Titova do br.34, SPO lamela A/II
Konkursi

KONKURS magistar farmacije i farmaceutski tehničar (m/ž) PZU "MEDIC LIFE" GRADAČAC

 

04.07.2024 09:23
Slika
 
JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme „magistar farmacije“ i "farmaceutski tehničar" u PZU MEDIC LIFE Gradačac


– Magistar farmacije

OSNOVNI POSLOVI I ZADACI:
– Izdavanje lijekova i medicinskih sredstava po receptu ili bez recepta;
– Pregledanje recepata i kontrola doza, savjetovanje pacijenata o upotrebi lijeka;
– Izrađivanje i izdavanje magistralnih lijekova, izrada galenskih preparata u timu sa tehničarem;
– Kontrola recepata i njihovo usklađenje sa E-apotekom i usklađenje sa specifikacijama faktura ZZO;
– Kontrola odlaganja i klasifikovanja lijekova u policama, praćenje rokova ;
– Realizacija godišnjih i operativnih planova Ustanove;
– Vođenje sve dokumentacijue iz oblasti poslovanja apoteke ;
– Izvršavanje drugih poslova po nalogu voditelja , kao I ostali srodni zadaci prema nalogu Poslodavca.

NUDIMO:
– Dobre uslove rada;
– Plaćene troškove prevoza ili obezbijeđena mogućnost stanovanja;
– Mogući stimulativni dodaci na redovna primanja;
– Rad u dinamičnom okruženju;
– Mogućnost napredovanja;

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
– da je završio/la farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
– da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
– da ima najmanje 2 godine radnog iskustva u struci i spremi

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:
– biografiju sa ličnim podacima
– kopiju diplome završenog fakulteta
– kopiju važeće licence nadležne komore
– potvrdu o radnom iskustvu

Dokumentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu PZU Medic Life Gradačac, ul. Sarajevska bb, 76
250 Gradačac ili putem e-maila na adresu: apotekemediclife@gmail.com najkasnije u roku od 30
dana od dana objavljivanja oglasa.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.


– Farmaceutski tehničar

OSNOVNI POSLOVI I ZADACI:
– Izdavanje lijekova i medicinskih sredstava po receptu ili bez recepta;
– Pregledanje recepata i kontrola doza, savjetovanje pacijenata o upotrebi lijeka;
– Izrađivanje i izdavanje magistralnih lijekova, izrada galenskih preparata u timu sa tehničarem;
– Kontrola recepata i njihovo usklađenje sa E-apotekom i usklađenje sa specifikacijama fakturaZZO;
– Kontrola odlaganja i klasifikovanja lijekova u policama, praćenje rokova;
– Realizacija godišnjih i operativnih planova Ustanove;
– Izvršavanje drugih poslova po nalogu voditelja , kao i ostali srodni zadaci prema naloguPoslodavca.

NUDIMO:
– Dobre uslove rada;
– Plaćene troškovi prevoza ili obezbijeđena mogućnost stanovanja;
– Mogući stimulativni dodaci na redovna primanja;
– Rad u dinamičnom okruženju;
– Mogućnost napredovanja;

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
– da ima SSS - farmaceutski tehničar
– da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
– da ima najmanje 2 godine radnog iskustva u struci i spremi

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:
– biografiju sa ličnim podacima
– kopiju diplome o završenom obrazovanju
– kopiju važeće licence nadležne komore
– potvrdu o radnom iskustvu

Dokumentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu PZU Medic Life Gradačac, ul. Sarajevska bb, 76
250 Gradačac ili putem e-maila na adresu: apotekemediclife@gmail.com najkasnije u roku od 30
dana od dana objavljivanja oglasa.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR