Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

Slika
Tuzla, 09.09.2019.godine Broj: 01-825/19                                                                                  svim magistrima farmacije     PREDMET: TRAJNA EDUKACIJA - POZIV ZA PREDAVANJE, dostavlja se     Obavještavamo Vas da će se u okviru trajne edukacije u koorganizaciji Farmaceutskog fakulteta u Tuzli i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona od...
Slika
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku; Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH); Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH); Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH); Hrvatski zbor nutricionista; Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu; Prehram...
Slika
Tuzla, 17.04.2019.godineBroj: 01-379/19                                                                             svim magistrima farmacije    PREDMET: POZIV ZA STRUČNO PREDAVANJE, dostavlja se   Obavještavamo Vas da će kompanija «ZADA PHARMACEUTICALS d.o.o.» u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje i radionicu na temu:    No...
Slika
Tuzla, 15.04.2019.godine Broj: 01-368/19                                                                              svim magistrima farmacije   PREDMET: TRAJNA EDUKACIJA - POZIV ZA PREDAVANJE, dostavlja se   Obavještavamo Vas da će se u okviru trajne edukacije u koorganizaciji Farmaceutskog fakulteta u Tuzli i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati pred...
Slika
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRICS«ČASOPIS UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA,KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA29. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH»AKTUELNI PROBLEMI U PEDIJATRIJI − 2019«Subota, 30. mart 2019. godineKongresna sala hotela...
0 0