Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

OBAVIJEST O OSMOM SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA,

 

19.03.2021 10:17
Slika
 

Tuzla, 18. 03. 2021. godine              

Broj: 01-556/21

SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE

 

 

PREDMET: OBAVIJEST O OSMOM SIMPOZIJU MAGISTARA

                      FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA,

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti održavanje Osmog simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona na temu: UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA ZDRAVSTVENI SISTEM I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVAkoji će se održati 05. juna 2021. godine u Tuzli.

 

Praćenje Simpozija bit će organizovano putem ZOOM platforme do 500 učesnika. Centralno mjesto održavanja: Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

 

Osmi Simpozij magistara farmacije TK imat će karakter međunarodnog Simpozija, a za predavače će pored domaćih biti pozvani i ugledni profesori sa Univerziteta iz inozemstva.

Svrha ovog Simpozija jeste razmjena stručnih, naučnih i praktičnih iskustava i saznanja stručnjaka iz oblasti farmacije, medicine, imunologije, psihologije, neuropsihijatrije, nutricionizma o utjecaju pandemije COVID -19 na zdravlje stanovništva  i zdravstveni sistem u BiH sa ekonomskog, socijalnog, obrazovnog aspekta.

 

Naučnu relevantnost Simpoziju daje: veliki broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali; broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Simpoziju i objavljeni u Zborniku; renome Zbornika koji je uvršten u registar domaćih publikacija pri Univerzitetu u Tuzli; Fakulteti, i institucije koje su davale i daju doprinos organizaciji i radu Simpozija.

 

KOTIZACIJA:

Rana kotizacija do 21.05.2021. godine iznosi 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka),

Kasna kotizacija od 22.05.2021. godine iznosi 80,00 KM (osamdeset konvertibilnih maraka).

 

Nezaposleni magistri farmacije i Studenti (dodiplomci) uplaćuju jedinstvenu kotizaciju od 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka) uz obavezno dostavljanje Uvjerenja o nezaposlenosti (nezaposleni), odnosno fotokopiju prve stranice indeksa (studenti).

 

Kotizacija se uplaćuje na  žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate: “Uplata za Osmi simpozij magistara farmacije TK - na ime mr.ph. (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“,  ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

 

S poštovanjem,

       
   

PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

          Aneda Cipurković, mr.ph.

       

 
 

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG ODBORA

  Dženita Mišić, mr.ph.

    

 
 

 

0 0