Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Organizacija

Predsjednik Komore magistara farmacije TK je  mr.ph. Aneda Cipurković. 


Upravni odbor-članovi: 
1. Mišić Dženita (ujedno i predsjednik upravnog odbora)

  1. 2.Šabanović Fajza
    3. Jahić Alma
    4. Rizvić Eldina
  2. 5.Mlinarić Dario
    6. Berbić Lejla
    7. Begić Aida

Nadzorni odbor-članovi:
1. Prohić Melisa
2. Feriz Babović Faida
3. Tina Marković

 

Sjedište Komore je u Tuzli, ul. Titova do br.34, SOP Lamela A/II.

Komora ima svojstvo pravnog lica i upisana je u sudski registar kod Općinskog suda upisa u Tuzlii.

Broj žiro računa Komore : 3384-4022-1525-3454

ID broj : 4210093340000.

0 0