Titova do br.34, SPO lamela A/II
On-line edukacija

OBAVIJEST O WEBINARU KOMPANIJE MYLAN doo

 

01.10.2020 12:17
Slika
 

 

Poštovane koleginice i kolege, 

Obavještavamo Vas da će kompanija MYLAN“ doo, Sarajevo  u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje - webinar na temu:

 

 „Terapijske smjernice za osteoartritis – koja je uloga kristaliziranog glukozamina ?“

 

  1. „Smjernice u liječenju osteoartritisa“

Prof.dr.sc. Tatjana Bućma, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

 

  1. „Uloga glukozamina u liječenju osteoartritisa i zašto je jedino kristalizirani glukozamin sulfat registriran kao lijek: rezultati kliničkih ispitivanja“

Prof.dr.sc. Mirsad Muftić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, subspec.reumatolog, Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju MHS

 

On-Line predavanje će biti održano dana 07.10.2020. godine (srijeda) sa početkom u 18:00 sati, putem on-line platforme microsoft team, sa koje će se video predavanje u uživom prenosu e-mailom plasirati slušaocima, a o načinu registracije upute će biti dostavljene putem E-maila.

NAPOMENA: REGISTRACIJU ZA WEBINAR JE POTREBNO IZVRŠITI PRIJE TERMINA ODRŽAVANJA, NA NAČIN KAKO JE OPISANO U UPUTSTVU KOJE ĆE VAM BITI DOSTAVLJENO E-MAILOM.

Predavanje će biti bodovano sa dva (02) boda u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.

 

 

S poštovanjem,

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR