Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

AŽURIRANO NA DAN 07.12.2021. GODINE

 

 

IME I PREZIME

Godina izdavanja/obnove licence

 

Ukupan broj bodova

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015.

ABDULAHOVIĆ AZRA

18

16

12

2019

46

ADEMOVIĆ ALDINA

2

16

 

2019

18

AGANOVIĆ MAJDA

8

12

14

0

2018

34

AGIĆ MIRELA

2

6

6

2

6

2

2016

26

AHČIĆ SAMRA

 

2021

 

AHMEDIĆ AMILA

6

14

10

10

2017

40

AHMETBEGOVIĆ AMELA

4

8

2020

12

AHMETBEGOVIĆ BEŠIĆ ALMA

6

2021

6

AHMETOVIĆ ADEM

2

2021

2

AHMETOVIĆ DŽENANA (ARNAUT)

 

6

2

2019

8

AHMETOVIĆ FUADA

 

8

 

2019

8

AHMIČIĆ EMINA

10

2021

10

ALABAJČI SANJA

8

14

10

11

20

2

2016           2016                           

65

ALIBEGOVIĆ NADINA (MEHINBAŠIĆ)

12

14

5

17

4

0

2016

52

ALIČIĆ AMELA

 

2021

 

ALIČIĆ DŽENANA

 

2021

 

ALIČIĆ EDINA

 

6

 

2019

6

ALIĆ ALMEDIN

16

2

2020

18

ANDRIĆ KRISTINA

 

 

12

6

2018

18

ARAPČIĆ MELISA

12

10

10

9

2

2017

43

ARNAUTOVIĆ SNEŽANA

 

 

 

8

12

2

2016

22

ARNAUTOVIĆ VEDRANA

2

2

 

2

2018

6

ATLIĆ EMINA

6

10

6

9

2018

31

ATLIĆ OMEROVIĆ MELIHA

6

10

10

11

6

2016

43

AVDIČEVIĆ MERIMA

10

8

4

2019

22

AVDIĆ AMIR

6

18

 

2019

24

AVDIĆ AZRA

8

8

16

 

12

2017

44

AVDIĆ DŽENITA

6

4

0

6

2

2017

18

AVDIĆ LEJLA

 

10

2020

10

BAJREKTAREVIĆ JASMINKA

4

12

2020

16

BAJRIĆ BELMA

 

2021

 

BAJRIĆ MELISA

 

2021

 

BAJRIĆ MERIMA

8

2021

8

BAKIĆ ALMA

4

4

4

2019

12

BAKIĆ VEDRANA

10

12

 

2019

22

BARAKOVIĆ (BAJIĆ) EDINA

2

6

2020

8

BARČIĆ EDINA

4

6

12

 

2018

22

BAŠAGIĆ DELIĆ ZEHRA

12

12

12

14

14

2

2016

66

BAŠIĆ AMRA

6

 

10

10

16

12

2016

54

BAŠIĆ MAIDA

10

12

6

 

2018

28

BEĆIRBAŠIĆ AMRA

 

 

6

 

4

2017

10

BEĆIROVIĆ MINELA

6

14

6

8

0

2017

34

BEDAK LEJLA

6

2

2020

8

BEGANOVIĆ AMRA

2

2021

2

KAVAZOVIĆ MELIKA (BEGANOVIĆ)

 

2021

 

BEGANOVIĆ MERIMA

4

8

2020

12

BEGANOVIĆ MIRNA

2

2

4

8

6

0

2016

22

BEGIĆ (Smajić) AIDA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BEGIĆ REISA

 

8

 

2019

8

BEGOVIĆ MAHIRA

2

8

2020

10

BEHADEROVIĆ AMRA

 

2021

 

BEJTIĆ MIRSADA

6

6

8

6

2

0

2016

28

BEKRIĆ JASMINA

10

2021

10

BEKTAŠAGIĆ BELMA

 

2021

 

BEKTIĆ NERMIN

6

6

6

14

12

2017

44

BENEŠ OMERČEVIĆ MELITA

12

6

0

2019

18

BERBIĆ LEJLA

6

10

8

13

15

0

2016

52

BEŠIREVIĆ EMINA

 

 

 

 

0

2017

 

BIJEDIĆ BERINA

16

22

2020

38

BIJEDIĆ SUZANA

6

0

10

29

14

2016

59

BIKOVIĆ JASMINA

 

6

6

15

2018

27

BILALIĆ MIRSADA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BOJANOVIĆ ĐURIĆ DARIJA

 

2021

 

BRAŠNJIĆ SADINA

16

32

6

6

0

2017

60

BRČANINOVIĆ HAMZA

12

4

2020

16

BRČINA VESNA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BRKIĆ SAIDA

 

 

8

 

2018

8

BUKVAR AMRA

8

6

10

12

4

2017

38

BURGIĆ AMRA

10

10

6

12

16

18

2016

72

BURGIĆ NEDIMKA

 

6

14

10

2018

32

BURINA AMILA

 

 

2

 

2018

2

CIPURKOVIĆ ANEDA

2

22

 

2019

24

ČAČKOVIĆ EDINA

12

12

10

14

14

0

2016

62

ČAJIĆ ALISA

6

8

6

8

12

2017

40

ČAJIĆ MURIS

 

 

 

6

0

2017

6

ČAVALIĆ AMILA

2

2021

2

ČELEBIĆ ŠEJLA

10

0

2020

10

ČIČKUŠIĆ EMA

 

2021

 

ČIVIĆ ELMA

8

26

14

10

2

2017

60

ĆATIĆ NERMIN

2

2

2020

4

ĆORIĆ JASMINA

6

10

10

15

4

0

2016

45

ĆOSIĆ AZRA

 

22

6

13

8

0

2016

49

ĆUDIĆ HEMA

2

12

6

25

2018

45

DEDIĆ EDINA

16

16

20

8

2018

60

DEDIĆ LEJLA

 

2021

 

DELALIĆ ČAUŠEVIĆ AMELA

 

8

12

20

2018

40

DELIBEGOVIĆ NADINA

6

0

2020

6

DELIĆ ALMA

 

2021

 

DELIĆ ALMEDINA (JUKANOVIĆ)

6

2021

6

DELIĆ ILMA

 

2021

 

DELIĆ NINA

10

14

2

2019

26

DEMIROVIČ DELILA

 

2021

 

DERVIŠEVIĆ ADMIRA

2

8

10

12

14

8

2016

54

DERVIŠEVIĆ AMRA

2

2

4

2

14

8

2016

32

DIVKOVIĆ ANJA

6

4

2020

10

DJEDOVIĆ ILDA

6

6

2020

12

DORIĆ LEJLA

6

14

2

12

2018

34

DOUIDA-HODŽIĆ ESMA

2

2021

2

DRAGOVIĆ VANJA

18

16

8

6

2

0

2016

50

DROPIĆ SUADA

 

 

2020

0

DUBRAVIĆ EDINA

 

2021

 

DUGONJIĆ AZRA

6

8

8

6

0

2017

28

DUKIĆ AJDINA

2

10

2020

12

DUSPARA KRISTINA

 

 

32

30

22

2

2016

82

DŽAKIĆ MERIMA

2

2021

2

DŽELIĆ MAJA

 

2021

 

DŽELIĆ SARA

 

2021

 

DŽINIĆ ARNELA

4

12

2

2019

18

DŽINIĆ MARIO

6

6

10

8

4

2017

34

DŽINIĆ MONIKA

 

 

 

 

2018

 

DŽOMBIĆ (Rifet) EMINA (OMERBEGOVIĆ)

6

6

8

5

2018

25

ĐEDOVIĆ ENISA (HASANOVIĆ)

12

4

0

5

20

4

2016

45

ĐERZIĆ ZERINA

6

8

8

8

34

2

2016

68

ĐONLIĆ JASMINA

10

2021

10

ĐORĐIĆ RADAN

14

2

14

11

12

2

2016

55

ĐOZIĆ TARIK

 

 

8

 

2018

8

ĐULIĆ AMELA

17

14

2020

31

ĐULOVIĆ ARMIN

6

6

6

6

12

8

2016

44

ĐULOVIĆ SADINA

4

2021

4

EJUBOVIĆ SELMA

8

2

2

8

10

2017

30

EMIĆ AJLA

 

 

2020

 

FATUŠIĆ DUŠANKA

 

 

 

 

6

2017

6

FAZLOVIĆ MELIHA

12

12

10

9

2

2017

45

fBEĆIĆ SELMA

8

10

12

15

12

0

2016

57

FEJZIĆ SELMA

 

18

10

6

8

2017

42

FERIZ BABOVIĆ FAIDA

12

8

2

0

2018

22

GARDAŠ ANITA

6

4

2

10

6

2017

28

GARDAŠ IVAN

6

6

2

8

16

2017

38

GARIĆ ADMIRA

6

12

2020

18

GAZIBEGOVIĆ AMELA

10

8

8

12

8

12

2016

58

GAZIBEGOVIĆ ARDANELA

10

12

2

2

2018

26

GAZIBEGOVIĆ NADINA

10

6

 

 

 

2017

16

GLINAC  SENKA

10

8

8

6

2018

32

GOLETIĆ MINELA

 

2021

 

GOLETIĆ MIRELA

 

2021

 

GRBIĆ AJNA

21

19

2

5

2

12

2015

61

GULAMOVIĆ BILJANA (MITROVIĆ)

 

2021

 

H.AVDIĆ MELIHA

2

10

2

 

4

0

2016

18

H.JAŠARAGIĆ SABINA

12

18

10

11

20

2

2016

73

HABIBOVIĆ MIRSADA

 

2021

 

HABIBOVIĆ SANELA

10

12

6

0

2018

28

HADŽAGIĆ DENISA

10

 

10

20

16

16

22

2015

64

HADŽIABDIĆ NAIDA

8

 

2020

8

HADŽIBEGIĆ AZRA

8

2021

8

HADŽIBEGIĆ NIHAD

 

 

 

6

0

0

2016

6

HADŽIBEGOVIĆ LEJLA

 

 

10

14

16

 

2016

40

HADŽIĆ ADISA

6

6

2020

12

HADŽIĆ ALMA

 

10

 

0

8

0

2016

18

HADŽIĆ AMAR

 

2

2

4

14

0

2016

22

HADŽIGRAHIĆ BELMA (SMAJIĆ)

8

30

11

17

4

2017

70

HADŽIHRUSTIĆ HARUN

14

4

6

2019

24

HADŽIMURATOVIĆ AMINA

8

8

10

0

2018

26

HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

 

27

31

10

2018

68

HAJDAREVIĆ EMRA

 

 

4

 

2018

4

HALILČEVIĆ MUAMER

6

8

2

2019

16

HALILIĆ ZAHIROVIĆ ZARKA

6

2

8

6

8

2017

30

HALILOVIĆ ALADIN

2

2

2020

4

HALILOVIĆ AMINA

4

2

2020

6

HALILOVIĆ DINA

14

18

16

2019

48

HALILOVIĆ ELDINA (RIZVIĆ)

 

2021

 

HALILOVIĆ ENISA

 

2

2

2019

4

HALILOVIĆ ERNA

16

14

2020

30

HALILOVIĆ LAMIA

16

2021

16

HALILOVIĆ MERSUDIN

6

0

0

0

0

0

2016

6

HALILOVIĆ ELMIRA (OMERDIĆ)

 

 

 

2

2018

2

HAMZIĆ ELVIRA

15

22

6

2019

43

HASANBAŠIĆ (MEHIĆ) DIJANA

8

6

8

16

22

2

2016

62

HASANBAŠIĆ MELISA

10

0

2020

10

HASANHODŽIĆ ALMA

8

6

 

2019

14

HASANHODŽIĆ MAIDA

 

2021

 

HASANOVIĆ DENISA

8

 

2020

8

HASANOVIĆ GOGIĆ AMELA

8

12

8

23

12

4

2016

67

HASANOVIĆ SAMIRA

2

2021

2

HERNLA VIOLETA

 

2

4

2019

6

HODŽIĆ ERNA

2

 

2020

2

HODŽIĆ MENSURA

10

6

2

2019

18

HODŽIĆ MIRELA

4

6

 

2019

10

HODŽIĆ SENADA

 

12

2020

12

HODŽIĆ ZIJADA

 

2

 

2019

2

HOZIĆ MARJANA (TROJANOVIĆ)

8

6

14

15

10

14

0

2015

66

HRNJIĆ MAIDA

10

6

10

6

10

2017

42

HRVIĆ AMRA

16

4

2

2019

22

HUREMOVIĆ ALMEDINA

2

6

10

7

8

0

2016

33

HUSEINBAŠIĆ RUBINA

6

2021

6

HUSEJNEFENDIĆ AMIRA

12

20

8

9

10

0

2016

59

HUSEJNOVIĆ MERIMA

 

2021

 

HUSKIĆ IRMA

 

2

2020

2

IBIŠEVIĆ MERIMA

 

30

0

2019

30

IBRAHIMBEGOVIĆ SAMRA

2

10

4

5

2018

21

IBRAHIMBEGOVIĆ SENADA

18

6

6

12

10

4

2016

56

IBRAHIMOVIĆ ADI

6

6

2019

12

IBRAHIMOVIĆ AIDA

4

2021

4

IBRAHIMOVIĆ AMRA (MEHMEDOVIĆ)

 

2

2

16

24

14

2016

58

IBRAHIMOVIĆ BELMA

2

 

2020

2

IBRAHIMOVIĆ SELMA

 

 

6

 

2018

6

IBRIĆ (GUTIĆ) AMRA

10

14

14

10

12

0

2016

60

IBRIĆ AZRA

23

20

6

6

6

8

2016

69

IBRIĆ EMINA

20

 

20

10

16

0

2016

66

IBRIĆ IBRAHIM

14

4

2020

18

ILIČIĆ RENATA

2

2021

2

ILIĆ NINA

 

2021

 

ILJAZAGIĆ ALEN

 

 

2

9

2018

11

IMAMOVIĆ JASMINKA

6

8

0

9

6

0

2016

29

IMAMOVIĆ SUBHIJA

8

2021

8

IMAMOVIĆ ŽANETA

6

6

8

6

2

0

2016

28

IMŠIRAGIĆ-ZOVKO SELMA

 

2

2019

2

IMŠIROVIĆ EMIRA

8

8

 

2019

16

ISABEGOVIĆ ĐUKIĆ SANDRA

8

2

18

12

8

2017

48

JAGANJAC EMIR

6

8

6

2019

20

JAHIĆ ALMA

 

6

8

10

7

0

2016

31

JAHIĆ MIRHA

30

20

6

5

0

12

2016

73

JAKUBOVIĆ EMINA

14

10

2

2019

26

JERKOVIĆ MONIKA

 

4

2

2019

6

JOKIĆ PAVIĆ MARINA

4

8

 

2019

12

JUNUZOVIĆ NERMINKA

2

12

14

20

12

 

2016

60

JUSIĆ DELILA

 

ISTEKLA

 

JUSIĆ ĐEJLA

 

2021

 

JUSUFOVIĆ MELISA

16

18

 

2019

34

KADIRIĆ SAMRA

 

 

 

2

16

2

2016

20

KAJTAZOVIĆ HARIS

6

2

2020

8

KALAJAC AMRA

 

2

 

2019

2

KALIĆ ADELA

 

 

 

0

2018

 

KAMBEROVIĆ (BRKIĆ) MERZANA

10

8

2

2019

20

KAMBEROVIĆ (RAMIĆ) ADINA

 

18

6

7

2018

31

KAMBEROVIĆ AMRA

 

6

6

12

20

2

2016

46

KATANIĆ ELMA (HAMIDOVIĆ)

8

6

2

2019

16

KAVAZOVIĆ ALMA

 

2

2020

2

KAVAZOVIĆ AMILA

8

2021

8

KAVAZOVIĆ ELBINA

26

6

6

8

10

2017

62

KAVGIĆ AIDA

 

 

6

14

8

2017

28

KEŠETOVIĆ  (ĆOSIĆ) AMELA

 

ISTEKLA

 

KIKANOVIĆ (SOFTIĆ) IRMA

6

10

8

10

10

10

17

2015

71

KOMAZEC MIRKO

 

 

6

2019

6

KORMAN ALMIRA

6

14

8

27

14

0

2016

69

KOVAČ MERIMA

 

8

10

12

0

2017

30

KOVČIĆ EDINA

 

6

10

0

2018

16

KUDIĆ ZEJNEBA

10

2021

10

KÜHN SANJA

 

 

 

 

2018

 

KUPUSOVIĆ ELMA

 

0

2020

0

KURTIĆ AJLA

 

 

 

2019

 

KURTIĆ DANIJELA

2

14

4

2019

20

LAGANIN JOVIĆ DRAŽENA

 

 

 

2019

 

LALOVIĆ SANDRA

 

2

2

2019

4

LELIĆ AMELA

10

2021

10

LISIČIĆ NEGRA

 

6

 

15

2018

21

LIVADIĆ JASMIN

 

2021

 

LIVADIĆ JASMINA

6

6

 

2019

12

LIVADIĆ SENAD

8

14

8

0

2018

30

MAHMUTBEGOVIĆ DRAGANA

 

ISTEKLA

 

MAHMUTBEGOVIĆ HALIDA

12

10

10

11

10

12

2016

65

MAHMUTOVIĆ ALDIJANA

20

6

6

9

10

12

2016

63

MAHMUTOVIĆ EDINA

6

2021

6

MAHOVKIĆ AMRA

 

 

 

 

0

0

2016

 

MALKIĆ ELDAR

12

8

4

2019

24

MALKIĆ NEDIM

 

6

10

2019

16

MANDŽUKIĆ BORKA

14

20

10

0

2018

44

MANSO DAJANA

 

2021

 

MARČETA MONIKA

 

 

 

 

2018

 

MARKELIĆ NIKOLA

 

 

 

2019

 

MAŠIĆ ZINAIDA

12

6

10

2

2

2017

32

MEHANOVIĆ DIJANA

8

2021

8

MEHIČIĆ MAIDA

10

8

 

11

8

0

2016

37

MEHMEDINOVIĆ DŽENITA

6

6

6

0

2018

18

MEHMEDOVIĆ (Amir) AMRA

 

 

 

4

0

2017

4

MEHMEDOVIĆ DIJANA

10

 

2020

10

MEHMEDOVIĆ SUADA

4

2021

4

MEJREMIĆ REŠID

8

2

4

2019

14

MEKANIĆ SADIKA

14

 

2020

14

MEMIĆ NIHADA

12

10

4

8

22

2

2016

58

MEŠANOVIĆ AJŠA

2

2021

2

MEŠANOVIĆ JASMINA (LUKIĆ)

20

2021

20

MEŠIĆ AMINA

 

4

 

2

0

2017

6

MEŠIĆ JASMINA

 

8

 

2019

8

MIHAJLOVIĆ BILJANA

15

2

2020

17

MILINKIĆ (KARIĆ) AMELDINA

6

6

6

0

2018

18

MIŠIĆ DŽENITA

14

18

10

14

18

0

2016

74

MLINARIĆ DARIO

 

2021

 

MLINARIĆ IVORA

 

2

6

 

8

0

2016

16

MORANJKIĆ ARNELA

8

8

6

9

14

14

2016

59

MUFTIĆ SANDRA           

14

14

2020

28

MUJABAŠIĆ (KURANOVIĆ) MIRELA

10

22

0

5

12

0

2016

49

MUJAČIĆ SELMA

 

 

2020

 

MUJAGIĆ SALIHA

6

6

2020

12

MUJAKIĆ MAIDA

4

2021

4

MUJAKOVIĆ ALMA

10

12

4

2019

26

MUJANOVIĆ ADNAN

12

12

10

13

2

2017

49

MUJČINOVIĆ SELMA

10

20

13

11

12

4

2016

70

MUJEZINOVIĆ SEDINA

10

12

0

0

10

4

2016

36

MUJIĆ ALMA

12

12

14

0

2018

38

MUJKANOVIĆ MURATOVIĆ MERIMA

2

2021

2

MUJKIĆ ALMA

4

4

2020

8

MULAHALILOVIĆ AMILA

2

8

 

2019

10

MULALIĆ KIKANOVIĆ LEJLA

14

6

8

8

14

0

2016

48

MULAOSMANOVIĆ DELILA

 

 

 

2019

 

MUMIĆ DIJANA

 

 

4

4

16

1

2016

25

MUMINOVIĆ ALMIRA

6

2

2020

8

MUMINOVIĆ ARAPČIĆ SELMA

8

2021

8

MUMINOVIĆ SAMIRA

8

6

8

13

8

2

2016

45

MURATOVIĆ MELISA

6

8

 

6

0

                    2017       

18

MURATOVIĆ OMEROVIĆ AZRA

 

6

6

6

0

2017

18

MURATOVIĆ SUADA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

MURGIĆ INDIRA

 

2

2020

2

MUSIĆ ADNAN

 

 

2

2019

2

MUSTAFIĆ ESMA

12

12

 

2019

24

MUŠANOVIĆ ALMA

6

8

 

 

6

3

2016

23

NAKIČEVIĆ NERMA (KLINČEVIĆ)

12

30

6

10

0

2017

58

NIKOLIĆ SUZANA

8

6

2020

14

NIŠANDŽIĆ MARNELA

6

10

6

8

2

2017

32

NIŠIĆ ADELA

8

2021

8

NIŠIĆ AIDA

 

 

 

 

8

2016

8

NOVAKOVIĆ SANJA

14

2

16

17

2018

49

NUHANOVIĆ ALMINA

 

10

10

18

14

4

2016

57

NUHANOVIĆ HASAN

14

6

2020

20

NURKANOVIĆ AMILA

2

2021

2

NURKOVIĆ SADŽIDA

2

2021

2

OKIĆ ZUMRETA

16

4

2020

20

OMAZIĆ MERIMA

6

6

2020

12

OMAZIĆ TARIK

2

 

2

8

10

2

2016

24

OMERČIĆ LEJLA

12

0

2020

12

OMEREFENDIĆ SELMA

10

0

2020

10

OMEROVIĆ TAHTO AIDA

8

6

8

12

0

2018

34

OMIĆ ADELA

2

2021

2

OMIĆ AMELA

6

0

20

10

2018

36

ORDAGIĆ AZRA

6

2

2

8

10

2

2016

30

ORIĆ AMRA (MUSIČ)

 

8

12

0

2018

20

OSMANOVIĆ AMER

 

4

2

 

2018

6

OSMANOVIĆ ENISA

6

22

12

10

12

2017

64

OSMANOVIĆ SABRINA

 

 

 

2019

 

OSMIĆ AIDA

18

6

12

13

0

2017

49

PAŠALIĆ DŽENITA

10

14

2

2019

16

PEČET ANDREJ

 

4

 

2019

4

PEČET MARA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

PEKIĆ MILA

 

 

8

2

2018

10

PEKMIĆ-BAJRIĆ SANITA

10

6

6

11

12

18

2016

63

PEZEROVIĆ ZEHRA

4

16

2020

20

PIJUNOVIĆ DRAGANA

 

 

2020

0

PINJAK ELDINA

8

6

2

2019

16

PIRIĆ BENJAMIN

10

 

 

2019

10

PLAVŠIĆ ALMIRA

8

14

10

19

4

2017

55

POBRIĆ ERNA

 

 

 

0

2018

 

PODVORAC DIANA

12

10

8

19

0

2017

49

POŽEGIĆ MAJDA (Grbić)

 

2021

 

PRELIĆ ELMA

 

 

 

2019

 

RAHMANOVIĆ AMILA

6

0

ISTEKLA

6

RAKOVAC BELKISA

2

2

 

2019

4

RAMIĆ AHMED

 

 

 

2019

 

RAMOVIĆ AZRA

8

12

14

9

12

0

2016

55

REDŽIĆ SELMA

2

2021

2

SADIKOVIĆ EMINA

10

2021

10

SALETOVIĆ (SALKIĆ) LEJLA

8

8

20

11

2018

47

SALIBAŠIĆ ARMIN

 

 

 

 

0

2017

 

SALIBAŠIĆ EHLIMANA

8

12

4

2019

24

SALIBAŠIĆ MUAMER

 

 

6

8

6

 

2016

20

SALIHOVIĆ AMINA

 

2

 

8

2018

10

SALIHOVIĆ ELMA

8

18

12

4

2018

42

SALIHOVIĆ SAMRA

8

2

2020

10

SALKANOVIĆ ARMINA

10

6

0

6

0

2017

22

SALKIĆ BELMA

 

 

 

 

2018

 

SALMAN ANESA

6

14

14

12

2018

46

SALTOVI Ć SEMIR

15

22

10

2019

47

SARAJLIĆ AMER

 

 

 

2019

 

SARAJLIĆ EMINA

8

6

2

2019

16

SARAJLIĆ MERIMA

6

0

8

18

2

2

2016

36

SARIĆ SUVADA

 

2021

 

SEJDULAHOVIĆ AMRA

12

8

16

5

2019

41

SEJFULOVIĆ ILMA

 

4

2020

4

SEJRANI SEDAT

10

14

 

2019

24

SEJRANIĆ ASJA

6

0

6

6

12

4

2016

34

SELIMOVIĆ DŽENITA

6

10

18

9

2018

43

SELIMOVIĆ MEMSURA

2

10

 

2019

12

SIMIKIĆ MIRA

2

0

8

13

8

10

2016

41

SIVIĆ EMINA

6

2021

6

SKOKIĆ NADA

 

2

 

2019

2

SMAJIĆ BERINA

2

 

2020

2

SMAJIĆ MELISA

8

6

16

16

16

0

2016

62

SMAJIĆ OMER

14

6

6

8

6

0

2016

40

SMAJLOVIĆ ALMEDINA

8

6

 

2019

14

SMAJLOVIĆ SENIDA

4

4

2020

8

STOJANOVIĆ SLAVENKA

2

2021

2

SUHONJIĆ AMRA

12

8

2020

20

SULEJMANOVIĆ ALBINA

2

2021

2

SULJENDIĆ ELMA

 

2021

 

SULJIĆ ADELA

2

8

4

2019

14

SULJIĆ MAIDA

2

2021

2

ŠABANOVIĆ ANELA

12

4

 

 

2018

16

ŠABANOVIĆ DŽENISA

6

6

8

6

4

2017

30

ŠABANOVIĆ FAJZA

10

2

10

7

14

0

2016

43

ŠABANOVIĆ NERMA

 

2021

 

ŠABOVIĆ SABINA

12

12

8

12

0

2017

40

ŠAHBEGOVIĆ ADELA

4

14

2020

18

ŠAHINPAŠIĆ EMINA

10

16

14

2018

40

ŠARIĆ ASJA

 

2021

 

ŠARIĆ SAMRA

2

2021

2

ŠEHANOVIĆ ESMA

14

2021

14

ŠERBEČIĆ ZERINA

 

 

 

2019

 

ŠUBIĆ AMRA

2

2

2020

4

TADIĆ DRAŽENA

 

 

2

6

2

2017

10

TADIĆ IVONA

6

12

 

2019

18

TANOVIĆ AZRA

28

10

6

 

10

8

2016

62

TANOVIĆ SANJA

 

 

6

0

2018

6

TANJIĆ BELKISA

2

2021

2

TINJIĆ AMILA

16

34

2020

50

TOPALČEVIĆ ANČICA

4

2021

4

TREBINČEVIĆ SABINE

 

4

 

2019

4

TRNAČEVIĆ EMIR

 

4

 

 

0

2017

4

TRUMIĆ ELVEDINA

6

6

14

20

10

10

2016

66

TURSUNOVIĆ AMRA

6

6

 

2019

12

TURSUNOVIĆ ZERINA

 

2021

 

VASIĆ (MARJANOVIĆ) IVANA

 

 

 

21

2018

21

VEHTIĆ EMINA

12

0

8

6

10

2

2016

38

VELADŽIĆ FATIMA

2

2021

2

VRABAC DŽENANA

8

10

6

0

2018

24

ZAHIROVIĆ ADISA

 

 

 

 

2018

 

ZAHIROVIĆ MINELA

14

16

12

2

2018

44

ZAHIROVIĆ NERMINA

6

 

14

12

8

18

11

2015

69

ZEJNILAGIĆ TRUMIĆ JASMINA

 

 

8

15

4

2017

27

ZONIĆ ANELA

 

8

2020

8

       

ŽILIĆ AMELA

4

2021

4

Bodovna lista

0 0