Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VI KONGRESA PČALARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA

 

15.10.2021 09:42
Slika
 

Poštovane koleginice i kolege, 

obavještavamo Vas da će se VI kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima održati u Sarajevu 20. i 21. novembra 2021. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu, čiji suorganizator je i Komora magistara farmacije TK i koji će biti bodovan u skladu sa Pravilnikom o edukaciji Komore.

 

Više informacija o prijavi učešća i dostavi radova i sažetaka, možete pogledati na linku: http://beecongres.com/poziv-za-dostavljanje-sazetaka-i-ili-cijelih-radova-za-participiranje-u-radu-sestog-kongresa-o-pcelarstvu-i-pcelijim-proizvodima-sa-medjunarodnim-ucescem/

Informacije u vezi kongresa možete pratiti i na Facebook stranici Kongresa:
https://www.facebook.com/beecongres/

 

0 0