Titova do br.34, SPO lamela A/II
Konkursi

KONKURS - magistar farmacije (M/Ž) - PZU Apoteke "FEHEMM" Gračanica, 2 izvršioca

 

10.08.2022 09:39
Slika
 

Gračanica: 03.08.2022.godine

Poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na raspisani

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz probni rad u trajanju do 3 mjeseca

Na raspisani oglas se mogu prijaviti svi zainteresovani, koji pored opštih uslova propisanih
zakonom ispunjavaju slijedeće :

MAGISTAR FARMACIJE- 2 izvršioca

MJESTO RADA: Gračanica

1. u obzir dolaze kandidati sa visokom stručnom spremom (VSS) slijedećih zanimanja: magistar
farmacije,
2. poznavanje rada na računaru,
3. poželjno radno iskustvo na poslovima magistra farmacije u apoteci,
4. poznavanje engleskog jezika
5. vozačka dozvola „B“ kategorije
6. odgovornost u obavljanju radnih zadataka, odlične organizacijske sposobnosti, spremnost na
dodatnu edukaciju i timski rad,
7. izabrani kandidati navedeni posao će obavljati u Ograncima apoteke u Gračanici.
Oglas ostaje otvoren 15 dana počev od 04.08.2022.godine (četvrtak).
Zainteresovani kandidati prijave mogu slati putem e-maila (fehemm@fehemm.ba) ili putem
pošte na adresu PZU apoteke „FEHEMM“ Gračanica, ul. Mehmeda Ahmetbegovića bb,
Gračanica.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR