Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU "ABELA PHARM"

 

21.02.2024 10:30
Slika
 

POZIV ZA STRUČNO PREDAVANJE, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da će kompanija "ABELA PHARM" d.o.o. u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje na temu:

 
 “Krug zdravalja”

 
Predavači: 

  1. Prof.dr. Janko Samardžić, klinički farmakolog, Medicinski fakultet Beograd
  2. Doc.dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm., Sveučilište u Rijeci-odjel za biotehnologiju

    Stručno predavanje će biti održano dana 05.03.2024. godine (utorak) sa početkom u 19:30 sati u prostorijama Hotela Mellain u Tuzli.

 

Verifikacioni listovi će se dijeliti u periodu od 19:00 do 19:30 sati na licu mjesta.

 

Predavanje će biti bodovano sa dva (02) boda u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.

 

S poštovanjem,
Slika 77
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR