Titova do br.34, SPO lamela A/II
On-line edukacija

ODLUKA o PLANU i PROGRAMU EDUKACIJE ZA 2016.g

 

27.01.2017 15:33
Slika
 

Tuzla, 27.10.2015.godine                                                                                 

Broj: 01-385/15

Na osnovu člana 35. Statuta Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst) broj 200/15 od 07.05.2015. godinete člana 7 stav (2). i članka 11. stav (3) Pravilnika o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije, Upravni odbor na svojoj XXII sjednici održanoj dana 12.11.2015.godine donosi:

O D L U K U

 Član 1.

Usvaja se prijedlog Godišnjeg plana i prgrama edukacije magistara farmacije Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, koji je predložila Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja.

Član 2.

 Aktivnosti određene Godišnjim planom i programom edukacije održavati će se u organizaciji Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona i bodovat će se od strane Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja.

Član 3.

Godišnji plan i program edukacije za 2016. godinu, može se dopunjavati zavisno od zainteresovanosti drugih subjekata za učešće u edukaciji magistara farmacije Tuzlanskog kantona, a odluku prihvatanju neplarnanih edukacija donosi Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja.

 Član 4.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji plan i program edukacije magistara farmacije Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                                                                     UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                             Dženita Mišić, mr.ph.

PLAN EDUKACIJE

MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2016.G.

Datum održavanja (mjesec)

Vrsta usavršavanja

Mjesto održavanja

JANUAR

On-line kurs

WEB

FEBRUAR

On-line kurs

WEB

MART

SIMPOZIJ magistara farmacije TK

TUZLA

Objava rada u časopisu "Vaša apoteka"

TUZLA

APRIL

On-line kurs

WEB

MAJ

TEMATSKA RADIONICA

TUZLA

JUNI

 

JULI

Objava rada u časopisu "Vaša apoteka"

TUZLA

AVGUST

   

SEPTEMBAR

On-line kurs

WEB

Objava rada u časopisu "Vaša apoteka"

TUZLA

OKTOBAR

On-line kurs

WEB

SIMPOZIJ Hranom do zdravlja

TUZLA

NOVEMBAR

On-line kurs

WEB

DECEMBAR

On-line kurs

WEB

Objava rada u časopisu "Vaša apoteka"

TUZLA

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR