Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

REAGOVANJE NA UPOZORENJE UGOVORNIM APOTEKAMA

 

15.10.2020 10:15
Slika
 

Broj: 01-927/20

Tuzla, 13.10.2020.godine

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

 

N/R direktora g. Denis Husić

 

 

PREDMET: Reagovanje na upozorenje Ugovornim apotekama, dostavlja se

 

 

Poštovani,

 

Sve apoteke u Tuzlanskom kantonu zaprimile su Vaše upozorenje broj: 03-11-38-179-46/20-SK/AH od 29.09.2020. godine kojim ih upozoravate na eventualne promjene Procedura o realizaciji lijekova sa Pozitivne liste lijekova, retaksaciji recepata, formalnoj i računskoj provjeri, te knjigovodstvenom evidentiranju računa za izdate lijekove, broj: 01-0245-388/18 od 01.06.2018. godine, kojim bi svu neodgovornost i drugih subjekata u lancu od izdavanja do realizacije recepta prebacili na apoteke, pa Vam se u njihovo ime obraćamo s namjerom da ukažemo na sledeće:

 

Ugovorne apoteke kao ravnopravne ugovorne strane i dugogodišnji stalni partneri Zavoda zdravstvenog osiguranja TK (u daljem tekstu: ZZO TK) apsolutno poštuju ugovorene stavke i izvršavaju preuzete obaveze iz zaključenog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finsnsiraju po posebnim programima u 2020. godini.

 

Problemi sa dostavom recepata Ugovorne apoteke na kontrolu i obradu prema ZZO TK, a koje ste naveli, zasigurno nisu plod nemara ili namjere Apoteka, već moramo priznati plod grešaka u radu ili objektivne nemogućnosti da pojedine recepte obrade u skladu sa propisanim pravilima.

S tim u vezi korekcije grešaka koje nisu izvršene u skladu sa propisima, a načinjene u dijelu recepta koji popunjava Ugovorna zdravstvena ustanova ili privatni zdravstveni radnik, a gdje odgovorni ne stavljaju svoj potpis već samo faksimil, moramo Vas izvjestiti da nemar i neodgovornost u radu u ovom slučaju treba adresirati prema tim subjektima.

Nerijetki su slučajevi gdje apoteke upute pacijente na ispravke recepta, prvobitno ne želeći zaprimiti nepropisno popunjene recepte, a koji ne budu ljubazno dočekani od strane uposlenika u ambulantama, pa i samih ljekara, kritikovani zbog ponovnog dolaska, pa čak i ne priznavanja učinjenog propusta, a ispravku grešaka završe na način da samo stave faksimil bez potpisa. Slična ili još gora iskustva imaju i uposlenici apoteka koji pokušaju ispraviti ovakve recepte, bilo po molbi pacijenata, koji su se suočili sa neugodnim gore navedenim situacijama u ambulantama, bilo da zaprime takve recepte, kako bi olakšali pacijentima ne vraćajući ih u duge redove čekanja ispred zdravstvenih objekata, već preuzmu tu obavezu na sebe, zbog čega i sami osjete određeni vid neljubaznosti, neprofesionalnosti i neetičnosti od strane kolega zdravstveih radnika u ambulantama. Takvi ekscesi se ogledaju u tome da ne postoji volja za priznanjem učinjenog propusta, volja za ukazivanjem na pogrešku, izrečene kritike apotekarima zbog zaprimljenog recepta ili volja da se propust koriguje, a nekada nakon dugotrajnih ubjeđivanja, nakon pristanka na ispravke prilikom čega vjerovatno namjerno ili ne, ispravke ne budu učinjene na propisan način, pa onda više puta odlazak kod istog ljekara radi ispravke istog recepta dovodi do konfliktnih situacija, što su sve problemi o kojima Vas godinama upozoravamo. Ovo su najvjerovatnije i jedan od razloga što se isti recepti više puta dostave ZZO TK od stane apoteka neispravljeni ili djelimično ispravljeni, a što Vam može biti i pokazatelj o kojim se neljubaznim, nemarnim kolegama ljekarima radi i prema kome je potrebno adresirati upozorenja i skrenuti pažnju da se poštuju utvrđeni propisi i pravila.

 

Također ćamo Vas podsjetiti da je u dijelu recepta na kojem treba da stoji šifra ovlaštenog ljekara, ispisan serijski broj recepta, pa iz tog razloga ljekari nemaju mjesta da upišu svoju dodijeljenu šifru, koju onda nerijetko upisuju gdje im se ukaže prilika, što svakako nije u skladu sa Uputstvima, Pravilnicima, Odlukama, Uredbama i Procedurama, zbog čega bi automatski sve recepte Ugovorne apoteke mogle smatrati za neuredno popunjene od strane ugovornih ustanova te ih automatski odbiti zaprimiti od pacijenta na realizaciju.

 

Zaista je nejasna i tvrdnja nečitkog popunjavanja dijela recepta koji vrši apoteka, a koje retaksatori ne mogu dešifrovati, jer se radi o podacima koji se ispisuju znakovno, arapskim brojevima, koji su jasno definisani i za čije tumačenje je potrebno osnovno školsko obrazovanje, a nazivi apoteka nalaze se ugravirani štampanim slovima na štembiljima istih, pa Vas molimo da takve tvrdnje ne pripisujete nesporazumima i nemogućnošću identifikacije, već  mogućem elementarnom nepoznavanju gore navedenih znakova uposlenih odgovornih lica ZZO TK (retaksatora).

 

Ovim putem još jednom ćemo apelovati na ZZO TK da što prije uvede elektornski recept u zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, kojim bi sve pomenute greške, nejasnoće, nečitkost i nesporazumi bili prevaziđeni i riješeni na opšte zadovoljstvo svih sudionika u zdravstvenim sistemu Tuzlanskog kantona.

 

Koristimo priliku i da Vam još jednom skrenemo pažnju da se u opticaju ponovno pojavlju recepti kojim se pogrešno propisuju tromjesečne terapije na jednom receptu, a koje se moraju propisivati na tri recepta uz naglašavanje za koji mjesec se odnose, te apelujemo da odgovorene za te propuste također upozorite na kršenje pravila propisivanja i nemarnost u radu, a višestruke počinioce sankcionište na propisan način, bez ustručavanja kako to redovno činite sa apotekama.

Ovakvim postupanjem propisivača terapije apoteke trpe i direktnu finansijsku štetu u pogledu naknade za izdavanje lijeka na recept koja bi u tom slučaju umjesto ugovorene 1,50 KM iznosila 0,50 KM po receptu, a također su primorane činiti i profesionalne greške prihvaćajući neispravno doziranje terapija, kako bi se uklopila i postigla potrebna jačina lijeka.

 

S poštovanjem

 

 

 
 

PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

   Aneda Cipurković, mr.ph.

 

 

 

0 0