Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

SLIKAA
             ZBORNIK
RADOVA SA SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN  2566-4271


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. sci. Adaleta Softić, van.prof. (Tuzla, BiH)

GOST UREDNICI:
Dr. sci. Ante Lončarić, doc. (Osijek, Hrvatska)

POMOĆNIK UREDNIKA: Dipl. iurist Dragan Nikić (Tuzla, BiH)

NAUČNI SAVJET:
Dr.sci. Aščerić Mensura, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Begić Lejla, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Čačić Kenjerić Daniela, red. prof (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Đukić Mirjana, red. prof. (Beograd, Srbija)
Dr.sci. Jašić Midhat, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Jokić Stela, red. prof. (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Šubarić Drago, red. prof. (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Vujić Zorica red. prof. (Beograd, Srbija)
Dr.sci. Zovko Končić Marijana, red. prof. (Zagreb, Hrvatska)

UREĐIVAČKI ODBOR:

Dr.sci. Ademović Zahida, van. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Banjari Ines, van. prof. (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Begić Aida, doc. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Durić Kemal, van. prof. (Sarajevo, BiH)
Dr.sci. Lončarić Ante, doc. (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Nikšić Haris, doc. (Sarajevo, BiH)
Dr.sci. Popović Milka, doc. (Novi Sad, Srbija)
Dr.sci. Sarić-Kundalić Broza, van. prof (Beč, Austrija)
Dr.sci. Softić Adaleta, van. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Smajić Mirlem, doc. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Smajlović Aida, van. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Šabanović Marizela, doc. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Šestan Indira, doc. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Šljivić Mirsad, mr. med. (Živinice, BiH)
Dr.sci. Vidović Bojana, doc. (Beograd, Srbija)
Dr.sci. Vitali Čepo Dubravka, van. prof. (Zagreb, Hrvatska)

ORGANIZACIONO-PROGRAMSKI ODBOR:
Mr.ph. Cipurković Aneda (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Jašić Midhat, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Softić Adaleta, van. prof. (Tuzla, BiH)
Mr.ph. Mišić Dženita, (Tuzla, BiH)
Mr.ph. Arapčić Melisa, (Tuzla, BiH)
Dipl.iurist. Nikić Dragan, (Tuzla, BiH)

TEHNIČKA PRIPREMA I DIZAJN: Dr. sci. Ante Lončarić, doc. (Osijek, Hrvatska)


ARHIVA DOSADAŠNJIH ZBORNIKA:

ZBORNICI

0 0