Titova do br.34, SPO lamela A/II

Organizacija

Predsjednica Komore magistara farmacije TK je  mr.ph. ANEDA CIPURKOVIĆ


Upravni odbor-članovi: 

  1. ARAPČIĆ MELISA
  2. BEKTIĆ NERMIN
  3. MIŠIĆ DŽENITA
  4. MORANJKIĆ ARNELA
  5. SMAJIĆ MELISA
  6. ŠABANOVIĆ DŽENISA
  7. ŠABOVIĆ SABINA

Nadzorni odbor-članovi:

  1. BRAŠNJIĆ SADINA
  2. ĐULOVIĆ ARMIN
  3. HADŽIABDIĆ NAIDA

 

Sjedište Komore je u Tuzli, ul. Titova do br.34, SOP Lamela A/II.

Komora ima svojstvo pravnog lica i upisana je u sudski registar kod Općinskog suda upisa u Tuzlii.

Broj žiro računa Komore : 3384-4022-1525-3454

ID broj : 4210093340000.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR