Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

ZAVRŠEN DRUGI TURNUS ŠKOLE FITOTERAPIJE

 

16.03.2022 11:58
Slika
 

Dana 13.03.2022. godine, uspješno je okončan drugi turnus škole fitoterapije, kojeg je sa uspjehom pohađalo i završilo 19 polaznika. Svim polaznicima nakon završetka obuke uručeni su certifikati i izvršen je upis u registar certificiranih fitotarapeuta Tuzlanskog kantona.

Recenzijama učasnika izraženo je zadovoljstvo kvalitetom predavača, obrađenim temama tokom predavanja i odličnoj organizaciji. Pohađajući ovu obuku učesnici su uveliko nadogradili postojeće znanje, ali i imali priliku upoznati se sa novim saznanjima koje će biti od velikog značaja i koristi u narednom aktivnom bavljenju ovim pozivom.

Pozitivne recenzije polaznika daju nam do znanja da je organizacija ove edukacije, koja je u Tuzli organizrirana po drugi put, bila pravi potez pa će shodno tome Komora magistara farmacije TK u narednom periodu sa predavačima prof.dr. Kemal Durić i prof.dr. Haris Nikšić, planirati i treći turnus škole fitoterapije o čemu ćemo zainteresovane obavijestiti putem web stranice Komore.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR