Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

SPISAK ČLANOVA KOMORE KOJIMA LICENCE ISTIČU U 2023. godini

 

04.01.2023 12:33
Slika
 
 • Na početku kalendarske godine Komora ce na Web stranici objaviti imena članova i datum isteka licence za tekuću godinu.
 • Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, stručna slulžba Komore je dužna obavijestiti magistra farmacije da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje. 
 • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.(OBRASCI U PRILOGU)

  PREZIME I IME

  DATUM ISTEKA LICENCE

  DATUM OBAVJEŠTENJA O ISTEKU

  DUGONJIĆ AZRA

  05/01/2023

  05/10/2022

  ŠABANOVIĆ DŽENISA

  05/01/2023

  05/10/2022

  ČAJIĆ ALISA

  06/01/2023

  06/10/2022

  AMRA BUKVAR

  10/01/2023

  10/10/2022

  HRNJIĆ MAIDA

  17/01/2023

  17/10/2022

  IVAN GARDAŠ

  27/01/2023

  27/10/2022

  DUŠANKA FATUŠIĆ

  10/02/2023

  10/11/2022

  AZRA AVDIĆ (MUJKIĆ)

  15/02/2023

  15/11/2022

  KAVGIĆ AIDA

  20/02/2023

  20/11/2022

  ENISA OSMANOVIĆ

  21/02/2023

  21/11/2022

  SALIBAŠIĆ MUAMER

  22/02/2023

  22/11/2022

  SALIBAŠIĆ ARMIN

  27/02/2023

  27/11/2022

  SUZANA BIJEDIĆ

  04/04/2023

  04/01/2023

  ELBINA KAVAZOVIĆ

  10/04/2023

  10/01/2023

  ČAJIĆ MURIS

  27/04/2023

  27/01/2023

  BEĆIROVIĆ MINELA

  22/05/2023

  22/02/2023

  MURATOVIĆ MELISA

  25/05/2023

  25/02/2023

  SADINA BRAŠNJIĆ

  31/05/2023

  28/02/2023

  OMIĆ AMELA

  08/06/2023

  08/03/2023

  PODVORAC DIANA

  04/07/2023

  04/04/2023

  NERMIN BEKTIĆ

  09/07/2023

  09/04/2023

  SALKANOVIĆ ARMINA

  25/07/2023

  25/04/2023

  NAKIČEVIĆ NERMA (KLINČEVIĆ)

  25/07/2023

  25/04/2023

  ALIBEGOVIĆ NADINA

  01/08/2023

  01/05/2023

  MURATOVIĆ OMEROVIĆ AZRA

  02/08/2023

  02/05/2023

  ČIVIĆ ELMA

  02/08/2023

  02/05/2023

  AVDIĆ DŽENITA

  02/08/2023

  02/05/2023

  AMILA AHMEDIĆ

  07/08/2023

  07/05/2023

  SALIHOVIĆ AMINA

  11/08/2023

  11/05/2023

  ŠABOVIĆ SABINA

  26/07/2023

  26/05/2023

  DEDIĆ EDINA

  28/08/2023

  28/05/2023

  GARDAŠ ANITA

  29/08/2023

  29/05/2023

  ISABEGOVIĆ ĐUKIĆ SANDRA

  07/09/2023

  07/06/2023

  MUJANOVIĆ ADNAN

  07/09/2023

  07/06/2023

  NIŠANDŽIĆ MARNELA

  07/09/2023

  07/06/2023

  ZEJNILAGIĆ TRUMIĆ JASMINA

  08/09/2023

  08/06/2023

  KOVAČ MERIMA

  08/09/2023

  08/06/2023

  FEJZIĆ SELMA

  12/09/2023

  12/06/2023

  MEŠIĆ AMINA

  29/09/2023

  29/06/2023

  SALMAN ANESA

  29/09/2023

  29/06/2023

  MEHMEDOVIĆ (Amir) AMRA

  10/10/2023

  10/07/2023

  AIDA OSMIĆ

  10/10/2023

  10/07/2023

  SMAJIĆ BELMA (HADŽIGRAHIĆ)

  18/10/2023

  18/07/2023

  DŽINIĆ MARIO

  19/10/2023

  19/07/2023

  BEĆIRBAŠIĆ AMRA

  23/10/2023

  23/07/2023

  HALILIĆ ZAHIROVIĆ ZARKA

  24/10/2023

  24/07/2023

  EJUBOVIĆ SELMA

  25/10/2023

  25/07/2023

  BIKOVIĆ JASMINA

  30/10/2023

  30/07/2023

  MILINKIĆ (KARIĆ) AMELDINA

  30/10/2023

  30/07/2023

  ARAPČIĆ MELISA

  19/11/2023

  19/08/2023

  MELIHA FAZLOVIĆ

  19/11/2023

  19/08/2023

  REMIĆ DANIJELA

  29/11/2023

  29/08/2023

  EMIR TRNAČEVIĆ

  02/12/2023

  02/09/2023

  MAŠIĆ ZINAIDA

  04/12/2023

  04/09/2023

  ALMIRA PLAVŠIĆ

  10/12/2023

  10/09/2023

  NEDIMKA BURGIĆ

  31/01/2024

  31/10/2023

  HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

  06/02/2024

  06/11/2023

  AMER OSMANOVIĆ

  12/02/2024

  12/11/2023

  SENKA GLINAC

  12/02/2024

  12/11/2023

  LISIČIĆ NEGRA

  15/02/2024

  15/11/2023

  ILJAZAGIĆ ALEN

  21/02/2024

  21/11/2023

  NOVAKOVIĆ SANJA

  23/02/2024

  23/11/2023

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR