Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

Odluka o verifikaciji mandata delegata za Skupštinu Komore magistara farmacije TK

 

11.03.2021 10:12
Slika
 

Tuzla,  02.03.2021.g.

Broj: 01-463/21

 

U skladu sa članom 4. stav 4. Pravilnika o izboru i opozivu tijela Komore magistara farmacije TK, članom 1. stav 7. Poslovnika o radu Skupštine,  Skupština Komore magistara farmacije TK na sjednici održanoj 02.03.2021.godine, donosi:

 

ODLUKU
o verifikaciji mandata delegata za Skupštinu Komore magistara farmacije TK

 

I.

 

Verifikuju se mandati delegata u Skupštini magistara farmacije Tuzlanskog kantona, kako slijedi:

 

 1. Izabranih ispred izborne jedinice privatne zdravstvene ustanove:

 

 1. MERIMA SARAJLIĆ, PZU Biopharm Živinice
 2. AMRA IBRIĆ, PZU DUR-FARM Sapna
 3. MEMSURA SELIMOVIĆ, PZU EUROFARM-EDAL Tuzla
 4. ALMA MUJAKOVIĆ, PZU FEHEMM Gračanica
 5. AMELA GAZIBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 6. ARNELA MORANJKIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 7. MELISA ARAPČIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 8. HALIDA MAHMUTBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 9. SABINA ŠABOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 10. ARMIN ĐULOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 11. NADINA GAZIBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 12. EMINA DŽOMBIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 13. VEDRANA BAKIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 14. EMINA JAKUBOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 15. AIDA OMEROVIĆ TAHTO, PZU Ibn-Sina Tuzla
 16. ALMEDINA SMAJLOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 17. LEJLA FAZLIĆ AVDIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 18. DIJANA MEHIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 19. ŠEJLA ČELEBIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 20. EMINA ŠAHINPAŠIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 21. MELIHA FAZLOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 22. ZINAIDA MAŠIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 23. MAJDA POŽEGIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 24. AZRA TANOVIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 25. ARNELA DŽINIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 26. MARNELA NIŠANDŽIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 27. OMER SMAJIĆ, PZU Tigris Farm Lukavac
 28. ALMA BAKIĆ, Zajednička izborna jedinica
 29. DŽENITA AVDIĆ, Zajednička izborna jedinica
 30. BELKISA RAKOVAC, Zajednička izborna jedinica
 31. LEJLA MULALIĆ-KIKANOVIĆ, Zajednička izborna jedinica
 32. NERMA NAKIČEVIĆ, Zajednička izborna jedinica

 

 1. Izabranih ispred izborne jedinice javne zdravstvene ustanove:

 

 1. LEJLA BERBIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 2. ASJA GLUŠAC, Gradske apoteke Tuzla
 3. AMILA TINJIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 4. ZERINA ĐERZIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 5. AMILA RAHMANOVIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 6. NERMIN BEKTIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 7. AMILA BURINA SPREČIĆ, Univerzitetski klinički centar Tuzla
 8. ANJA DIVKOVIĆ, Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

 1. Izabranih ispred izborne jedinice pojedinačne apoteke:

 

 1. ALMIRA PLAVŠIĆ, PA ARNIKA Gračanica
 2. SELMA MUMINOVIĆ, zajednička izborna jedinica
 3. AMRA SUHONJIĆ, zajednička izborna jedinica
 4. AIDA OSMIĆ, zajednička izborna jedinica
 5. SELMA FEJZIĆ, zajednička izborna jedinica

 

 1. Izabranih ispred izborne jedinice državne institucije, Farmaceutski fakultet, farmaceutska industrija i nezaposleni:

 

 1. SAMRA SULJIĆ, zajednička IJ Farmaceutski fakultet i industrija    
 2. DŽENITA SELIMOVIĆ, zajednička IJ državne institucije
 1. MIRNA BEGANOVIĆ, zajednička IJ državne institucije
 2. ALMA MUJKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 3. ALMEDIN ALIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 4. HARIS KAJTAZOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 5. AZRA ABDULAHOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 6. FUADA AHMETOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 7. AZRA HADŽIBEGIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 8. ALEN ILJAZAGIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 9. SAIDA BRKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 10. VIOLETA HERNLA, nezaposleni magistri farmacije
 11. ANELA ŠABANOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 12. BERINA BIJEDIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 13. ZUMRETA OKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 14. AMRA ŠUBIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 15. SENIDA SMAJLOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 16. IBRAHIM IBRIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 17. SUZANA NIKOLIĆ, nezaposleni magistri farmacije

 

 1. Izabranih ispred izborne jedinice predstavništva i veledrogerije:

 

 1. BENJAMIN PIRIĆ, zajednička izborna jedinica
 2. MUAMER HALILČEVIĆ, zajednička izborna jedinica
 3. SMAJIĆ BERINA, zajednička izborna jedinica
 4. MELITA BENEŠ OMERČEVIĆ, zajednička izborna jedinica
 5. ADNAN MUJANOVIĆ, zajednička izborna jedinica

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na WEB stranici Komore.

 
PREDSJEDAVAJUĆASKUPŠTINE KOMORE MAGISTARAFARMACIJE TK     
Violeta Hernla, mr.ph.

 

0 0