Titova do br.34, SPO lamela A/II

O nama

Komora je strukovno udruženje magistara farmacije sa teritorija Tuzlanskog kantona, a koja je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, broj: 01/12. od 23.12.2012. godine.

Magistri farmacije osnovali su Komoru radi očuvanja i zaštite interesa farmaceutske profesije, zadovoljavanja stručnih i ličnih potreba i organiziranog nastupa magistara farmacije i pravnih subjekata farmaceutske djelatnosti prema nadležnim državnim i drugim organima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima u oblasti farmaceutike, odnosno drugim pravnim subjektima, kao i radi zadovoljavanja drugih potreba od značaja za ovu profesiju

Komora ima obavezu  udruživanja sa drugim komorama u Federalnu komoru farmaceuta , shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, član 221. ( Sl novine Federacije BiH , broj 46/10.).

Broj žiro računa Komore : 3384-4022-1525-3454

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR