Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

IZBORI ZA DELEGATE U SKUPŠTINI I RUKOVODEĆE ORGANE KOMORE (2021-2025)

 

28.12.2020 10:18
Slika
 
Poštovane kolegice i kolege,
 
Upravni odbor Komore je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za delegate u Skupštini i rukovodeće organe Komore (Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti) na mandatni period od četiri godine (2021-2025), Odluku o utvrđivanju izbornih jedinica i broju delegata u Skupštini i Odluku o imenovanju Izborne komisije.
 
Pozivaju se svi magistri farmacije članovi Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona koji su zainteresovani za obnašanje neke od rukovodećih funkcija u Komori, da u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za rukovodeće organe Komore, podnesu uredno popunjene kandidature Izbornoj komisiji (u prostorijama Komore ili skenirano putem E-mail adrese) najkasnije do 12.01.2021. godine, nakon čega će Izborna komisija pregladati pristigle kandidature te sačiniti kandidacione liste.
Izbori za novo rukovodstvo Komore održat će se 02.03.2021. godine.
 
Pozivaju se sve izborne jedinice i imenovani povjerenici zajedničkih izbornih jedinica da u skladu sa Odlukom o utvrđivanju izbornih jedinica i broju delegata u Skupštini, dostave uredno popunjene obrasce i o prijedlozima za delegate u Skupštini Komore i izjave o prihvatanju funkcije delegata, Upravnom odboru (u prostorijama Komore ili skenirano putem E-mail adrese) najkasnije do 12.01.2021. godine, nakon čega će Upravni odbor utvrditi zajedničku listu delegata i proslijediti Skupštini Komore na verifikaciju.
 
U nastavku možete pogledati donesene odluke i obrasce za prijavu kandidata za organe Komore, izjava o prihvatanju kandidature i obrasce za predlaganje delegata (naslovljeno kao zapisnik sa održanog zbora IJ) i izjave o prihvatanju funkcije.
0 0