Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

POSAO U NJEMAČKOJ (Magistri farmacije i farmaceutski tehničari)

 

02.06.2014 08:45
Slika
 

U kooperaciji sa njemačkom agencijom za posredovanje u zapošljavanju tražimo magistre farmacije za rad u struci na području Njemačke.

Ako imate certifikat o znanju njemačkog jezika na B2 nivou i ako ste zainteresovani za rad u Njemačkoj, očekujemo Vašu prijavu. Više informacija možete dobiti na broj telefona 061 160 418 te upitom na mail: info@cohunter.eu

• Završen Farmaceutski fakultet

• Znanje njemačkog jezika (Level B2 prema Common European Framework of References for Languages - CEF)

• Licencu

• Neograničen radni ugovor sa 6 mjeseci probnog rada

• Plaćanje prema tarifnom ugovoru + 13. plata

• Stambeno riješenje

• Organizovan interviju sa njemačkim apotekarima

• Pomoć pri dobijanju njemačke dozvole za rad u struci

Zainteresovani? Prijavite se na info@cohunter.eu

F
armaceutski tehničari:

• Diploma o završenom školovanju sa zvanjem farmaceutskog tehničara

• Znanje njemačkog jezika (Level B1 prema Common European Framework of References for Languages - CEF)

• Za autmatsko priznanje diplome potrebno iskustvo u struci 3 godine i duže i poznavanje B2 Levela Njemačkog jezika (ali se proces može započeti i sa B1)  

Osobe bez traženog radnog iskustva u struci dobijaju od nadležnih institucija upute kako nadoknaditi znanje u praksi, koje moraju obaviti kod poslodavca u Njemačkoj

• Licencu

 

• Organizovan interviju sa njemačkim apotekarima

• Pomoć pri dobijanju njemačke dozvole za rad u struci, prevođenju potrebne dokumentacije, intervju u ambasadi

Zainteresovani? Prijavite se na info@cohunter.eu

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR