Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

RJEŠENJE o utvrđivanju konačnog broja i konačne liste delegata u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona

 

19.01.2021 11:35
Slika
 

Tuzla, 18.01.2021. godine

Broj: 01-167/21

 

Na osnovu  Tačke VI Odluke o raspisivanju izbora za delegate u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, broj: 01-1044/20  od 23.12.2021.godine, Upravni odbor Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, na svojoj XVII redovnoj sjednici, održanoj 18.01.2021. godine, donosi:

 

 

RJEŠENJE

o utvrđivanju konačnog broja i konačne liste delegata

u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona

  

 

 1. Nakon dostavljenih prijedloga iz izbornih jedinica i potpisanih izjava, utvrđuje se da konačan broj delegata u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona iznosi 69.

 

 1. Proglašavaja se zajednička lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona podnijete od strane izbornih jedinica: 1. Izborna jedinica privatne zdravstvene ustanove; 2. Izborna jedinica javne zdravstvene ustanove; 3. Izborna jedinica pojedinačne apoteke; 4. Izborna jedinica državne institucije, Farmaceutski fakultet, farmaceutska industrija i nezaposleni; 5. Izborna jedinica predstavništva i veledrogerije.

 

2.1. Lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona za izbornu jedinicu privatne zdravstvene ustanove:  

 

 1. MERIMA SARAJLIĆ, PZU Biopharm Živinice
 2. AMRA IBRIĆ, PZU DUR-FARM Sapna
 3. MEMSURA SELIMOVIĆ, PZU EUROFARM-EDAL Tuzla
 4. ALMA MUJAKOVIĆ, PZU FEHEMM Gračanica
 5. AMELA GAZIBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 6. ARNELA MORANJKIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 7. MELISA ARAPČIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 8. HALIDA MAHMUTBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 9. SABINA ŠABOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 10. ARMIN ĐULOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 11. NADINA GAZIBEGOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 12. EMINA DŽOMBIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 13. VEDRANA BAKIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 14. EMINA JAKUBOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 15. AIDA OMEROVIĆ TAHTO, PZU Ibn-Sina Tuzla
 16. ALMEDINA SMAJLOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 17. LEJLA FAZLIĆ AVDIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 18. DIJANA MEHIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 19. ŠEJLA ČELEBIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 20. EMINA ŠAHINPAŠIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 21. MELIHA FAZLOVIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 22. ZINAIDA MAŠIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 23. MAJDA POŽEGIĆ, PZU Ibn-Sina Tuzla
 24. AZRA TANOVIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 25. ARNELA DŽINIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 26. MARNELA NIŠANDŽIĆ, PZU Medex-Pharm Banovići
 27. OMER SMAJIĆ, PZU Tigris Farm Lukavac
 28. ALMA BAKIĆ, Zajednička izborna jedinica
 29. DŽENITA AVDIĆ, Zajednička izborna jedinica
 30. BELKISA RAKOVAC, Zajednička izborna jedinica
 31. LEJLA MULALIĆ-KIKANOVIĆ, Zajednička izborna jedinica
 32. NERMA NAKIČEVIĆ, Zajednička izborna jedinica

 

2.2. Lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona za izbornu jedinicu javne zdravstvene ustanove: 

 

 1. LEJLA BERBIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 2. ASJA GLUŠAC, Gradske apoteke Tuzla
 3. AMILA TINJIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 4. ZERINA ĐERZIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 5. AMILA RAHMANOVIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 6. NERMIN BEKTIĆ, Gradske apoteke Tuzla
 7. AMILA BURINA SPREČIĆ, Univerzitetski klinički centar Tuzla
 8. ANJA DIVKOVIĆ, Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

2.3. Lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona za izbornu jedinicu pojedinačne apoteke: 

 

 1. ALMIRA PLAVŠIĆ, PA ARNIKA Gračanica
 2. SELMA MUMINOVIĆ, zajednička izborna jedinica
 3. AMRA SUHONJIĆ, zajednička izborna jedinica
 4. AIDA OSMIĆ, zajednička izborna jedinica
 5. SELMA FEJZIĆ, zajednička izborna jedinica

 

2.4. Lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona za izbornu jedinicu državne institucije, Farmaceutski fakultet, farmaceutska industrija i nezaposleni: 

 

 1. SAMRA SULJIĆ, zajednička IJ Farmaceutski fakultet i industrija
 2. DŽENITA SELIMOVIĆ, zajednička IJ državne institucije
 3. MIRNA BEGANOVIĆ, zajednička IJ državne institucije
 4. ALMA MUJKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 5. ALMEDIN ALIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 6. HARIS KAJTAZOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 7. AZRA ABDULAHOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 8. FUADA AHMETOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 9. AZRA HADŽIBEGIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 10. ALEN ILJAZAGIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 11. SAIDA BRKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 12. VIOLETA HERNLA, nezaposleni magistri farmacije
 13. ANELA ŠABANOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 14. BERINA BIJEDIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 15. ZUMRETA OKIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 16. AMRA ŠUBIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 17. SENIDA SMAJLOVIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 18. IBRAHIM IBRIĆ, nezaposleni magistri farmacije
 19. SUZANA NIKOLIĆ, nezaposleni magistri farmacije

 

2.5. Lista predloženih delegata Skupštine Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona za izbornu jedinicu predstavništva i veledrogerije: 

 

 1. BENJAMIN PIRIĆ, zajednička izborna jedinica
 2. MUAMER HALILČEVIĆ, zajednička izborna jedinica
 3. SMAJIĆ BERINA, zajednička izborna jedinica
 4. MELITA BENEŠ OMERČEVIĆ, zajednička izborna jedinica
 5. ADNAN MUJANOVIĆ, zajednička izborna jedinica

 

 1. Lista delegata iz tačke 2. ovog rješenja objaviti će se na web stranci Komore i uputiti Skupštini na donošenje odluke o verifikaciji mandata izabranih delegata.

 

 1. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNICA

UPRAVNOG ODBORA

KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

 

 Dženita Mišić, mr.ph.

0 0