Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

SPISAK ČLANOVA KOMORE KOJIMA LICENCE ISTIČU U 2021. godini

 

14.01.2021 08:09
Slika
 
  • Na početku kalendarske godine Komora ce na Web stranici objaviti imena članova i datum isteka licence za tekuću godinu.
  • Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, stručna slulžba Komore je dužna obavijestiti magistra farmacije da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje. 
  • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.(OBRASCI U PRILOGU)

PREZIME I IME DATUM ISTEKA LICENCE DATUM OBAVJEŠTENJA O ISTEKU
BUTKOVIĆ ZEJNEBA 7/4/2021 7/1/2021
LUKIĆ JASMINA 14/04/2021 14/01/2021
TOPALČEVIĆ ANČICA 20/04/2021 20/01/2021
JUKANOVIĆ ALMEDINA 27/04/2021 27/01/2021
MAHMUTOVIĆ EDINA (SULJIĆ) 7/5/2021 7/2/2021
MEHANOVIĆ DIJANA 18/05/2021 18/02/2021
MUMINOVIĆ ARAPČIĆ SELMA 22/05/2021 22/02/2021
DEDIĆ LEJLA (SAKIĆ) 25/05/2021 25/02/2021
SULJIĆ MAIDA 8/6/2021 8/3/2021
MUJKANOVIĆ SAMRA 22/06/2021 22/03/2021
GRBIĆ MAJDA 23/06/2021 23/03/2021
JUSIĆ DELILA 23/06/2021 23/03/2021
HODŽIĆ DŽENANA 23/06/2021 23/03/2021
SALKIĆ ADELA 29/06/2021 29/03/2021
AHMETOVIĆ ADEM 30/06/2021 30/03/2021
DŽINIĆ AMRA 1/7/2021 1/4/2021
HODŽIĆ MAIDA 1/7/2021 1/4/2021
SULEJMANOVIĆ ALBINA 8/7/2021 8/4/2021
MAHMUTBEGOVIĆ DRAGANA 10/7/2021 10/4/2021
ELMA SULJENDIĆ 13/07/2021 13/04/2021
MEMIŠEVIĆ JASMINA 3/8/2021 3/5/2021
BEĆIĆ MIRELA 18/08/2021 18/05/2021
ILIĆ NINA 15/09/2021 15/06/2021
ELDINA HALILOVIĆ (RIZVIĆ) 19/10/2021 19/07/2021
SAMRA SULJIĆ 25/10/2021 25/07/2021
BOJANOVIĆ-ĐURIĆ DARIJA 26/10/2021 26/07/2021
BEGANOVIĆ MELIKA 13/11/2021 13/08/2021
HOZIĆ MARJANA (TROJANOVIĆ) 30/11/2021 30/08/2021
JUSIĆ ĐEJLA 30/11/2021 30/08/2021
GULAMOVIĆ BILJANA (MITROVIĆ) 30/11/2021 30/08/2021
GRBIĆ AJNA 1.12.2021. 1/9/2021
ALMA DELIĆ 8/12/2021 8/9/2021
NERMINA ZAHIROVIĆ (BAJIĆ) 15/12/2021 15/09/2021
DARIO MLINARIĆ 16/12/2021 16/09/2021
SANITA PEKMIĆ-BAJRIĆ 20/12/2021 20/09/2021
0 0