

Glasanje se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na kandidacijsku listu zaokruži najviše sedam (7) kandidata.

 

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao.

Nepopunjeni glasački listić kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao, smatrat će se nevažećim.

Ako je birač glasao za manji broj kandidata nego što se bira u tijelo Komore glasački listić je važeći.

Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova za njih se ponavlja izbor.

 

 1. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 

U Nadzorni odbor Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona biraju se tri (3) člana.

Potrebno je zaokružiti jednog, a najviše tri predložena kandidata.

 

KANDIDATI (redoslijed je određen abecednim redom prema prezimenu):

 

 1. BRAŠNJIĆ SADINA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 2. ĐULOVIĆ ARMIN (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 3. HADŽIABDIĆ NAIDA (JZU GRADSKE APOTEKE TUZLA)
 4. JAHIĆ MIRHA (MEDICAL INSTITUTE BAYER)

 

Glasanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na listi.

Glasanje se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na kandidacijsku listu zaokruži najviše tri (3) kandidata.

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao.

Nepopunjeni glasački listić kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao, smatrat će se nevažećim.

Ako je birač glasao za manji broj kandidata nego što se bira u tijelo Komore glasački listić je važeći.

Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova za njih se ponavlja izbor.

  

 1. PREDSJEDNIK KOMORE

 

Potrebno je zaokružiti jednog od predloženih kandidata.

 

KANDIDATI (redoslijed je određen abecednim redom prema prezimenu):

 

 1. CIPURKOVIĆ ANEDA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)

 

Kandidati za predsjednika obavezni su na sjednici Skupštine predstaviti svoj program rada u maksimalnom trajanju od 15 minuta.

Kandidati će se Skupštini predstaviti abecednim redom.

Izbori kandidata u organe koje bira Skupština, neposredni su i tajni, ukoliko Skupština ne odluči da se glasa javno – izjavama članova.

 

Glasanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na listi.

Glasanje se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na kandidacijsku listu zaokruži najviše jedan (1) kandidat.

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao.

Nevažećim se smatra glasački listić na kojem je zaokruženo više od jednog (1) kandidata,
nepopunjeni glasački listić kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao.

Izabranim se smatra onaj kandidat koji dobije najmanje natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

  

 1. SUD ČASTI

 

U Sud Časti Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona biraja se pet (5) članova.

Potrebno je zaokružiti jednog, a najviše pet predložena kandidata

 

KANDIDATI (redoslijed je određen abecednim redom prema prezimenu):

 

 1. BEJTIĆ MIRSADA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 2. BENEŠ OMERČEVIĆ MELITA (BOSNALIJEK d.d. SARAJEVO)
 3. GAZIBEGOVIĆ AMELA (PZU «IBN - SINA», TUZLA)
 4. HERNLA VIOLETA (PIO)
 5. SMAJIĆ OMER (PZU „TIGRIS FARM“ LUKAVAC)

 

Glasanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na listi.

Glasanje se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na kandidacijsku listu zaokruži najviše pet (5) kandidata.

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao.

Nepopunjeni glasački listić kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasao, smatrat će se nevažećim.

Ako je birač glasao za manji broj kandidata nego što se bira u tijelo Komore glasački listić je važeći.

Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.

Za predsjednika Suda časti izabran je onaj kandidat koji dobije najviše glasova.

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova za njih se ponavlja izbor.

    Predsjednica Izborne Komisije

                                                                                                                           Almira Korman, mr.ph.

0 0