Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Slika
Poštovane koelginice i kolege,   danas je u 12:30 minuta održan hitan sastanak predstavnika magistara farmacije TK, Premijera TK Denijala Tulumovića, Ministrice Zdravstva TK Dajane Čolić i direktora ZZO TK Emira Nuhanovića. Ispred magistara farmacije TK odbor za pregovore činili su: predsjednica Komore TK Aneda Cipurković, Sekretar Komore Dragan Nikić, ispred javnog sektora Edim Kadić i Lejla Berbić, privatnog sektora Amela Gazibegović, pojedinačnih apoteka Senad Softić, te Vas upoznajemo sa zaključcima sa...
Slika
FARMACEUTI TUZLANSKOG KANTONA KOMORA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FERERACIJE BiH     MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA PREMIJER I VLADA TUZLANSKOG KANTONA SVI MAGISTRI FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA MEDIJI   PREDMET: Obavijest  o obustavi izdavanja lijekova na recept, dostavlja se   Poštovani,   S obzirom da važeći ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlansko...
Slika
FARMACEUTI TUZLANSKOG KANTONA KOMORA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FERERACIJE BiH     MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA PREMIJER I VLADA TUZLANSKOG KANTONA SVI MAGISTRI FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA MEDIJI     PREDMET: Izjava o minimalnim uvjetima za potpis ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim prog...
Slika
IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA PREDSTAVNICIMA ZZO TK I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK ODRŽANOG 14.10.2019.g. i SASTANKA KOD PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TK 16.10.2019.g.   Sastanku su prisustvovali članovi Odbora za pregovore (Aneda Cipurković, Džana Tučić (umjesto Seada Osmančevića), Edim Kadić (umjesto Aide Nišić), Amela Gazibegović, Senad Softić i Dragan Nikić), ispred ZZO TK, direktor Mirsad Hodžić, Selma Halilović, pomoćnik direktora za pravne poslove, Almira Hurić, pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor, Muhamed Muha...
Slika
Tuzla, 08.10.2018.godine Broj: 01-859/18   SVIM MEDIJIMA  PREDMET: Informacija i poziv na press konferenciju    S obzirom da je proteklo više  mjeseci od održanog štrajka upozorenja, kojim su magistri farmacije Tuzlanskog kantona skrenuli pažnju javnosti na dugogodišnji problem s kojim se ova struka suočava, te nezainteresovanost i ignorantski odnos institucija vlasti, koji nas ne vide kao zdravstvene radnike, već čiji poziv se, bez namjere ponižavanja bilo čijeg poziva, doživljava za običnog trgovca-prodavca...

Vijesti

0 0