Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

PROGRAM XI Simpozija magistara farmacije TK (Hotel Mellain 20.04.2024.)

 

08.04.2024 13:12
Slika
 

JEDANAESTI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

 

Tema:  “NOVITETI U FARMACIJI“

Mjesto i datum: Hotel Mellain, Tuzla, 20. APRIL 2024. godine

SATNICA

TEME

PREDAVAČI

08:00-08:45

Prijava i registracija učesnika

 

08:45-09:00

Otvaranje simpozijuma i pozdravni govori

 

09:00-09:30

„Implementacija EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36EC u formalnom obrazovanju magistara farmacije“

Dr.sc..Adaleta Softić, redovni profesor

Dekan Farmaceutskog fakulteta Tuzla

09:35-09:50

"Antioksidansi u prevenciji i terapiji metabolickog sindroma"

Dr.sc. Vidović Bojana, vanredni profesor


Farmaceutski fakultet Beograd

09:55-10:10

„Izolacija bioaktivnih spojeva konoplje primjenom inovativne superkritične CO2 ekstrakcije“

Dr.sc. Jokić Stela, redovni profesor

 

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

10:15-10:35

 

Satelitsko predavanje I

PHARMA MAAC

 

„Uloga Orthomol Arthro Plus u suportivnoj terapiji osteo artritisa“

 

Prof.dr.sc. Senada Selmanović, specijalista porodične medicine  

Dom zdravlja Mustafa Šehović Tuzla

10:35-11:05

KAFE PAUZA i ZAKUSKA

POSTER PREZENTACIJE

 

11:10-11:30

 

Satelitsko predavanje II

BERLIN CHEMIE

 

„Terapijski pristup za kvalitetniji život pacijenta sa alergijom“

Prof.dr. Salkić Almir, spec. otorinolaringologije 

Univerzitetski klinički centar Tuzla

11:35-11:55

 

 

"Merging Modern pharma marketing concepts with Innovative technologies"

Dr Arafa Zayed,

pharmaceutical strategics consultant

 

Connected pharma international, Jordan

12:00-12:20

 

Satelitsko predavanje III
 SANDOZ

 

„Da li su svi probiotici isti? L- kao lijek, L- kao Linex“

Prof.dr.sc. Salihefendić Nizama, spec.urgentne i porodične medicine

MEDICUS-A

12:25-12:40

„Sinteza nanočestica srebra i zlata i njihova primjena u farmaciji“

Dr.sc. Bratovčić Amra, vanredni profesor

 

Tehnološki fakultet Tuzla

12:45-13:05

 

Satelitsko predavanje IV

VIATRIS

 

 „Ibuprofen u terapiji akutnog i hroničnog bola“


Mr.ph. Neira Šišić, sales manager pharmacy

VIATRIS BH d.o.o.

13:10-13:25

"Farmakognozija: od tradicionalne medicine do moderne nauke"

Dr.sc.Džananović Jaganjac Jasna, doc

SSST University – Sarajevo Medical School, Pharmacy Department

13:30-13:50

Satelitsko predavanje V

TOSAMA

 

„Moderna njega rane medicinskim medom Vivamel obloge

Suzana Toplić-Berberović, stručna saradnica za program medicine u Tosama BiH

Tosama Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

13:55-14:10

 

„Prirodna kozmetika - spoj nauke i prirodnih blagodati u službi zdravlja kože“

Sukanović Bešlagić Semra mr.ph.

 

Privatna praksa

14:15-15:15

 

RUČAK

 

15:15-15:45

ZATVARANJE SIMPOZIJA I PODJELA CERTIFIKATA

 

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR