Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

SLIKA
             ZBORNIK
RADOVA SA SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN  2566-4271


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. sci. Mensura Aščerić, red.prof. (Tuzla, BiH)

GOSTI UREDNICI:
Dr. sci. Marizela Šabanović, doc. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Ante Lončarić, doc. (Osijek, Hrvatska)

POMOĆNIK UREDNIKA: Dipl. iurist Dragan Nikić (Tuzla, BiH)

NAUČNI SAVJET:
Dr.sci. Aščerić Mensura, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Begić Lejla, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Čačić Kenjerić Daniela, red. prof (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Jašić Midhat, red. prof. (Tuzla, BiH)
Dr.sci. Šubarić Drago, red. prof. (Osijek, Hrvatska)
Dr.sci. Vujić Zorica, red.prof. (Beograd, Srbija)
Dr.sci. Zovko Končić Marijana, red. prof. (Zagreb, Hrvatska)

UREĐIVAČKI ODBOR:

Dr. sci. Zahida Ademović, vanr. prof. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Ines Banjari, vanr. prof. (Osijek, Hrvatska)
Dr. sci. Aida Begić, doc. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Kemal Durić, vanr. prof. (Sarajevo, BiH)
Dr. sci. Ante Lončarić, doc. (Osijek, Hrvatska)
Dr. sci. Haris Nikšić, doc. (Sarajevo, BiH)
Dr. sci. Milka Popović, doc. (Novi Sad, Srbija)
Dr. sci. Broza Sarić-Kundalić, vanr. prof. (Beč, Austrija)
Dr. sci. Miralem Smajić, doc. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Aida Smajlović, vanr. prof. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Marizela Šabanović, doc. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Indira Šestan, doc. (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Mirsad Šljivić, mr. med. (Živinice, BiH)
Dr. sci. Bojana Vidović, doc. (Beograd, Srbija)
Dr. sci. Dubravka Vitali-Čepo, vanr. prof. (Zagreb, Hrvatska)

ORGANIZACIONO-PROGRAMSKI ODBOR:
Mr. ph. Aneda Cipurković (Tuzla, BiH)
Dr. sci. Midhat Jašić, red. prof. (Tuzla, BiH)
Mr. ph. Dženita Mišić (Tuzla, BiH)
Dip. iurust Dragan Nikić (Tuzla, BiH)

TEHNIČKA PRIPREMA I DIZAJN: Dr. sci. Ante Lončarić, doc. (Osijek, Hrvatska)


ARHIVA DOSADAŠNJIH ZBORNIKA:

ZBORNICI

0 0