Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

OBAVIJEST O DESETOM SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

 

18.11.2022 12:30
Slika
 

Poštovane kolegice i kolege,


Veliko nam je zadovoljstvo najaviti održavanje Desetog simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona na temu: “DIJABETES I PRETILOST, RASPROSTRANJENOST, PREVENCIJA I LIJEČENJE“ koji će se održati 06. maja 2023. godine u Tuzli, Hotel Mellain.


Deseti Simpozij magistara farmacije TK imat će karakter međunarodnog Simpozija, a za predavače će pored domaćih biti pozvani i ugledni profesori sa Univerziteta iz inozemstva.

Svrha ovog Simpozija jeste razmjena stručnih, naučnih i praktičnih iskustava i stručnjaka iz oblasti farmacije, gastroenterologije, endrokrinologije, psihijatrije, nutricionizma, kroz prezentiranje radova iz područja zdravstvene zaštite osoba oboljenih od pretilosti i šećerne bolesti.

Pretilost i dijabetes su jedni od najbrže rastućih zdravstvenih problema u 21. vijeku, te je s toga jako važno educirati se o načinima prevencije, ranog prepoznavanja i njegovog liječenja.

Edukacija zdravstvenih radnika i pacijenata o načinima promjene životnog stila, farmakoterapija, psihološka podrška bolesniku predstavlja kompleksan postupak koji je potrebno kontinuirano nadograđivati, kako bi zdravstveni radnici adekvatnim savjetima i uputama pacijentima, ukazali kako što efikasnije pristupiti liječenju ovog oboljenja.

 

Naučnu relevantnost Simpoziju daje: veliki broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali; broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Simpoziju i objavljeni u Zborniku; renome Zbornika čine Fakulteti i institucije koje su davale i daju doprinos organizaciji i radu Simpozija.

 

KOTIZACIJA:

Rana kotizacija do 21.04.2023. godine iznosi 100,00 KM (stutinukonvertibilnih maraka),

Kasna kotizacija od 22.04.2023. godine iznosi 120,00 KM (stotinudvadeset konvertibilnih maraka).

 

Kotizacija se uplaćuje na  žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate: “Uplata za Deseti simpozij magistara farmacije TK - na ime mr.ph. (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“,  ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

 

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:

  • Radni materijal Simpozija;
  • Ručak za radne dane Simpozija;
  • Kafe pauze za radne dane Simpozija.

 

Nezaposleni magistri farmacije koji dostave Uvjerenje o nezaposlenosti, oslobađaju su plaćanja kotizacije za sudjelovanja na Desetom Simpoziju magistara farmacije TK i imaju obezbijeđen radni materijal i certifikat.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore (komora.mrphtk@gmail.com) i imaju obezbijeđen certifikat o sudjelovanju.

 

Nezaposleni i studenti koji žele prisustvovati pauzama i ručku uplaćaju kotizaciju u iznosu od 35,00 KM, uz koju se za studente obezbjeđuje i radni materijal Simpozija.

 

S poštovanjem,


PREDSJEDNICA                                                    PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

ORGANIZACIONOG ODBORA                                                                         

Violeta Hernla, mr.ph.                                                                    Aneda Cipurković, mr.ph.

 

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR