Titova do br.34, SPO lamela A/II
Vijesti

SPISAK ČLANOVA KOMORE KOJIMA LICENCE ISTIČU U 2024. godini

 

09.01.2024 10:41
Slika
 
 • Na početku kalendarske godine Komora ce na Web stranici objaviti imena članova i datum isteka licence za tekuću godinu.
 • Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, stručna slulžba Komore je dužna obavijestiti magistra farmacije da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje. 
 • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.(OBRASCI U PRILOGU)

  PREZIME I IME

  DATUM ISTEKA LICENCE

  DATUM OBAVJEŠTENJA O ISTEKU

  NEDIMKA BURGIĆ

  31/01/2024

  31/10/2023

  HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

  06/02/2024

  06/11/2023

  OMEROVIĆ TAHTO AIDA

  06/02/2024

  06/11/2023

  AMER OSMANOVIĆ

  12/02/2024

  12/11/2023

  SENKA GLINAC

  12/02/2024

  12/11/2023

  LISIČIĆ NEGRA

  15/02/2024

  15/11/2023

  ILJAZAGIĆ ALEN

  21/02/2024

  21/11/2023

  NOVAKOVIĆ SANJA

  23/02/2024

  23/11/2023

  SALIHOVIĆ ELMA

  03/04/2024

  03/01/2024

  HAJDARHODŽIĆ EMINA

  03/04/2024

  03/01/2024

  SALKIĆ LEJLA

  04/04/2024

  04/01/2024

  LIVADIĆ SENAD

  08/04/2024

  08/01/2024

  IBRAHIMBEGOVIĆ SAMRA

  11/04/2024

  11/01/2024

  HAJDAREVIĆ EMRA

  11/04/2024

  11/01/2024

  ARNAUTOVIĆ VEDRANA

  16/04/2024

  16/01/2024

  BURINA AMILA

  17/04/2024

  17/01/2024

  ORIĆ AMRA

  17/04/2024

  17/01/2024

  FAIDA FERIZ BABOVIĆ

  10/05/2024

  10/02/2024

  AGANOVIĆ MAJDA

  14/05/2024

  14/02/2024

  ĐOZIĆ TARIK

  15/05/2024

  15/02/2024

  KAMBEROVIĆ ADINA

  15/05/2024

  15/02/2024

  HALILOVIĆ ELMIRA (OMERDIĆ)

  17/05/2024

  17/02/2024

  DORIĆ LEJLA

  25/05/2024

  25/02/2024

  HABIBOVIĆ SANELA

  04/06/2024

  04/03/2024

  DŽOMBIĆ EMINA (OMERBEGOVIĆ)

  06/06/2024

  06/03/2024

  SELIMOVIĆ DŽENITA

  06/06/2024

  06/03/2024

  BRKIĆ SAIDA

  18/06/2024

  18/03/2024

  GAZIBEGOVIĆ PEDLJIĆ ARDANELA

  19/06/2024

  19/03/2024

  MUJIĆ ALMA

  19/06/2024

  19/03/2024

  ALIČIĆ DŽENANA

  23/06/2024

  23/03/2024

  KALIĆ ADELA

  28/06/2024

  28/03/2024

  KOVČIĆ EDINA

  24/07/2024

  24/04/2024

  ZAHIROVIĆ MINELA

  27/08/2024

  27/05/2024

  BARČIĆ EDINA

  28/08/2024

  28/05/2024

  ŠABANOVIĆ ANELA

  04/09/2024

  04/06/2024

  VRABAC DŽENANA

  06/09/2024

  06/06/2024

  MANDŽUKIĆ BORKA

  23/10/2024

  23/07/2024

  BAŠIĆ MAIDA

  25/10/2024

  25/07/2024

  DELALIĆ ČAUŠEVIĆ AMELA

  25/10/2024

  25/07/2024

  HADŽIMURATOVIĆ AMINA

  31/10/2024

  31/07/2024

  DŽINIĆ MONIKA

  31/10/2024

  31/07/2024

  ZAHIROVIĆ ADISA

  07/11/2024

  07/08/2024

  TANOVIĆ SANJA

  07/11/2024

  07/08/2024

  MEHMEDINOVIĆ DŽENITA

  06/12/2024

  06/09/2024

  ŠAHINPAŠIĆ EMINA

  13/12/2024

  13/09/2024

  ADEMOVIĆ ALDINA

  21/01/2025

  21/10/2024

  SALTOVIĆ SEMIR

  06/03/2025

  06/12/2024

  MALKIĆ NEDIM

  15/03/2025

  15/12/2024

  KURTIĆ AJLA

  27/03/2025

  27/12/2024

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR