Titova do br.34, SPO lamela A/II
AŽURIRANO NA DAN 10.03.2024. GODINE

 

 

IME I PREZIME

 

Godina izdavanja licence

 

Ukupan broj bodova

 

2024

 

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

ABDULAHOVIĆ AZRA

2

8

8

18

16

12

2019

64

ADEMOVIĆ ALDINA

 

6

6

2

16

 

2019

30

ADROVIĆ AZRA

12

0

2023

12

AGANOVIĆ MAJDA

 

2024

 

AGIĆ MIRELA

 

0

0

2022

 

AHČIĆ SAMRA

6

6

6

0

2021

18

AHMEDIĆ AMILA

6

0

6

6

14

10

10

2017

52

AHMETBEGOVIĆ AMELA

8

6

2

4

8

2020

28

AHMETBEGOVIĆ BEŠIĆ ALMA

 

6

6

6

2021

18

AHMETOVIĆ ADEM

2

6

6

2

2021

16

AHMETOVIĆ DŽENANA

 

6

6

0

6

2

2019

20

AHMETOVIĆ ENIDA

6

2

0

2022

8

AHMETOVIĆ FUADA

2

6

10

0

8

0

2019

26

AHMIČIĆ EMINA

10

8

8

10

2021

36

AKELJIĆ AMILA

 

 

 

2022

 

ALABAJČI SANJA

6

6

2

2022

14

ALIBAŠIĆ SELMA

8

6

0

2022

14

ALIBEGOVIĆ NADINA

6

0

2023

6

ALIČIĆ AMELA

6

6

0

0

2021

12

ALIČIĆ AMINA

 

0

2023

 

ALIČIĆ DŽENANA

 

0

0

0

2021

 

ALIČIĆ EDINA

6

4

8

0

6

0

2019

24

ALIĆ ADVIJA

12

0

2023

12

ALIĆ ALMEDIN

6

8

4

16

2

2020

36

ALTUMBABIĆ JASMINA

8

14

6

2022

28

ALJIĆ MUBINA

2

6

0

2022

8

ARAPČIĆ MELISA

8

0

2023

8

ARNAUTOVIĆ SNEŽANA

 

0

0

ISTEKLA 2022

22

ATIĆ DŽENITA

 

0

2023

 

ATIĆ JASNA

8

6

0

2022

14

ATLIĆ OMEROVIĆ MELIHA

8

6

0

2022

14

AVDIČEVIĆ-ATIĆ MERIMA

6

6

6

10

8

4

2019

40

AVDIĆ AIDA

 

0

2

2022

2

AVDIĆ AMIR

 

0

0

12

18

0

2019

30

AVDIĆ AZRA

6

6

2023

12

AVDIĆ DŽENITA

 

0

2023

 

AVDIĆ LEJLA

6

6

8

0

10

2020

30

AVDIĆ MURSELOVIĆ NINELA

8

2

4

2022

16

BABOVIĆ ANELA

8

0

2023

8

BAĆIĆ ALEN

 

2024

 

BAĆIĆ DARIO

6

0

2023

6

BAĆIĆ MIRZA

 

0

0

2022

 

BAJRIĆ AZRA

6

0

2023

6

BAJRIĆ BELMA

2

6

2

0

2021

10

BAJRIĆ MELISA

6

6

6

0

2021

18

BAJRIĆ MERIMA

2

6

6

8

2021

22

BAKIĆ ALMA

10

0

0

4

4

4

2019

22

BAKIĆ VEDRANA

10

6

6

10

12

 

2019

44

BARAKOVIĆ EDINA

6

6

0

2

6

2020

20

BARČIĆ EDINA

2

0

8

4

6

12

0

2018

32

BAŠAGIĆ DELIĆ ZEHRA

8

6

2

2022

16

BAŠIĆ AMRA

8

8

12

2022

28

BAŠIĆ MAIDA

6

12

8

16

12

6

0

2018

60

BEĆIĆ SELMA

6

6

0

2022

12

BEĆIROVIĆ MINELA

2

0

2023

2

BEDAK LEJLA

4

2

2

6

2

2020

16

BEGANOVIĆ AMRA

 

0

10

2

2021

12

BEGANOVIĆ ELMA

 

2024

 

BEGANOVIĆ MERIMA

8

18

0

4

8

2020

38

BEGANOVIĆ MIRNA

4

16

22

2022

42

BEGIĆ NEDIM

 

0

2023

 

BEGIĆ REISA

 

6

6

0

8

0

2019

20

BEGOVIĆ DŽENITA

10

8

0

2022

18

BEGOVIĆ MAHIRA

8

6

0

2

8

2020

24

BEHADEROVIĆ AMRA

25

6

0

0

2021

31

BEJTIĆ MIRSADA

 

6

0

2022

6

BEKRIĆ JASMINA

 

6

6

10

2021

22

BEKTAŠAGIĆ BELMA

6

6

8

0

2021

20

BEKTIĆ NERMIN

8

0

2023

8

BENEŠ OMERČEVIĆ MELITA

 

0

0

12

6

0

2019

18

BERBIĆ LEJLA

8

0

0

2022

8

BIJEDIĆ BERINA

 

6

8

16

22

2020

52

BIJEDIĆ SUZANA

6

2

2023

8

BILALIĆ MIRSADA

 

0

0

ISTEKLA 2017

 

BRAŠNJIĆ SADINA

6

0

2023

6

BRČANINOVIĆ HAMZA

 

0

2

12

4

2020

18

BRKIĆ SAIDA

 

0

0

0

0

8

0

2018

8

BRKOVIĆ AMINA

8

2

2023

10

BRKOVIĆ AMRA

 

6

2023

6

BUDIMLIJA ADNAN

8

0

2023

8

BUKVAR AMRA

6

6

2023

6

BURGIĆ NEDIMKA

 

2024

 

BURGIĆ TALOVIĆ AMRA

6

6

8

2022

20

BURINA AMILA

 

6

0

0

0

2

0

2018

8

CIPURKOVIĆ ANEDA

13

6

6

2

22

0

2019

49

ČAČKOVIĆ ARMIN

 

0

2023

 

ČAČKOVIĆ EDINA

10

6

0

2022

16

ČAJIĆ ALISA

6

6

2023

12

ČAJIĆ MURIS

 

0

ISTEKLA 2023

 

ČAMO SAMINA

10

0

2023

10

ČELEBIĆ ŠEJLA

8

6

6

10

0

2020

30

ČERKEZ DANIELA

8

2

0

2022

10

ČIČKUŠIĆ ALMA

8

0

0

2022

8

ČIČKUŠIĆ EMA

 

6

0

0

2021

6

ČIZMIĆ AZRA

 

0

2023

 

ČUSTOVIĆ SAFET

 

0

2023

 

ĆATIĆ NERMIN

8

0

2

2

2

2020

14

ĆENANOVIĆ ELDA

 

6

2023

6

ĆORIĆ JASMINA

6

6

0

2022

12

ĆOSIĆ AZRA

 

0

0

ISTEKLA 2022

 

DEDIĆ EDINA

6

2

2023

8

DELALIĆ ČAUŠEVIĆ AMELA

 

0

0

0

8

12

20

2018

40

DELALIĆ INES-SANJA

6

0

2023

6

DELIĆ ALMEDINA

6

8

6

6

2021

26

DELIĆ ILMA

 

0

0

0

2021

 

DELIĆ NINA

8

8

8

10

14

2

2019

48

DELJIĆ AZRA

 6

0

6

0

2021

12

DEMIROVIĆ DELILA

4

6

14

0

2021

24

DERVIŠEVIĆ ADMIRA

2

0

0

2022

2

DIVKOVIĆ ANJA

 

 

6

6

4

2020

16

DJEDOVIĆ ILDA

 

6

10

6

6

2020

28

DOGDIĆ NAZA

2

0

2023

2

DOUIDA-HODŽIĆ ESMA

 

6

10

2

2021

18

DRAGIČEVIĆ AJLA

 

 

2023

 

DRAGOVIĆ DARIA

8

8

2

2022

14

DRAGOVIĆ VANJA

 

6

0

2022

6

DROPIĆ DŽENITA

8

12

2023

20

DROPIĆ SUADA

8

6

6

10

0

2020

30

DUBRAVIĆ EDINA

 

 

4

0

2021

4

DUGONJIĆ AZRA

8

6

2023

14

DUKIĆ AJDINA

8

8

8

2

10

2020

36

DURAKOVIĆ HANIFA

6

0

2023

6

DUSPARA KRISTINA

 

37

2

2022

39

DŽAFIĆ ADISA

8

6

2

2022

18

DŽAKIĆ AMINA

2

0

2023

2

DŽELIĆ SARA

 

0

0

0

2021

 

DŽINIĆ ARNELA

 

6

8

4

12

2

2019

32

DŽINIĆ MONIKA

 

0

0

0

0

0

0

2018

 

DŽOMBIĆ (Rifet) EMINA

34

6

6

6

6

8

5

2018

71

DŽUZDANOVIĆ LEJLA

8

0

2023

8

ĐAKIĆ LEJLA

8

0

2023

8

ĐEDOVIĆ ENISA

2

2

0

2022

4

ĐEDOVIĆ MUAMER

2

0

2023

 

ĐERZIĆ ŠEHOVIĆ ZERINA

6

0

0

2022

6

ĐOGIĆ ALMA

8

8

10

2022

26

ĐOJIĆ ANDREA

8

6

0

2022

14

ĐOKIĆ JOVANA

 

0

0

2022

 

ĐOKIĆ MIRJANA

 

0

2023

 

ĐONLIĆ JASMINA

 

0

0

10

2021

10

ĐORĐIĆ RADAN

 

6

0

2022

6

ĐOZIĆ TARIK

 

2024

 

ĐULOVIĆ ARMIN

6

6

0

2022

12

ĐULOVIĆ MERIMA

6

2024

6

EJUBOVIĆ SELMA

 

0

2023

 

EMIĆ AJLA

10

8

8

0

0

2020

26

FATUŠIĆ DUŠANKA

 

0

0

0

0

0

0

6

6

FAZLOVIĆ MELIHA

8

0

2023

8

FEJZIĆ SELMA

8

0

2023

8

FERIZ BABOVIĆ FAIDA

 

2024

 

FETIĆ ELMA

6

2024

6

GAČANOVIĆ MAIDA

 

0

4

2

2021

6

GARAŠEVIĆ SARA

 

2024

 

GARDAŠ ANITA

6

0

2023

6

GARDAŠ IVAN

6

2

2023

8

GAZIBEGOVIĆ AMELA

8

6

8

2022

22

GAZIBEGOVIĆ AMILA

10

8

6

2022

24

GAZIBEGOVIĆ PEDLJIĆ ARDANELA

8

6

18

10

12

2

2

2018

60

GLINAC  SENKA

8

2024

8

GLUHIĆ ADISA

6

6

0

2022

12

GLUŠAC ASJA

6

0

0

2022

6

GOLETIĆ MINELA

 

0

6

0

2021

6

GOLETIĆ MIRELA

 

0

4

0

2021

4

GRABOVIČKIĆ KATARINA

16

8

2023

24

GRBIĆ AJNA

2

2

2

0

2021

6

GULAMOVIĆ BILJANA

 

0

6

0

2021

6

HABIBOVIĆ SANELA

2

6

4

10

12

6

0

2018

40

HADŽAGIĆ DENISA

2

0

6

10

2021

18

HADŽIBEGIĆ AZRA

6

6

6

8

2021

26

HADŽIBEGIĆ NIHAD

 

0

0

2022

 

HADŽIBEGOVIĆ LEJLA

 

0

0

2022

 

HADŽIĆ ADISA

8

6

8

6

6

2020

34

HADŽIĆ ALMA

 

 

 

ISTEKLA 2022

 

HADŽIĆ AMAR

 

6

0

2022

6

HADŽIHRUSTIĆ HARUN

10

14

12

14

4

6

2019

60

HADŽIMURATOVIĆ AMINA

34

8

8

8

8

10

0

2018

76

HADŽIOMEROVIĆ NADINA

 

0

6

6

0

2020

12

HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

16

2024

16

HAJDAREVIĆ EMRA

 

2024

 

HAJDARHODŽIĆ EMINA

6

2024

6

HAJRULAHOVIĆ BELMA

6

0

2023

6

HALILČEVIĆ MUAMER

 

0

4

6

8

2

2019

20

HALILIĆ ZAHIROVIĆ ZARKA

8

0

2023

8

HALILOVIĆ AMINA

 

6

10

4

2

2020

22

HALILOVIĆ DINA

10

12

12

14

18

16

2019

82

HALILOVIĆ ELMIRA

6

2024

6

HALILOVIĆ ENISA

 

0

0

0

2

2

2019

4

HALILOVIĆ ERNA

6

6

6

16

14

2020

48

HALILOVIĆ LAMIA

 

6

12

16

2021

34

HALILOVIĆ MERSUDIN

2

6

0

2022

8

HAMZIĆ AJLA

 

2024

 

HAMZIĆ ELVIRA

10

8

12

15

22

6

2019

73

HARAČIĆ SELMA

 

8

0

2022

8

HASANAGIĆ AGIĆ ŠEJLA

6

2024

6

HASANBAŠIĆ MELISA

 

6

6

10

0

2020

22

HASANHODŽIĆ ALMA

8

6

6

8

6

 

2019

34

HASANHODŽIĆ MAIDA

10

6

8

0

2021

24

HASANOVIĆ DENISA

4

8

8

8

 

2020

28

HASANOVIĆ GOGIĆ AMELA

10

6

0

2022

16

HASANOVIĆ NADIR

 

2024

 

HASANOVIĆ SAMIRA

6

6

6

2

2021

20

HELIĆ NASIHA

13

2

0

2022

15

HERNLA VIOLETA

 

6

8

0

2

4

2019

20

HODŽIĆ (Bego) ERNA

4

2

0

2022

6

HODŽIĆ AMELA

6

6

2023

12

HODŽIĆ DALILA

8

8

10

2022

26

HODŽIĆ ELMA (SALIHOVIĆ)

 

2024

 

HODŽIĆ EMINA

2

0

2023

2

HODŽIĆ ERNA

8

0

8

2

0

2020

18

HODŽIĆ MENSURA

8

6

10

10

6

2

2019

42

HODŽIĆ MIRELA

4

10

4

4

6

0

2019

30

HODŽIĆ SAMRA

 

2024

 

HODŽIĆ SENADA

12

6

6

0

12

2020

36

HODŽIĆ ZIJADA

 

0

0

0

2

0

2019

2

HOZIĆ MARJANA

8

8

8

0

2021

24

HRVIĆ AMRA

 

0

2

16

4

2

2019

24

HRVIĆ SABRINA

6

2024

6

HUKIĆ ADELA

2

2024

2

HUREMOVIĆ ALMEDINA

8

6

0

2022

14

HUSEINBAŠIĆ RUBINA

8

10

8

6

2021

32

HUSEJNEFENDIĆ AMIRA

6

6

0

2022

12

HUSEJNOVIĆ MERIMA

 

0

0

0

2021

 

HUSIČIĆ AJLA

14

8

2023

22

HUSIĆ LEJLA (Dorić)

 

2024

 

HUSIĆ ZERINA

 

2024

 

HUSKIĆ IRMA

8

6

12

0

2

2020

28

IBIŠEVIĆ MERIMA

 

0

0

0

30

0

2019

30

IBRAČEVIĆ ELVEDINA

 

 

2023

 

IBRAHIMBEGOVIĆ SAMRA

 

2024

 

IBRAHIMBEGOVIĆ SENADA

8

6

0

2022

14

IBRAHIMOVIĆ AIDA

10

8

0

4

2021

22

IBRAHIMOVIĆ AMRA

 

6

 

2022

6

IBRIĆ AMRA

10

8

2

2022

20

IBRIĆ AZRA

2

13

8

2022

23

IBRIĆ EMINA

10

6

0

2022

16

IBRIĆ IBRAHIM

 

0

2

14

4

2020

20

IKANOVIĆ SELMA

 

0

28

2022

28

ILIČIĆ ANITA

6

8

0

2022

14

ILIČIĆ RENATA

6

2

2

2

2021

12

ILIĆ NINA

 

0

10

0

2021

10

ILJAZAGIĆ ALEN

 

2024

0

IMAMOVIĆ JASMINKA

8

6

0

2022

14

IMAMOVIĆ SUBHIJA

8

6

0

8

2021

22

IMAMOVIĆ ŽANETA

 

0

0

2022

 

IMŠIRAGIĆ-ZOVKO SELMA

 

0

0

0

2

2019

2

IMŠIROVIĆ EMIRA

6

8

6

20

8

0

2019

48

IMŠIROVIĆ MELISA

6

0

2023

6

ISABEGOVIĆ ĐUKIĆ SANDRA

10

0

2023

10

ISABEGOVIĆ SABINA

 

0

2023

 

ISAKOVIĆ FIRDEVSA

 

0

2023

 

JAGANJAC EMIR

2

0

6

6

8

6

2019

28

JAKUBOVIĆ EMINA

2

0

10

14

10

2

2019

38

JAKUBOVIĆ ZERINA

 

0

2023

 

JOKIĆ PAVIĆ MARINA

 

0

2

4

8

0

2019

14

JUNUZOVIĆ NERMINKA

10

6

0

2022

16

JUPIĆ ADMIRA

6

6

2

6

12

2020

32

JURIĆ ALMINA

8

8

0

2022

16

JUSIĆ DELILA

 

0

0

0

ISTEKLA 2021

 

JUSIĆ DERVIŠEVIĆ AMINA

 

6

2023

 

JUSIĆ ĐEJLA

 

6

6

2

2021

14

JUSUFOVIĆ MELISA

6

6

6

16

18

0

2019

52

KALAJAC AMRA

6

0

10

0

2

0

2019

18

KALIĆ ADELA

 

0

0

0

0

0

0

2018

 

KALTAK AZRA

 

6

4

2022

10

KAMBEROVIĆ ADINA

 

0

0

0

18

6

7

2018

31

KAMBEROVIĆ MERZANA

6

6

8

10

8

2

2019

42

KARIĆ AMRA

 

6

0

2022

6

KAROHODŽIĆ MEJRA

 

0

2023

 

KASUMOVIĆ MIDHETA

6

2024

6

KATANIĆ ELMA

8

6

8

8

6

2

2019

38

KAURINOVIĆ VEDRANA

6

14

2023

20

KAVAZOVIĆ ALMA

6

6

6

0

2

2020

20

KAVAZOVIĆ AMILA

6

6

2

8

2021

22

KAVAZOVIĆ ELBINA

8

6

2023

14

KAVAZOVIĆ MELIKA

8

6

0

0

2021

14

KOMAZEC MIRKO

 

0

0

0

0

6

2019

6

KORMAN ALMIRA

 

8

0

2022

8

KOVAČEVIĆ MONIKA

6

6

0

2022

12

KOVČIĆ EDINA

10

6

0

0

6

10

0

2018

32

KUDIĆ ZEJNEBA

 

12

22

10

2021

44

KUDUZOVIĆ MAIDA

6

6

2023

12

KULANIĆ ALMA

2

0

2023

2

KUPUSOVIĆ ELMA

 

0

0

0

0

2020

0

KURTIĆ AJLA

 

0

0

0

0

0

2019

 

KURTIĆ DANIJELA

6

6

10

4

14

4

2019

44

LAGANIN JOVIĆ DRAŽENA

 

0

0

0

0

0

2019

 

LALOVIĆ SANDRA

 

0

0

0

2

2

2019

4

LAMEŠIĆ IVONA

 

0

2

2022

2

LELIĆ AMELA

6

6

8

10

2021

30

LISIČIĆ NEGRA

 

2024

 

LIVADIĆ ALMA

8

6

12

12

12

14

0

2018

64

LIVADIĆ JASMIN

 

0

0

0

2021

 

LIVADIĆ JASMINA

6

6

8

6

6

 

2019

32

LIVADIĆ SENAD

 

2024

 

LOVRIĆ MARIJANA

 

0

0

2022

 

LUKIĆ GLORIA

 

0

2023

 

LJUBOJA GORICA

2

6

0

2022

8

MAHMUTBEGOVIĆ DRAGANA

10

8

8

0

2021

26

MAHMUTBEGOVIĆ HALIDA

2

6

6

2022

14

MAHMUTOVIĆ MILIĆEVIĆ ALDIJANA

2

6

0

2022

8

MAHMUTOVIĆ NADINA

13

0

2023

13

MAHMUZIĆ IRNELA

 

0

0

ISTEKLA 2022

 

MALKIĆ ELDAR

 

0

0

2022

 

MALKIĆ NEDIM

 

0

0

0

6

10

2019

16

MANDŽUKIĆ BORKA

8

6

8

14

20

10

0

2018

66

MANSO DAJANA

 

0

0

0

2021

0

MARKELIĆ ANDREA

 

0

0

2022

0

MARTINOVIĆ MARIJA

6

2024

6

MAŠIĆ ZINAIDA

10

0

2023

10

MAZALOVIĆ EDINA

 

0

0

2022

 

MEDIĆ SABINA

6

2024

6

MEHANOVIĆ DIJANA

10

6

8

8

2021

32

MEHIČIĆ MAIDA

6

6

0

2022

12

MEHIĆ DIJANA

8

6

2

2022

16

MEHIDIĆ MELIKA

16

2024

16

MEHMEDINOVIĆ DŽENITA

10

6

6

6

6

6

0

2018

40

MEHMEDOVIĆ DIJANA

10

6

8

10

0

2020

34

MEHMEDOVIĆ SUADA

10

8

8

4

2021

30

MEJREMIĆ REŠID

8

6

2

8

2

4

2019

30

MEKANIĆ SADIKA

18

0

0

14

0

2020

22

MEMIĆ NIHADA

10

6

0

2022

16

MEŠANOVIĆ AJŠA

6

6

8

2

2021

22

MEŠANOVIĆ JASMINA

2

3

0

20

2021

25

MEŠIĆ ADISA

10

16

2023

26

MEŠIĆ JASMINA

10

6

6

0

8

0

2019

30

MIHAJLOVIĆ BILJANA

6

6

16

15

2

2020

45

MIHALJICA MILENA

 

0

0

2022

 

MIJATOVIĆ ADELA

 

0

0

2022

 

MIJIĆ AIDA

 

0

0

0

10

6

14

8

48

MILINKIĆ AMELDINA

 

0

2023

 

MILINKIĆ ANELA

6

6

6

6

14

2020

38

MIŠIĆ DŽENITA

 

6

0

ISTEKLA 2022

 

MLINARIĆ DARIO

 

0

2

0

2021

2

MLINARIĆ IVORA

 

0

0

2022

 

MORANJKIĆ ARNELA

 

6

8

2022

14

MUFTIĆ SANDRA           

10

6

8

14

14

2020

50

MUHAMEDBEGOVIĆ ELMA

10

0

2023

10

MUJABAŠIĆ MIRELA

4

2

0

2022

6

MUJAČIĆ SELMA

 

0

0

0

0

2020

 

MUJAGIĆ MEDINA

 

0

2

2022

2

MUJAGIĆ SALIHA

8

6

6

6

6

2020

32

MUJAKIĆ MAIDA

8

12

6

4

2021

30

MUJAKOVIĆ ALMA

8

8

8

10

12

4

2019

50

MUJANOVIĆ ADNAN

8

6

8

12

12

10

13

2

71

MUJANOVIĆ AMINA

10

8

2023

18

MUJČINOVIĆ JASMINA

 

6

8

2022

14

MUJČINOVIĆ SELMA

8

6

0

2022

14

MUJIĆ ZERINA

8

2024

8

MUJKANOVIĆ MERIMA

8

6

0

2

2021

16

MUJKIĆ ALMA

6

0

0

4

4

2020

14

MUJKIĆ ALMA (JAHIĆ)

 

0

2

2022

2

MULAHALILOVIĆ AMILA

 

0

0

2

8

0

2019

10

MULAHMETOVIĆ SANELA

6

2024

6

MULALIĆ KIKANOVIĆ LEJLA

 

0

0

2022

 

MUMIĆ DIJANA

2

6

0

2022

8

MUMINOVIĆ ALMIRA

 

0

6

6

2

2020

14

MUMINOVIĆ ARAPČIĆ SELMA

10

0

6

8

2021

24

MUMINOVIĆ SAMIRA

8

8

2

2022

18

MURATOVIĆ EMINA

2

2024

2

MURATOVIĆ OMEROVIĆ AZRA

 

0

2023

 

MURATOVIĆ SUADA

 

0

0

ISTEKLA 2016

 

MURATOVsaIĆ MELISA

 

8

2023

8

MURGIĆ INDIRA

 

0

0

0

2

2020

2

MUSIĆ ADNAN

2

0

0

0

0

2

2019

4

MUSIĆ DŽENANA

6

12

0

2022

18

MUSTAČEVIĆ ARMINA

6

0

2023

6

MUSTAFIĆ ESMA

8

6

10

12

12

0

2019

48

MUSTAFIĆ MAJDA

8

8

0

2022

16

MUŠANOVIĆ ALMA

 

0

0

2022

 

NADAREVIĆ SANDRA

10

0

2023

10

NAKIČEVIĆ NERMA

6

0

2023

6

NEDIMOVIĆ EMIL

 

0

 

 

NIKOLIĆ SUZANA

10

8

8

8

6

2020

50

NIŠANDŽIĆ BJELIĆ MARNELA

6

0

2023

6

NIŠIĆ ADELA

8

0

0

8

2021

16

NIŠIĆ AIDA

 

ISTEKLA 2022

 

NIŠIĆ ERVIN

6

0

2023

6

NIŠIĆ JELENA

 

14

0

2022

14

NOVAKOVIĆ SANJA

10

2024

10

NUHANOVIĆ HASAN

2

3

2

14

6

2020

27

NUKIĆ DŽENANA

4

2

2

2022

8

NUMANOVIĆ SEJLA

6

6

2023

12

NURKANOVIĆ AMILA

 

0

0

2

2021

2

OKIĆ ZUMRETA

2

8

2

16

4

2020

32

OMAZIĆ MERIMA

8

6

8

6

6

2020

34

OMAZIĆ TARIK

 

0

0

ISTEKLA 2022

 

OMERAŠEVIĆ JASMINA

6

0

2023

6

OMERČIĆ LEJLA

 

0

0

12

0

2020

12

OMEREFENDIĆ SELMA

 

6

6

10

0

2020

22

OMEROVIĆ ENIDA

6

0

2023

6

OMEROVIĆ MIRNELA

 

6

0

2022

6

OMEROVIĆ SUMEA

 

0

0

2022

 

OMEROVIĆ TAHTO AIDA

8

2024

8

OMIĆ ADELA

6

0

0

2

2021

8

OMIĆ AMELA

10

0

2023

10

ORDAGIĆ AZRA

12

16

0

2022

28

ORIĆ AMRA

 

2024

 

OSMANOVIĆ AMER

 

6

2

31

14

2

0

2018

55

OSMANOVIĆ ENISA

10

8

2023

18

OSMANOVIĆ SABRINA

 

0

0

0

0

0

2019

 

OSMANOVIĆ SADŽIDA

18

0

2

2022

20

OSMIĆ AIDA

8

0

2023

8

PAŠALIĆ DŽENITA

2

6

8

10

14

2

2019

32

PAVLIĆ DARIA

6

0

2023

6

PEČET ANDREJ

 

10

15

15

18

0

2019

58

PEČET MARA

 

0

0

ISTEKLA 2017

 

PEKIĆ MILA

6

6

0

2022

12

PEKMIĆ-BAJRIĆ SANITA

6

6

8

2021

20

PELEMIŠ KARLA

12

0

2023

12

PEZEROVIĆ ZEHRA

8

8

8

4

16

2020

44

PINJAK ELDINA

8

6

6

8

6

2

2019

36

PIRIĆ BENJAMIN

6

6

6

10

0

0

2019

28

PLAVŠIĆ ALMIRA

4

0

2023

4

POBRIĆ ERNA

 

0

0

0

0

0

0

2018

 

PODVORAC DIANA

8

0

2023

8

POŽEGIĆ MAJDA

6

6

6

0

2021

18

PRELIĆ ELMA

 

0

0

0

0

0

2019

 

PRIMEĆA AZRA

8

6

2

2022

16

RAGIBOVIĆ SAMRA

 

0

2023

 

RAHMANOVIĆ AMILA

 

0

8

6

0

Federalna licenca

14

RAHMANOVIĆ ENA

12

8

2023

20

RAHMANOVIĆ VEDRANA

6

2024

6

RAMADANOVIĆ ANESA

 

0

2023

 

RAMIĆ AHMED

6

0

6

0

0

0

2019

12

RAMIĆ AMINA

6

0

2023

6

REDŽIĆ SELMA

4

6

2

2

2021

14

RESIĆ ADELISA

8

16

2

2022

26

SADIKOVIĆ EMINA

 

6

8

10

2021

24

SALETOVIĆ LEJLA

6

2024

 

6

SALIBAŠIĆ ARMIN

 

0

ISTEKLA 2023

 

SALIBAŠIĆ MUAMER

 

0

2023

 

SALIHOVIĆ SAMRA

8

6

10

8

2

2020

34

SALKIĆ AZRA

 

6

2

2022

8

SALTOVIĆ SEMIR

 

0

10

15

22

10

2019

56

SARAJLIĆ (Asim) EMINA

 

0

2023

 

SARAJLIĆ AMER

 

0

0

0

0

0

2019

 

SARAJLIĆ EMINA

6

6

6

8

6

2

2019

34

SARAJLIĆ MERIMA

9

0

0

2022

9

SARIĆ SUVADA

6

6

0

0

2021

12

SEJDULAHOVIĆ AMRA

6

6

0

2022

12

SEJRANI SEDAT

 

8

8

10

14

0

2019

40

SELIMOVIĆ DŽENITA

6

6

6

6

10

18

9

2018

61

SELIMOVIĆ MEMSURA

2

0

8

2

10

0

2019

22

SIJERČIĆ BERINA

10

6

0

2022

16

SIMIKIĆ MIRA

2

6

6

2022

14

SIOČIĆ ADILA

 

0

0

0

2021

 

SIVIĆ EMINA

6

6

8

6

2021

26

SKOKIĆ NADA

 

0

0

0

2

0

2019

2

SLANJANKIĆ MAIDA

 

6

8

2022

14

SMAJIĆ BELMA

10

0

2023

10

SMAJIĆ BERINA

 

0

0

2

0

2020

2

SMAJIĆ OMER

8

6

0

2022

14

SMAJLOVIĆ ALMEDINA

8

14

6

8

6

0

2019

42

SMAJLOVIĆ MEDINA

8

0

2023

8

SMAJLOVIĆ SENIDA

8

0

6

4

4

2020

22

SOFTIĆ IRMA

6

6

16

6

2021

34

STOJANOVIĆ SLAVENKA

6

12

8

2

2021

28

SUHONJIĆ AMRA

 

6

8

12

8

2020

34

SUKANOVIĆ EMINA

8

6

0

2022

14

SULEJMANOVIĆ ALBINA

8

6

8

2

2021

24

SULJAGIĆ EDIN

10

0

2023

10

SULJENDIĆ ELMA

8

0

0

0

2021

8

SULJIĆ ADELA

 

16

0

2

8

4

2019

30

SULJIĆ EMINA

 

0

2023

 

SULJKANOVIĆ SELMA

2

8

2

2022

12

ŠABANOVIĆ ANELA

 

0

8

12

4

0

0

2018

24

ŠABANOVIĆ DŽENISA

8

6

2023

14

ŠABANOVIĆ FAJZA

8

6

2023

14

ŠABANOVIĆ NERMA

 

6

12

0

2021

24

ŠABOVIĆ SABINA

13

0

2023

13

ŠAHBEGOVIĆ ADELA

12

0

10

4

14

2020

40

ŠAHINPAŠIĆ EMINA

8

6

10

10

16

14

2018

64

ŠALDIĆ JASMINA

8

0

2023

8

ŠARIĆ ASJA

 

0

0

0

2021

 

ŠARIĆ SAMRA

2

6

2

2

2021

12

ŠEHANOVIĆ ESMA

6

6

10

14

2021

36

ŠEHOVIĆ BAKALOVIĆ ENA

2

2024

2

ŠEHOVIĆ EMINA

 

2

2

2022

4

ŠERBEČIĆ ZERINA

 

26

0

0

0

0

2019

26

ŠIŠIĆ MUSTAFA

2

0

0

2022

2

ŠKRIPIĆ MENUSR

 

2

2

0

2021

4

ŠUBIĆ AMRA

6

8

0

2

2

2020

18

ŠUSTER IVANA

10

6

0

2022

16

TADIĆ DRAŽENA

 

0

0

0

0

2

6

2

10

TALETOVIĆ ALENA

8

0

2023

8

TANOVIĆ AZRA

 

0

6

2022

6

TANOVIĆ SANJA

 

0

0

0

0

6

0

2018

6

TANJIĆ BELKISA

2

8

10

2

2021

22

TERZIĆ NEJLA

 

2024

 

TINJIĆ AMILA

6

0

10

16

34

2020

66

TOPALČEVIĆ ANČICA

8

12

2

4

2021

26

TREBINČEVIĆ SABINE

 

0

0

0

4

0

2019

4

TRNAČEVIĆ EMIR

 

0

2023

 

TRUMIĆ ELVEDINA

6

6

2

2022

14

TURATOVIĆ MAID

 

0

2023

 

TURKIĆ ALMINA

2

2

0

2022

4

TURSUNOVIĆ AMRA

10

18

6

6

6

0

2019

46

TURSUNOVIĆ ZERINA

 

0

0

0

2021

 

TVICA AMRA

 

0

0

2022

 

VALJEVAC INDIRA

 

6

6

0

2021

12

VELADŽIĆ FATIMA

 

0

0

2

2021

2

VRABAC DŽENANA

6

0

0

8

10

6

0

2018

30

VRTAGIĆ ELMA

8

8

2

2022

18

VRTAGIĆ EMINA

6

2024

6

ZAHIROVIĆ ADISA

 

0

0

0

0

0

0

2018

 

ZAHIROVIĆ EMIRA

 

6

0

2022

6

ZAHIROVIĆ MINELA

2

6

6

14

16

12

2

2018

58

ZAHIROVIĆ NERMINA

8

6

0

2021

14

ZUKIĆ AMILA

6

6

0

2022

12

ZUKIĆ SAMED

2

0

2023

2

ŽILIĆ AMELA

 

0

6

8

2021

14

ŽIŠKO DELIĆ FATIMA

6

6

0

2022

12

Bodovna lista

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR