Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

NAJAVA WEBINARA (on line edukacija) KOMPANIJE OKTAL PHARMA

 

21.05.2021 11:31
Slika
 

Tuzla, 10.05.2021.godine

Broj: 01-656/21

                                                                          

 

PREDMET: OBAVIJEST O ON-LINE STRUČNOM PREDAVANJU, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da će kompanija Oktal Pharma“ doo, Sarajevo u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje - webinar na temu:

 

 

  1. “Hronična venska bolest iz perspektive pacijenta”

 

 Predavači za prvi termin 25.05.2021. godine:

  • Doc.dr.med. Muhamed Dijedović, vaskularni hirurg, Klinika za vaskularnu hirugiju, KCU Sarajevo
  • Dr.med. Enes Hodžić, vaskularni hirurg, Opća bolnica Tešanj
  • Dr.med. Aida Pilav, internista-gastroenterolog, Klinka za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
  • Dr.med. Dinko Lupi, medicinski menadžer I strukovni educator, Servier Pharma Hrvatska

 

               Predavači za drugi termin 02.06.2021. godine:

  • Dr.med. Azra Kurtčehajić, internista-angiolog, Klinika za bolesti srca, krvnih žila I reumatizam, KCU Sarajevo
  • Dr.med. Vedad Leto, hirurg, Kantonalna bolnica Zenica
  • Dr.med. Amer Odobašić, hirurg, Klinika za opštu I abdominalnu hirurgiju, UKC Tuzla

 

On-Line predavanje će biti održano u dva termina i to prvi 25.05.2021. godine (Utorak) i drugi 02.06.2021. godine (srijeda) sa početkom u 17:00 sati, putem on-line platforme platforme Microsoft teams, sa koje će se video predavanje u uživom prenosu e-mailom plasirati slušaocima, a o načinu registracije upute će biti dostavljene putem E-maila.

 
Link za pristupanje webinaru: Click here to join the meeting

(Pritisnuti CTRL+lijevi klik na link)

 

Predavanje će biti bodovano sa dva (02) boda u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.

 

 

S poštovanjem,
0 0