Titova do br.34, SPO lamela A/II
Novosti iz struke

Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj izmjeni rezimea glavnih karakteristika lijeka za lapatinib (Tyverb)

 

30.05.2019 09:00
Slika
 
Sažetak
  • Terapijska indikacija (dio 4.1 sažetka opisa svojstava lijeka za Tyverb) izmijenjena je radi ponovnog uvrštavanja informacije da nema podataka o djelotvornosti lapatiniba u odnosu na trastuzumab, od kojih se oba koriste u kombinaciji s inhibitorom aromataze za žene u postmenopauzi s metastatskom bolesti uz pozitivne hormonske receptore, prethodno liječene trastuzumabom ili inhibitorom aromataze.
  • Odgovarajuće informacije koje se odnose na rezultate ispitivanja EGF114299 uklonjene su iz dijela 5.1 sažetka opisa svojstava lijeka.
  • Promjene su nastale zbog uočenih grešaka u rezultatima djelotvornosti iz ispitivanja EGF114299. Predmetno ispitivanje ocjenjivalo je djelotvornost i sigurnost lapatiniba u kombinaciji s inhibitorom aromataze za žene u postmenopauzi oboljele od HR+/HER2+ metastatskog karcinoma dojke koji je napredovao nakon prethodnog kemoterapijskog režima koji je uključivao trastuzumab i endokrine terapije.
  • Odluku o nastavku terapije za bolesnike koji trenutno primaju lapatinib u kombinaciji s inhibitorom aromataze, a čija je bolest napredovala na terapiji koja sadrži trastuzumab potrebno je donijeti ovisno o pojedinačnom slučaju.


Tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupan je ovdje.


Podsjećamo da su zdravstveni radnici obavezni prijaviti ALMBiH-u svako neželjeno dejstvo lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka. Pacijenti za svako neželjeno dejstvo koje primjete treba da se obrate svom ljekaru ili apotekaru radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

(ALMBiH)

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR