Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

AŽURIRANO NA DAN 29.12.2020. GODINE  

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ukupan broj bodova

 

 

IME I PREZIME

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015.

 

2014.

 

ABDULAHOVIĆ AZRA

16

12

2019

28

 

ADEMOVIĆ ALDINA

16

 

2019

16

 

ADEMOVIĆ JASMINA

10

8

2019

18

 

AGANOVIĆ MAJDA

12

14

0

2018

26

 

AGIĆ MIRELA

6

6

2

6

2

2016

24

 

AHMEDIĆ AMILA

14

10

10

2017

34

 

AHMETBEGOVIĆ AMELA

8

2020

8

 

AHMETBEGOVIĆ DALILA

12

4

6

2018

22

 

AHMETOVIĆ ADEM

14

2

6

2

14

2015

38

 

AHMETOVIĆ DŽENANA (ARNAUT)

6

2

2019

8

 

AHMETOVIĆ FUADA

8

 

2019

8

 

ALABAJČI SANJA

14

10

11

20

2

                          2016      

57

 

ALIBEGOVIĆ NADINA (MEHINBAŠIĆ)

14

5

17

4

0

2016

40

 

ALIČIĆ EDINA

6

 

2019

6

 

ALIĆ ALMEDIN

2

2020

2

 

ANDRIĆ KRISTINA

 

12

6

2018

18

 

ARAPČIĆ MELISA

10

10

9

2

2017

31

 

ARNAUTOVIĆ SNEŽANA

 

 

8

12

2

2016

22

 

ARNAUTOVIĆ VEDRANA

2

 

2

2018

4

 

ATLIĆ EMINA

10

6

9

2018

25

 

ATLIĆ OMEROVIĆ MELIHA

10

10

11

6

2016

37

 

AVDIČEVIĆ MERIMA

8

4

2019

12

 

AVDIĆ AMIR

18

 

2019

18

 

AVDIĆ AZRA

8

16

 

12

2017

36

 

AVDIĆ DŽENITA

4

 

6

2

2017

12

 

BAJIĆ EDINA

6

2020

6

 

BAJREKTAREVIĆ JASMINKA

12

2020

12

 

BAKIĆ ALMA

4

4

2019

8

 

BAKIĆ VEDRANA

12

 

2019

12

 

BARČIĆ EDINA

6

12

 

2018

18

 

BAŠAGIĆ DELIĆ ZEHRA

12

12

14

14

2

2016

54

 

BAŠIĆ AMRA

 

10

10

16

12

2016

48

 

BAŠIĆ MAIDA

12

6

 

2018

18

 

BEĆIĆ MIRELA

 

 

6

0

8

6

2015

20

 

BEĆIĆ SELMA

10

12

15

12

0

2016

49

 

BEĆIRBAŠIĆ AMRA

 

6

 

4

2017

10

 

BEĆIROVIĆ MERIMA

 

6

12

2

2017

20

 

BEĆIROVIĆ MINELA

14

6

8

0

2017

28

 

BEDAK LEJLA

2

2020

2

 

BEGANOVIĆ MELIKA

 

8

0

10

18

6

2015

42

 

BEGANOVIĆ MERIMA

8

2020

8

 

BEGANOVIĆ MIRNA

2

4

8

6

0

2016

20

 

BEGIĆ (Smajić) AIDA

 

 

 

ISTEKLA

 

 

BEGIĆ REISA

8

 

2019

8

 

BEGOVIĆ MAHIRA

8

2020

8

 

BEJTIĆ MIRSADA

6

8

6

2

0

2016

22

 

BEKTIĆ NERMIN

6

6

14

12

2017

38

 

BENEŠ OMERČEVIĆ MELITA

6

 

2019

6

 

BERBIĆ LEJLA

10

8

13

15

0

2016

46

 

BEŠIĆ AMMAR

 

 

 

2

2017

2

 

BEŠIREVIĆ EMINA

 

 

 

0

2017

 

 

BIJEDIĆ BERINA

22

2020

22

 

BIJEDIĆ SUZANA

 

10

29

14

2016

53

 

BIKOVIĆ JASMINA

6

6

15

2018

27

 

BILALIĆ MIRSADA

 

 

 

ISTEKLA

 

 

BOJANOVIĆ ĐURIĆ DARIJA

8

 

16

12

13

6

2015

55

 

BRAŠNJIĆ SADINA

34

6

6

0

2017

44

 

BRČANINOVIĆ HAMZA

4

2020

4

 

BRČINA VESNA

 

 

 

ISTEKLA

 

 

BRKIĆ SAIDA

 

8

 

2018

8

 

BUKVAR AMRA

6

10

12

4

2017

30

 

BURGIĆ AMRA

10

6

6

10

12

2016

44

 

BURGIĆ NEDIMKA

6

14

10

2018

32

 

BURINA AMILA

 

2

 

2018

2

 

BUTKOVIĆ ZEJNEBA

 

 

7

2

4

8

2015

21

 

CIPURKOVIĆ ANEDA

22

 

2019

22

 

ČAČKOVIĆ EDINA

12

10

14

14

0

2016

50

 

ČAJIĆ ALISA

8

6

8

12

2017

34

 

ČAJIĆ MURIS

 

 

6

0

2017

6

 

ČELEBIĆ ŠEJLA

 

 

 

 

 

 

 

 

ČIVIĆ ELMA

26

14

10

2

2017

52

 

ĆATIĆ NERMIN

2

2020

2

 

ĆORIĆ JASMINA

10

10

15

4

0

2016

39

 

ĆOSIĆ AZRA

22

6

13

8

0

2016

49

 

ĆUDIĆ HEMA

12

6

25

2018

43

 

DEDIĆ EDINA

16

20

8

2018

44

 

DEDIĆ LEJLA

 

6

10

10

16

11

2015

53

 

DELALIĆ ČAUŠEVIĆ AMELA

8

12

20

2018

40

 

DELIBEGOVIĆ NADINA

 

2020

0

 

DELIĆ ALMA

18

8

6

8

8

2015

48

 

DELIĆ ALMEDINA (JUKANOVIĆ)

8

6

26

6

8

8

2015

62

 

DELIĆ NERMA

8

8

2019

16

 

DELIĆ NINA

14

2

2019

16

 

DERVIŠEVIĆ ADMIRA

8

10

12

14

8

2016

52

 

DERVIŠEVIĆ AMRA

2

4

2

14

8

2016

30

 

DIVKOVIĆ ANJA

4

2020

4

 

DJEDEOVIĆ ILDA

6

2020

6

 

DORIĆ LEJLA

14

2

12

2018

28

 

DRAGOVIĆ VANJA

16

8

6

2

0

2016

32

 

DROPIĆ SUADA

8

8

6

16

14

22

3

2014

67

 

DUGONJIĆ AZRA

8

8

6

0

2017

22

 

DUKIĆ AJDINA

10

2020

10

 

DUSPARA KRISTINA

 

32

30

22

2

2016

82

 

DŽINIĆ AMRA

4

14

18

23

6

2015

65

 

DŽINIĆ ARNELA

12

2

2019

14

 

DŽINIĆ MARIO

6

10

8

4

2017

28

 

DŽINIĆ MONIKA

 

 

 

2018

 

 

DŽOMBIĆ (Rifet) EMINA (OMERBEGOVIĆ)

6

8

5

2018

19

 

DŽOMBIĆ EMINA

6

 

 

10

2017

16

 

ĐEDOVIĆ ENISA (HASANOVIĆ)

4

 

5

20

4

2016

33

 

ĐERZIĆ ZERINA

8

8

8

34

2

2016

62

 

ĐORĐIĆ RADAN

2

14

11

12

2

2016

41

 

ĐOZIĆ TARIK

 

8

 

2018

8

 

ĐULIĆ AMELA

14

2020

14

 

ĐULOVIĆ ARMIN

6

6

6

12

8

2016

38

 

EJUBOVIĆ SELMA

2

2

8

10

2017

22

 

EMIĆ AJLA

2

2020

2

 

FATUŠIĆ DUŠANKA

 

 

 

6

2017

6

 

FAZLIĆ LEJLA

10

2020

10

 

FAZLOVIĆ MELIHA

12

10

9

2

2017

33

 

FEJZIĆ AMRA

 

2

8

10

4

2016

24

 

FEJZIĆ SELMA

18

10

6

8

2017

42

 

FERIZ BABOVIĆ FAIDA

8

2

0

2018

10

 

GARDAŠ ANITA

4

2

10

6

2017

22

 

GARDAŠ IVAN

6

2

8

16

2017

32

 

GARIĆ ADMIRA

12

2020

12

 

GAZIBEGOVIĆ AMELA

8

8

12

8

12

2016

48

 

GAZIBEGOVIĆ ARDANELA

12

2

2

2018

16

 

GAZIBEGOVIĆ NADINA

6

 

 

 

2017

6

 

GLINAC  SENKA

8

8

6

2018

22

 

GRBEŠIĆ SABINA

 

 

2019

 

 

GRBIĆ AJNA

16

2

5

2

12

2015

37

 

GRBIĆ MAJDA

6

6

11

8

12

12

2015

55

 

GULAMOVIĆ BILJANA (MITROVIĆ)

18

18

4

4

4

2015

48

 

H.AVDIĆ MELIHA

10

2

 

4

0

2016

16

 

H.JAŠARAGIĆ SABINA

18

10

11

20

2

2016

61

 

HABIBOVIĆ SANELA

12

6

0

2018

18

 

HADŽAGIĆ DENISA

 

10

20

16

16

22

2015

54

 

HADŽIABDIĆ NAIDA

 

2020

 

 

HADŽIBEGIĆ AZRA

6

6

12

4

6

17

2015

51

 

HADŽIBEGIĆ NIHAD

 

 

6

0

0

2016

6

 

HADŽIBEGOVIĆ LEJLA

 

10

14

16

 

2016

40

 

HADŽIĆ ADISA

6

2020

6

 

HADŽIĆ ALMA

10

 

0

8

0

2016

18

 

HADŽIĆ AMAR

2

2

4

14

0

2016

22

 

HADŽIGRAHIĆ BELMA (SMAJIĆ)

30

11

17

4

2017

62

 

HADŽIHRUSTIĆ HARUN

4

6

2019

10

 

HADŽIMURATOVIĆ AMINA

8

10

0

2018

18

 

HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

27

31

10

2018

68

 

HAJDAREVIĆ EMRA

 

4

 

2018

4

 

HALILČEVIĆ MUAMER

8

2

2019

10

 

HALILIĆ ZAHIROVIĆ ZARKA

2

8

6

8

2017

24

 

HALILOVIĆ ALADIN

2

2020

2

 

HALILOVIĆ AMINA

2

2020

2

 

HALILOVIĆ DINA

18

16

2019

34

 

HALILOVIĆ ELDINA (RIZVIĆ)

4

2

17

12

20

6

2015

61

 

HALILOVIĆ ENISA

2

2

2019

4

 

HALILOVIĆ ERNA

14

2020

14

 

HALILOVIĆ MERSUDIN

 

0

0

0

0

2016

 

 

HAMZIĆ ELVIRA

22

6

2019

28

 

HASANBAŠIĆ DIJANA

6

8

16

22

2

2016

54

 

HASANBAŠIĆ MELISA

 

2020

 

 

HASANBAŠIĆ SAMRA

 

 

2019

 

 

HASANHODŽIĆ ALMA

6

 

2019

6

 

HASANHODŽIĆ MAIDA(HODŽIĆ )

6

8

6

6

10

6

2015

42

 

HASANOVIĆ DENISA

 

2020

 

 

HASANOVIĆ GOGIĆ AMELA

12

8

23

12

4

2016

59

 

HERNLA VIOLETA

2

4

2019

6

 

HODŽIĆ DŽENANA

 

 

6

8

8

12

2015

32

 

HODŽIĆ ERNA

 

2020

 

 

HODŽIĆ MENSURA

6

2

2019

8

 

HODŽIĆ MIRELA

6

 

2019

6

 

HODŽIĆ SENADA

12

2020

12

 

HODŽIĆ ZIJADA

2

 

2019

2

 

HOZIĆ MARJANA (TROJANOVIĆ)

6

14

15

10

14

0

2015

58

 

HRNJIĆ MAIDA

6

10

6

10

2017

32

 

HRVIĆ AMRA

4

2

2019

6

 

HUREMOVIĆ ALMEDINA

6

10

7

8

0

2016

31

 

HUSEJNEFENDIĆ AMIRA

20

8

9

10

0

2016

47

 

HUSKIĆ IRMA

2

2020

2

 

IBIŠEVIĆ MERIMA

 

 

2019

 

 

IBRAHIMBEGOVIĆ SAMRA

10

4

5

2018

19

 

IBRAHIMBEGOVIĆ SENADA

6

6

12

10

4

2016

38

 

IBRAHIMOVIĆ ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

IBRAHIMOVIĆ AMRA (MEHMEDOVIĆ)

2

2

16

24

14

2016

58

 

IBRAHIMOVIĆ BELMA

 

2020

 

 

IBRAHIMOVIĆ SELMA

 

6

 

2018

6

 

IBRIĆ (GUTIĆ) AMRA

14

14

10

12

0

2016

50

 

IBRIĆ AZRA

20

6

6

6

8

2016

46

 

IBRIĆ EMINA

 

20

10

16

0

2016

46

 

IBRIĆ IBRAHIM

4

2020

4

 

IBRIĆ IRMA

 

 

2019

 

 

ILIĆ NINA

14

24

30

0

6

0

2015

74

 

ILJAZAGIĆ ALEN

 

2

9

2018

11

 

IMAMOVIĆ JASMINKA

8

0

9

6

0

2016

23

 

IMAMOVIĆ ŽANETA

6

8

6

2

0

2016

22

 

IMŠIRAGIĆ-ZOVKO SELMA

2

2019

2

 

IMŠIROVIĆ EMIRA

8

 

2019

8

 

ISABEGOVIĆ ĐUKIĆ SANDRA

2

18

12

8

2017

40

 

JAGANJAC EMIR

8

6

2019

14

 

JAHIĆ ALMA

 6

8

10

7

0

2016

31

 

JAHIĆ MIRHA

20

6

5

0

12

2016

43

 

JAKUBOVIĆ EMINA

10

2

2019

12

 

JERKOVIĆ MONIKA

4

2

2019

6

 

JOKIĆ PAVIĆ MARINA

8

 

2019

8

 

JUNUZOVIĆ NERMINKA

12

14

20

12

 

2016

58

 

JUSIĆ DELILA

 

14

8

6

0

0

2015

28

 

JUSIĆ ĐEJLA

 

8

6

8

12

0

2015

34

 

JUSUFOVIĆ MELISA

18

 

2019

18

 

KADIRIĆ SAMRA

 

 

2

16

2

2016

20

 

KAJTAZOVIĆ HARIS

2

2020

2

 

KALAJAC AMRA

2

 

2019

2

 

KALIĆ ADELA

 

 

0

2018

 

 

KAMBEROVIĆ (BRKIĆ) MERZANA

8

2

2019

10

 

KAMBEROVIĆ (RAMIĆ) ADINA

18

6

7

2018

31

 

KAMBEROVIĆ AMRA

6

6

12

20

2

2016

46

 

KATANIĆ ELMA (HAMIDOVIĆ)

6

2

2019

8

 

KAVAZOVIĆ ALMA

2

2020

2

 

KAVAZOVIĆ ELBINA

6

6

8

10

2017

34

 

KAVGIĆ AIDA

 

6

14

8

2017

28

 

KEŠETOVIĆ  (ĆOSIĆ) AMELA

 

 

13

12

16

16

13

  

2014

70

 

KIKANOVIĆ (SOFTIĆ) IRMA

10

8

10

10

10

17

2015

65

 

KOMAZEC MIRKO

 

6

2019

6

 

KORMAN ALMIRA

14

8

27

14

0

2016

63

 

KOVAČ MERIMA

8

10

12

0

2017

30

 

KOVČIĆ EDINA

6

10

0

2018

16

 

KÜHN SANJA

 

 

 

2018

 

 

KUPUSOVIĆ ELMA

0

2020

0

 

KURALIĆ AIDA

 

 

 

14

10

16

13

2014

53

 

KURTIĆ AJLA

 

 

2019

 

 

KURTIĆ DANIJELA

14

4

2019

18

 

LAGANIN JOVIĆ DRAŽENA

 

 

2019

 

 

LALOVIĆ SANDRA

2

2

2019

4

 

LISIČIĆ NEGRA

6

 

15

2018

21

 

LIVADIĆ JASMINA

6

 

2019

6

 

LIVADIĆ SENAD

14

8

0

2018

22

 

LUKIĆ JASMINA

 

36

18

20

26

29

2015

123

 

MAHMUTBEGOVIĆ DRAGANA

6

8

19

20

6

6

2014

65

 

MAHMUTBEGOVIĆ HALIDA

10

10

11

10

12

2016

53

 

MAHMUTOVIĆ ALDIJANA

6

6

9

10

12

2016

43

 

MAHMUTOVIĆ EDINA

10

6

11

12

10

8

2015

57

 

MAHOVKIĆ AMRA

 

 

 

0

0

2016

 

 

MALKIĆ ELDAR

8

4

8

0

2

0

5

12

37

 

MALKIĆ NEDIM

6

10

2019

16

 

MANDŽUKIĆ BORKA

20

10

0

2018

30

 

MARČETA MONIKA

 

 

 

2018

 

 

MARIĆ IVANKA

2

4

2

 

 

2016

8

 

MARJANOVIĆ IVANA

 

 

21

2018

21

 

MARKELIĆ NIKOLA

 

 

2019

 

 

MAŠIĆ ZINAIDA

6

10

2

2

2017

20

 

MEHANOVIĆ DIJANA

6

10

14

12

12

14

2015

70

 

MEHIČIĆ MAIDA

8

 

11

8

0

2016

27

 

MEHMEDINOVIĆ DŽENITA

6

6

0

2018

12

 

MEHMEDOVIĆ (Amir) AMRA

 

 

4

0

2017

4

 

MEHMEDOVIĆ DIJANA

 

2020

 

 

MEJREMIĆ NERMA

 

 

2019

 

 

MEJREMIĆ REŠID

2

4

2019

6

 

MEKANIĆ SADIKA

 

2020

 

 

MEMIĆ NIHADA

10

4

8

22

2

2016

46

 

MEMIŠEVIĆ JASMINA

 

 

 

0

6

2015

6

 

MEŠIĆ AMINA

4

 

2

0

2017

6

 

MEŠIĆ JASMINA

8

 

2019

8

 

MIHAJLOVIĆ BILJANA

2

2020

2

 

MILINKIĆ (KARIĆ) AMELDINA

6

6

0

2018

12

 

MIŠIĆ DŽENITA

18

10

14

18

0

2016

60

 

MITROVIĆ NEVENA

 

 

 

2018

 

 

MLINARIĆ DARIO

 

 

2

10

0

2015

12

 

MLINARIĆ IVORA

2

6

 

8

0

2016

16

 

MORANJKIĆ ARNELA

8

6

9

14

14

2016

51

 

MRKONJIĆ AZRA

 

2020

 

 

MUFTIĆ SANDRA           

14

2020

14

 

MUJABAŠIĆ (KURANOVIĆ) MIRELA

22

0

5

12

0

2016

39

 

MUJAČIĆ SELMA

 

2020

 

 

MUJAGIĆ SALIHA

6

2020

6

 

MUJAKOVIĆ ALMA

12

4

2019

16

 

MUJANOVIĆ ADNAN

12

10

13

2

2017

37

 

MUJČINOVIĆ SELMA

20

13

11

12

4

2016

60

 

MUJEZINOVIĆ SEDINA

12

0

0

10

4

2016

26

 

MUJIĆ ALMA

12

14

0

2018

26

 

MUJKANOVIĆ SAMRA

10

18

6

10

10

6

2015

60

 

MUJKIĆ ALMA

4

2020

4

 

MULAHALILOVIĆ AMILA

8

 

2019

8

 

MULALIĆ KIKANOVIĆ LEJLA

6

8

8

14

0

2016

34

 

MULAOSMANOVIĆ DELILA

 

 

2019

 

 

MUMIĆ DIJANA

 

4

4

16

1

2016

25

 

MUMINOVIĆ ALMIRA

2

2020

2

 

MUMINOVIĆ ARAPČIĆ SELMA

20

 

16

14

15

5

2015

70

 

MUMINOVIĆ SAMIRA

6

8

13

8

2

2016

37

 

MURATOVIĆ MELISA

8

 

6

0

                    2017                   

12

 

MURATOVIĆ OMEROVIĆ AZRA

6

6

6

0

2017

18

 

MURATOVIĆ SUADA

 

 

 

ISTEKLA

 

 

MURGIĆ INDIRA

2

2020

2

 

MUSIĆ ADNAN

 

2

2019

2

 

MUSTAFIĆ ESMA

12

 

2019

12

 

MUŠANOVIĆ ALMA

8

 

 

6

3

2016

17

 

NAKIČEVIĆ NERMA (KLINČEVIĆ)

30

6

6

0

2017

42

 

NIKOLIĆ SUZANA

6

2020

6

 

NIŠANDŽIĆ MARNELA

10

6

8

2

2017

26

 

NIŠIĆ AIDA

 

 

 

8

2016

8

 

NOVAKOVIĆ SANJA

2

16

17

2018

35

 

NUHANOVIĆ ALMINA

10

10

18

14

4

2016

57

 

NUHANOVIĆ HASAN

6

2020

6

 

OKIĆ ZUMRETA

4

2020

4

 

OMAZIĆ MERIMA

6

2020

6

 

OMAZIĆ TARIK

 

2

8

10

2

2016

22

 

OMERČIĆ LEJLA

 

2020

 

 

OMERDIĆ ELMIRA

 

 

2

2018

2

 

OMEREFENDIĆ SELMA

 

2020

 

 

OMEROVIĆ TAHTO AIDA

6

8

12

0

2018

26

 

OMIĆ AMELA

 

20

10

2018

30

 

ORDAGIĆ AZRA

2

2

8

10

2

2016

24

 

ORIĆ AMRA (MUSIČ)

8

12

0

2018

20

 

OSMANOVIĆ AMER

4

2

 

2018

6

 

OSMANOVIĆ ENISA

22

12

10

12

2017

58

 

OSMANOVIĆ SABRINA

 

 

2019

 

 

OSMIĆ AIDA

6

12

13

0

2017

31

 

PAŠALIĆ DŽENITA

14

2

2019

16

 

PEČET ANDREJ

4

 

2019

4

 

PEČET MARA

 

 

 

ISTEKLA

 

 

PEKIĆ MILA

 

8

2

2018

10

 

PEKMIĆ-BAJRIĆ SANITA

6

6

11

12

18

2016

53

 

PEZEROVIĆ ZEHRA

16

2020

16f

 

PIJUNOVIĆ DRAGANA

24

11

10

6

6

12

0

2014

69

 

PINJAK ELDINA

6

2

2019

8

 

PIRIĆ BENJAMIN

 

 

2019

 

 

PLAVŠIĆ ALMIRA

14

10

19

4

2017

47

 

POBRIĆ ERNA

 

 

0

2018

 

 

PODVORAC DIANA

10

8

19

0

2017

37

 

PRELIĆ ELMA

 

 

2019

 

 

RADIĆ DRAGANA

 

 

2019

 

 

RAHMANOVIĆ AMILA

 

8

12

14

13

6

0

2014

53

 

RAKOVAC BELKISA

2

 

2019

2

 

RAMIĆ AHMED

 

 

2019

 

 

RAMOVIĆ AZRA

12

14

9

12

0

2016

47

 

RUSTEMOVIĆ MONIKA

 

 

 

0

4

16

7

2014

27

 

SAIDOVIĆ SANELA

2

 

2019

2

 

SALETOVIĆ (SALKIĆ) LEJLA

8

20

11

2018

39

 

SALIBAŠIĆ ARMIN

 

 

 

0

2017

 

 

SALIBAŠIĆ EHLIMANA

12

4

2019

16

 

SALIBAŠIĆ MUAMER

 

6

8

6

2017

20

 

SALIHOVIĆ AMINA

2

 

8

2018

10

 

SALIHOVIĆ ELMA

18

12

4

2018

34

 

SALIHOVIĆ SAMRA

2

2020

2

 

SALKANOVIĆ ARMINA

6

 

6

0

2017

12

 

SALKIĆ ADELA

 

 

 

0

10

0

2015

10

 

SALKIĆ BELMA

 

 

 

2018

 

 

SALMAN ANESA

14

14

12

2018

40

 

SALTOVI Ć SEMIR

22

4

2019

26

 

SARAJLIĆ AMER

 

 

2019

 

 

SARAJLIĆ EMINA

6

2

2019

8

 

SARAJLIĆ MERIMA

 

8

18

2

2

2016

30

 

SEJDINOVIĆ ELVIR

 

 

 

0

2017

 

 

SEJDULAHOVIĆ AMRA

8

16

5

2019

29

 

SEJFULOVIĆ ILMA

4

2020

4

 

SEJRANI SEDAT

14

 

2019

14

 

SEJRANIĆ ASJA

 

6

6

12

4

2016

28

 

SELIMOVIĆ DŽENITA

10

18

9

2018

37

 

SELIMOVIĆ MEMSURA

10

 

2019

10

 

SIMIKIĆ MIRA

 

8

13

8

10

2016

39

 

SKOKIĆ NADA

2

 

2019

2

 

SMAJIĆ BERINA

 

2020

 

 

SMAJIĆ MELISA

6

16

16

16

0

2016

54

 

SMAJIĆ OMER

6

6

8

6

0

2016

26

 

SMAJLOVIĆ ALMEDINA

6

 

2019

6

 

SMAJLOVIĆ SENIDA

4

2020

4

 

SUHONJIĆ AMRA

8

2020

8

 

SULEJMANOVIĆ ALBINA

12

10

19

16

16

2015

73

 

SULJENDIĆ ELMA

2

2

11

6

14

6

2015

41

 

SULJIĆ ADELA

 

4

2019

4

 

SULJIĆ MAIDA

 

 

 

10

4

8

2015

22

 

SULJIĆ SAMRA

2

 

 

 

20

0

2015

22

 

ŠABANOVIĆ ANELA

4

 

 

2018

4

 

ŠABANOVIĆ DANIRA

 

 

 

0

0

2016

 

 

ŠABANOVIĆ DŽENISA

6

8

6

4

2017

24

 

ŠABANOVIĆ FAJZA

2

10

7

14

0

2016

33

 

ŠABOVIĆ SABINA

12

8

12

0

2017

32

 

ŠAHBEGOVIĆ ADELA

14

2020

14

 

ŠAHINPAŠIĆ EMINA

16

14

2018

 

30

 

ŠERBEČIĆ ZERINA

 

 

2019

 

 

ŠUBIĆ AMRA

2

2020

2

 

TADIĆ DRAŽENA

 

2

6

2

2017

10

 

TADIĆ IVONA

12

 

2019

12

 

TANOVIĆ AZRA

10

6

 

10

8

2016

34

 

TANOVIĆ SANJA

 

6

0

2018

6

 

TINJIĆ AMILA

34

2020

34

 

TOPALČEVIĆ ANČICA

2

6

6

20

16

14

2015

64

 

TREBINČEVIĆ SABINE

4

 

2019

4

 

TRNAČEVIĆ EMIR

4

 

 

0

2017

4

 

TRUMIĆ ELVEDINA

6

14

20

10

10

2016

60

 

TURSUNOVIĆ AMRA

6

 

2019

6

 

VEHTIĆ EMINA

 

8

6

10

2

2016

26

 

VRABAC DŽENANA

10

6

0

2018

16

 

ZAHIROVIĆ ADISA

 

 

 

2018

 

 

ZAHIROVIĆ JASMINA

 

 

 

6

4

2016

10

 

ZAHIROVIĆ NERMINA

 

14

12

8

18

11

2015

63

 

ZAHIROVIĆ MINELA

16

12

2

2018

30

 

ZEJNILAGIĆ TRUMIĆ JASMINA

 

8

15

4

2017

27

 

ZONIĆ ANELA

8

2020

8

 

Bodovna lista

0 0