Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU "OKTAL PHARMA doo" (zastupsvo SERVIER)

 

27.10.2022 09:37
Slika
 

POZIV ZA STRUČNO PREDAVANJE, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da će kompanija «OKTAL PHARMA d.o.o. (Zastupstvo Servier)» u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje na temu:

 
 

  1. “Uloga flavonoida u liječenju venskih bolesti”

 
Predavači: 

Prim.mr.med.sci. Azur Azabagić, kardio-vaskularni hirurg, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, UKC Tuzla

Doc.dr.med.sci. Predrag Jovanović, gastroenterolog, Klinika za interne bolesti, Odjeljenje gastroenterologije UKC Tuzla


    Stručno predavanje će biti održano dana 09.11.2022. godine (srijeda) sa početkom u 18:00 sati u prostorijama Hotela Salis u Tuzli.

 

Verifikacioni listovi će se dijeliti u periodu od 17:30 do 18:00 sati na licu mjesta.

 

Predavanje će biti bodovano sa dva (02) boda u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.

 

S poštovanjem,
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR