Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

ZAKLJUČCI SA 8. SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE TK

 

11.06.2021 12:45
Slika
 

 

Osmi Simpozij magistara farmacije Tuzlanskog kantona, sa međšunarodnim učešćem na temu:"Uticaj pandemije COVID-19 na zdravstveni sistem i zdravlje stanovništva koji je održan 05.06.2021. godine u Tuzli, ponudio je mnoštvo interesantnih i predavanja kroz koja su obrađena sva aktuelna pitanja u vezi trenutne pandemije COVID-19.

Nakon održanog Simpozija Predsjedništvo Simpozija i organizacioni odbor usvojili su sledeće zaključke:

Pandemija CORONA 19 virusa je snažno uticala, kako na zdravlje ljudi, tako i na ekonomiju i življenje u cjelini. Stoga je iznimno važno uvesti i primjenjivati sve dostupne mjere zaštite u cilju sprječavanja i ublažavanja posljedica pandemije COVID 19 virusa.

Kroz prezentirane radove, autori su nas upoznali sa širenjem pandemije i trenutnim stanjem, kako globalno, tako i na području našeg kantona, sa osvrtom na pojedine aspekte borbe protiv širenja ove pošasti.
Tako smo mogli naučiti da mjere zaštite, poput nošenja maske, držanja distance, kao i uvođenje loock-down daju dobre rezultate, koji su još bolji ukoliko se uvedu odmah na početku.

Ponovo je istaknuta važnost jačanja imunog sistema i masovna vakcinacije stanovništva vakcinom protiv virusa COVID 19, kako bi se postigao imunitet krda i na taj način efikasna odbrana od infekcije.
Takođe je bilo govora o liječenju kovid bolesti konvencionalnim metodama, kao i alternativnim. Utvrđeno je da, pored konvencionalnih lijekova, određenu učinkovitost imaju pojedini suplementi, poput vitamina D i propolisa. Tu se nameće i važnost edukacije stanovništva o ispravnoj terapiji, posebno u primjeni antibiotika protiv kovid bolesti.

Na kraju, trebamo posvetiti pažnju i mentalnom zdravlju, obzirom da izolovanost, zbog propisanih mjera zaštite, kao i nemogućnost ostvarivanja bliskih kontakata, ostavljaju dubok trag i posljedice po mentalno zdravlje, kako adolescenata, tako i odraslih.

0 0