Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Slika
Tuzla, 17.07.2020.godine Broj: 01-782/20     FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA     N/R MINISTRA doc.dr. Vjekoslav Mandić     PREDMET:  Reakcija na inicijativu o izmjeni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uvjetima glede prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove i postupku njihove verifikacije (Sl.Novine FBiH broj: 44/12, 23/13, 27/14, 36/19)     Poštovani Ministre,    ...
Slika
Poštovane koleginice i kolege,obavještavamo Vas da će se odgođeni VII simpozij magistara farmacije TK sa međunarodnim učešem na temu: “POMOĆNA LJEKOVITA SREDSTVA I DODACI PREHRANI“ koji je prvobitno paniran u martu mjesecu održati 26.09.2020. godine u Hotelu Mellain u Tuzli.Program rada Simpozija i druga obavještenja možete pratiti na našoj web stranici: komoramagistarafarmacije-tk.ba i FB stranici:https://www.facebook.com/events/997231197376586/?active_tab=aboutKOTIZACIJE: Rana kotizacija do 16.09.2020. godine ...
Slika
Komora magistara farmacije TK je na inicijativu kolega uposlenika apoteka, zatražila od direktora apoteka Tuzlanskog kantona da se izjasne o uvođenju neradne nedjelje u apotekama u Tuzlanskom kantonu, na način da se rad nedjeljom organizuje u jednoj apoteci u okviru ustanove po općini u kojoj apoteka obavlja svoju djelatnost.Nadamo se da će rukovodstva PZU, JZU, kao i privatne apoteke prihvatiti ovu inicijativu i olakšati rad svojim uposlenicima tako što će ih osloboditi rada svake nedjelje u mjesecu...
Slika
Poštovane koleginice i kolege,   Kompanija Bayer doo planira dana 02.07.2020. godine sa početkom u 19h održati webinar na temu: "Nepridržavanje terapije pacijente može koštati života", koji suorganizira zajedno sa Komorom magistara farmacije TK i koji će biti bodovan sa 2 boda u skladu sa Pravilnikom o bodovanju.   Webinar će biti održan u vidu on-line predavanja kojem će se moći pristupiti putem pristupnog linka koji ćemo Vam poslati u narednoj obavijesti putem Vaših E-mail adresa, kao i uputstvo za pri...

Vijesti

0 0