Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

ŠKOLA FITOTERAPIJE- Treći turnus (26.02.2023.)

 

09.02.2023 13:55
Slika
 

PROGRAM EDUKACIJA IZ FITOTERAPIJE

O PROGRAMU

Liječenje ljekovitim biljem je u novije vrijeme ponovo ušlo u središte interesa zdravstvene i opšte javnosti. Tako se za upotrebu ljekovitog bilja i preparata priređenih od njega odlučuje sve više pacijenata, a zdravstveni radnici ih sve češće preporučuju kao potporu konvencionalnoj terapiji, a ponekad i kao njenu zamjenu. Tu popularnost prati i porast broja fitopreparata koji se mogu naći na policama apoteka, a liječenje ljekovitim biljem postaje tema koja zauzima sve veći dio medijskog prostora. S tim u vezi, raste i važnost pronalaženja relevantnih i naučno utemeljenih informacija o toj temi.

Samoliječenje i savjetovanje od strane osoba koje nisu adekvatno edukovane predstavljaju realnu opasnost za upotrebu racionalne fitoterapije. Koncept racionalne fitoterapija podrazumijeva upotrebu prirodnih ljekovitih sirovina i preparata na bazi ljekovitog bilja baziran na  naučnim dokazima. Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu.

Voditelj edukacije:  Prof.dr Kemal Durić

TRAJANJE STUDIJA

Predavanja se održavaju tokom dva vikenda
(24-26.02.2023. i 10-12.03.2023.):

Petak: 16-20

Subota: 09-18

Nedelja: 09: 15


CILJNE SKUPINE

Program edukacije iz fitoterapije, namijenjen laureatima biomedicinskih disciplina, ima za cilj da odgovori na sve veće zahtjeve od strane magistara farmacije, ljekara i drugih zainteresovanih koji rade u sektoru proizvodnje i primjene prirodnih produkata, kao i na potrebe stalne edukacije predviđene zakonom za ove profesije. Program je dakle, svojim curiculumom namijenjen (prilagođen) polaznicima koji su završili studij medicine, farmacije, stomatologije, veterine, fakultet zdravstvenih studija i druge diplomske studije iz biomedicine i zdravstva, te prirodnog i biotehničkog područja.

PREDAVAČI ANGAŽOVANI U REALIZACIJI PROGRAMA

Prof.dr Kemal Durić, redovni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

voditelj Programa „Škola aplikativne fitoterapije“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr Haris Nikšić, vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Naziv programa:

 

Edukacija iz FITOTERAPIJE

Obrazovno područje:

 

Fitofarmacija

Sadržaj programa:

Teoretska nastava:       34 sata

(Kontakt nastava)

Praktična nastava:         2 sata

(Kontakt nastava)

Ukupno:                     36 sati

 

Realizacija:

Teoretska i praktična nastava, podijeljena u 2 vikenda (svaki drugi vikend) ili u dogovoru sa polaznicima

Planirani početak studija 24.02.2023. godine, a završetak 12.03.2023. godine

Lokacija: Motel Royal Tuzla

SADRŽAJ NASTAVNOG PROGRAMA:

Opšti dio (12 sati)

 • Fitohemija (5 sati)
 • Fitoterapija (3 sata)
 • Galenska farmacija (2 sata)
 • Legislativa (2 sata)

Specijalni dio (24 sata)

Specijalni dio (24 sata) je usmjeren na klinički aspekt. Organizovan je po modulima, podijeljenim u grupe na osnovu patoloških stanja. Svaki modul prati logičan slijed koji počinje od bolesti, sa posebnim osvrtom na patogene mehanizme,  da bi se došlo do racionalnog izbora dostupnih fitopreparata, koji se baziraju na trenutnim spoznajama o njihovom hemijskom sastavu i farmakološkom učinku, kao i provedenim kliničkim studijama.

Pored navedenog, svaki modul analizira optimalnu terapijsku šemu, doziranje i eventualne neželjene efekte i kontraindikacije, kao i konkretne fitopreparate na tržištu.

 

Moduli obuhvaćeni u specijalnom dijelu su:

 • Fitoterapija kardiovaskularnog sistema (4 sata)
 • Fitoterapija digestivnog trakta (4 sata)
 • Fitoterapija centralnog nervnog sistema (2 sata)
 • Fitoterapija koštanog sistema (2 sata)
 • Fitoterapija respiratornog i imunog sistema (2 sata)
 • Fitoterapija urogenitalnog trakta (3 sata)
 • Fitoterapija u dermatologiji i prirodna kozmetika (1 sat)
 • Fitoterapija u ginekologiji (2 sata)
 • Fitoterapija u pedijatriji (2 sata)
 • Prepoznavanje droga (2 sata)


KOMPETENCIJE KOJE SE STIČU

Uzimajući u obzir da je fioterapija disciplina alopatske prirode, koja se bazira na aktivnim principima kao i konvencionalna medicina, potrebno je da farmaceuti, ljekari i svi koji rade u zdravstvenom sektoru imaju kompletnu i ispravnu informaciju o karakteristikama, indikacijama i kontraindikacijama upotrebe ljekovitog bilja i preparata na bazi ljekovitog bilja, na način da korisniku mogu garantovati pravilan način upotrebe u cilju očuvanja zdravlja.

Program je osmišljen na način da se usvojena znanja iskoriste u svakodnevnoj praksi: akceptirati dakle saznanja, instrumente i metodologije za davanje profesionalnog savjeta koji na naučnoj bazi objedinjuje potrebu za očuvanjem zdravlja, stila života i preparata na prirodnoj bazi, uzmajući u obzir mogućnost kombinovanja sa lijekovima i drugim terapijskim postupcima.

Kompetencije kioje se stiču:

 • Poznavanje osnova farmakognozije – metode i načine pripreme kvalitetne droge, ispitivanje kvalitete i poznavanje faktora varijabilnosti sadržaja droga;
 • Poznavanje fitohemije – prirodnih produkata odgovornih za farmakološki učinak prirodnih ljekovitih sirovina (droga);
 • Osnove galenske farmacije – osposobljenost za samostalno kreiranje i izradu galenskih pripravaka na principima racionalne fitoterapije;
 • Akademska znanja, visoke kompetencije i praktične vještine primjene biljnih pripravaka, provjerene kvalitete, dokazanog djelovanja i sigurnosti u savjetodavne i terapijske svrhe;

Poznavanje zakonodavstva na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou u području biljnih lijekova, dodataka prehrani, medicinskih i kozmetičkih pripravaka

DODATNE INFORMACIJE:

Cijena Programa: Cijena pohađanja programa 600 KM (uključujući sve troškove predviđene Pravilnikom o raspodjeli vanbudžetskih sredstava). Mogućnost plaćanja u više rata.

Rok za prijave: 15.02.2023. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditelju  (e-mail: kemalduric@gmail.com) ili predsjednici Komore magistara farmacije TK Anedi Cipurković, mr.ph e-mail: komora.mrphtk@gmail.com).

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR