Titova do br.34, SPO lamela A/II
On-line edukacija

KONTINUIRANA ON LINE EDUKACIJA

 

18.10.2018 12:12
Slika
 
Poštovane kolegice i kolege,
krajem septembra Komora magistara farmacije TK ostvarila je saradnju sa web portalom za kontinuiranu medicinsku edukaciju CME.ba.
Ovom saradnjom svim članovima Komore omogućeno je da besplatno putem ovog portala ostvare kontinuiranu edukaciju i u on-line verziji, a certifikati koje dobiju nakon položene edukacije priznati su i verifikovani od strane Komore magistara farmacije TK.
Na ovaj način našim članovima koji su do sada imali problema da dolaze na predavanja, olakšan je put da se edukuju i skupe dovoljan broj bodova za obnovu licence, slušajući kvalitenta predavanja vrhunskih predavača i rješavanjem završnog kviza dobiju certifikate.

Više informacija o predavanjima možete pronaći na web stranici: https://www.cme.ba/.
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR