Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

SPISAK ČLANOVA KOMORE KOJIMA LICENCE ISTIČU U 2022. godini

 

07.01.2022 10:34
Slika
 
  • Na početku kalendarske godine Komora ce na Web stranici objaviti imena članova i datum isteka licence za tekuću godinu.
  • Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, stručna slulžba Komore je dužna obavijestiti magistra farmacije da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje. 
  • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.(OBRASCI U PRILOGU)

REZIME I IME

DATUM ISTEKA LICENCE

DATUM OBAVJEŠTENJA O ISTEKU

HADŽIĆ AMAR

03/06/2022

03/03/2022

ALMA JAHIĆ

04/07/2022

04/04/2022

HASANBAŠIĆ DIJANA

04/10/2022

04/07/2022

NUHANOVIĆ ALMINA

27/04/2022

27/01/2022

ASJA SEJRANIĆ

16/05/2022

16/02/2022

MUJEZINOVIĆ (SARIĆ) SEDINA

16/05/2022

16/02/2022

NIHAD HADŽIBEGIĆ

18/05/2022

18/02/2022

TRUMIĆ ELVEDINA

20/05/2022

20/02/2022

HALILOVIĆ MERSUDIN

23.05.2022.

23.02.2022

DUSPARA KRISTINA

24/05/2022

24/02/2022

ĐEDOVIĆ ENISA (HASANOVIĆ)

06/05/2022

06/02/2022

ORDAGIĆ AZRA

06/06/2022

06/03/2022

IBRIĆ EMINA

13/06/2022

13/03/2022

IBRIĆ AZRA

14/06/2022

14/03/2022

AMELA HASANOVIĆ GOGIĆ

07/07/2022

07/04/2022

MAIDA MEHIČIĆ (SEJDINOVIĆ)

07/07/2022

07/04/2022

ADMIRA DERVIŠEVIĆ

07/07/2022

07/04/2022

IVORA MLINARIĆ

07/07/2022

07/04/2022

SELMA MUJČINOVIĆ

14/07/2022

14/04/2022

SAMIRA MUMINOVIĆ (BRKIĆ)

25/07/2022

25/04/2022

HUREMOVIĆ ALMEDINA

25/07/2022

25/04/2022

ATLIĆ OMEROVIĆ MELIHA

25/07/2022

25/04/2022

H.JAŠARAGIĆ SABINA

16/08/2022

16/05/2022

VEHTIĆ EMINA

17/08/2022

17/05/2022

SARAJLIĆ MERIMA

18/08/2022

18/05/2022

MAHOVKIĆ AMRA

18/08/2022

18/05/2022

KADIRIĆ SAMRA

19/08/2022

19/05/2022

ARNAUTOVIĆ SNEŽANA

22/08/2022

22/05/2022

ALABAJČI SANJA

22/08/2022

22/05/2022

MEMIĆ NIHADA

31/08/2022

31/05/2022

H.AVDIĆ MELIHA

14/09/2022

14/06/2022

OMAZIĆ TARIK

10/08/2022

10/05/2022

ĐORĐIĆ RADAN

10/08/2022

10/05/2022

SMAJIĆ MELISA

10/08/2022

10/05/2022

MIRELA AGIĆ

10/11/2022

10/08/2022

ČORBIĆ AIDA

13/10/2022

13/07/2022

MUMIĆ DIJANA

20/10/2022

20/07/2022

DERVIŠEVIĆ AMRA

20/10/2022

20/07/2022

MUJABAŠIĆ (KURANOVIĆ) MIRELA

25/10/2022

25/07/2022

ALMA MUŠANOVIĆ

26/10/2022

26/07/2022

ĐERZIĆ ZERINA

11/08/2022

11/05/2022

KAMBEROVIĆ AMRA

11/08/2022

11/05/2022

BEĆIĆ SELMA

11/08/2022

11/05/2022

ZEHRA BAŠAGIĆ DELIĆ

14/11/2022

14/08/2022

SMAJIĆ OMER

22/11/2022

22/08/2022

LEJLA BERBIĆ

25/11/2022

25/08/2022

AMIRA HUSEJNEFENDIĆ

25/11/2022

25/08/2022

DŽENITA MIŠIĆ

25/11/2022

25/08/2022

EDINA ČAČKOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

JASMINA ĆORIĆ

25/11/2022

25/08/2022

AIDA NIŠIĆ

25/11/2022

25/08/2022

MIRSADA BEJTIĆ

25/11/2022

25/08/2022

ŽANETA IMAMOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

ALMIRA KORMAN

25/11/2022

25/08/2022

FAJZA ŠABANOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

LEJLA HADŽIBEGOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

LEJLA MULALIĆ KIKANOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

NERMINKA JUNUZOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

AZRA ĆOSIĆ

25/11/2022

25/08/2022

HADŽIĆ ALMA

25/11/2022

25/08/2022

JASMINKA IMAMOVIĆ

25/11/2022

25/08/2022

BEŠIREVIĆ EMINA

25/11/2022

25/08/2022

DRAGOVIĆ VANJA

28/11/2022

28/08/2022

RAMOVIĆ AZRA

12/04/2022

12/01/2022

ELDAR MALKIĆ

12/06/2022

12/03/2022

GUTIĆ AMRA

12/08/2022

12/05/2022

ĐULOVIĆ ARMIN

12/08/2022

12/05/2022

HRNJIĆ MAIDA

17/01/2023

17/10/2022

IVAN GARDAŠ

27/01/2023

27/10/2022

AZRA AVDIĆ (MUJKIĆ)

15/02/2023

15/11/2022

KAVGIĆ AIDA

20/02/2023

20/11/2022

ENISA OSMANOVIĆ

21/02/2023

21/11/2022

SALIBAŠIĆ MUAMER

22/02/2023

22/11/2022

SALIBAŠIĆ ARMIN

27/02/2023

27/11/2022

DUGONJIĆ AZRA

05/01/2023

05/10/2022

ŠABANOVIĆ DŽENISA

05/01/2023

05/10/2022

ČAJIĆ ALISA

06/01/2023

06/10/2022

AMRA BUKVAR

10/01/2023

10/10/2022

DUŠANKA FATUŠIĆ

10/02/2023

10/11/2022

0 0