Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

POZIV I DNEVNI RED ZA PRVU REDOVNU I IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE KOMORE

 

22.02.2021 09:42
Slika
 

Tuzla, 23.02.2021.godine

Broj: 01-458/21

 

 

PREDMET: Poziv za I redovnu i izbornu sjednicu Skupštine

                      Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, dostavlja se

Dana 02.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 18,00 sati, održat će se Prva Redovna (verifikacijska), a nakon nje i izborna sjednica Skupštine Komore magistara farmacije TK.

Sjednica će se održati u prostorijama DRAMAR Centar Tuzla, kongresna sala, III sprat.
Za Sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I R E D:

  1. Donošenje odluke o verifikacija mandata izabranih delegata;
  2. Izbor radnog predsjedništva;
  3. Imenovanje Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
  4. Razmatranje i usvajanje:

4.1. Završnog računa za 2020. godinu;

4.2 Izvještaja o radu Komore, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda Časti i Komisija za 2020. godinu;

4.3. Godišnjeg plana rada Komore za 2021. godinu;

4.4. Finansijskog plana rada Komore za 2021. godinu;

  1. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Komore i Prečišćenog teksta Statuta Komore;
  2. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o izboru i opozivu tijela Komore;
  3. Donošenje odluke o izdvajanju sredstava i davanju saglasnosti predsjednici Komore za kupovinu poslovnog prostora u vlasništvu Komore magistara farmacije TK;
  4. Tekuća pitanja.
  5. IZBORI ZA TIJELA KOMORE:

9.1. Obraćanje predsjednice Izborne Komisije;

9.2. Izbor članova Upravnog odbora;

9.3. Izbor članova Nadzornog odbora;

9.4. Izbor Predsjednika Komore;

9.5. Izbor Suda časti;

9.6. Izvještaj o rezultatima glasanja.

 

Radni materijal za Sjednicu bit će poslan svim delegatima Skupštine Komore putem personalnih e-mail adresa, pravo prisustva na Skupštini zbog aktuelnih mjera o ograničavanju okupljanja osoba u zatvorenom prostoru imaju samo izabrani delegati.

 

 

PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

          Aneda Cipurković, mr.ph.

    

 

 
S poštovanjem,
0 0