Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

Slika
Tuzla, 25.10.2018. godine Broj: 01-811/18   SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA   PREDMET:   POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA ŠESTI SIMPOZIJ                         MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA   Poštovane kolegice i kolege,      Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Šestog Simpozija magistara farmacije...
Slika
Tuzla, 11.10.2018.godine Broj: 01-792/18                                                                            svim magistrima farmacije    PREDMET: TRAJNA EDUKACIJA - POZIV ZA PREDAVANJE, dostavlja se    Obavještavamo Vas da će se u okviru trajne edukacije u koorganizaciji Farmaceutskog fakulteta u Tuzli i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati preda...
Slika
Sarajevo, 29.06.2018. godine Broj: 001-D-1441/18   - SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE-    PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA VII SIMPOZIJMAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO    Poštovane kolegice i kolege,     Ovim putem Vaspozivamo da uzmete aktivno učešće u radu VII Simpozija magistara farmacije Kantona Sar...
Slika
Tuzla, 22.06.2018.godine Broj: 01-444/18                                                                              svim magistrima farmacije     PREDMET: POZIV ZA STRUČNO PREDAVANJE I RADIONICU, dostavlja se   Obavještavamo Vas da će kompanija «BLAGOLEKS d.o.o.» u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje i radionicu na temu:   “Zn...
Slika
Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine....
0 0