Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU "HERCEGOVINALIJEK" (zastupsvo SERVIER)

 

23.05.2023 11:40
Slika
 

POZIV ZA STRUČNO PREDAVANJE, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da će kompanija "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. (Zastupstvo Servier) u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje na temu:

 
 “Uloga flavonoida u liječenju venskih bolesti”

 
Predavači: 

  1. Prim.mr.med.sci. Azur Azabagić, kardio-vaskularni hirurg, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, UKC Tuzla
  2. Prim.dr.med. Samira Srabović, Načelnik Službe opšte medicine, JNZU DZ „Mustafa Šehović“ Tuzla
  3. Dr.med. Nemanja Janković, vaskularni hirurg, Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina

 

    Stručno predavanje će biti održano dana 01.06.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 18:00 sati u prostorijama Hotela Salis u Tuzli.

 

Verifikacioni listovi će se dijeliti u periodu od 17:30 do 18:00 sati na licu mjesta.

 

Predavanje će biti bodovano sa dva (02) boda u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.

 

S poštovanjem,
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR