Titova do br.34, SPO lamela A/II
0 0
Slika

 

 

Magistri farmacije osnovali su Komoru radi očuvanja i zaštite interesa farmaceutske profesije, zadovoljavanja stručnih i ličnih potreba i organiziranog nastupa magistara farmacije i pravnih subjekata farmaceutske djelatnosti prema nadležnim državnim i drugim organima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima u oblasti farmaceutike, odnosno drugim pravnim subjektima, kao i radi zadovoljavanja drugih potreba od značaja za ovu profesiju

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR