Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

AŽURIRANO 16.07.2021. GODINE

 

 

IME I PREZIME

Godina izdavanja/obnove licence

 

Ukupan broj bodova

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015.

ABDULAHOVIĆ AZRA

16

16

12

2019

44

ADEMOVIĆ ALDINA

2

16

 

2019

18

AGANOVIĆ MAJDA

8

12

14

0

2018

34

AGIĆ MIRELA

2

6

6

2

6

2

2016

26

AHČIĆ SAMRA

 

2021

 

AHMEDIĆ AMILA

6

14

10

10

2017

40

AHMETBEGOVIĆ AMELA

2

8

2020

10

AHMETBEGOVIĆ BEŠIĆ ALMA

6

2021

6

AHMETOVIĆ ADEM

 

2021

 

AHMETOVIĆ DŽENANA (ARNAUT)

 

6

2

2019

8

AHMETOVIĆ FUADA

 

8

 

2019

8

AHMIČIĆ EMINA

8

2021

8

ALABAJČI SANJA

8

14

10

11

20

2

2016           2016                           

65

ALIBEGOVIĆ NADINA (MEHINBAŠIĆ)

10

14

5

17

4

0

2016

50

ALIČIĆ EDINA

 

6

 

2019

6

ALIĆ ALMEDIN

14

2

2020

16

ANDRIĆ KRISTINA

 

 

12

6

2018

18

ARAPČIĆ MELISA

12

10

10

9

2

2017

43

ARNAUTOVIĆ SNEŽANA

 

 

 

8

12

2

2016

22

ARNAUTOVIĆ VEDRANA

2

2

 

2

2018

6

ATLIĆ EMINA

2

10

6

9

2018

27

ATLIĆ OMEROVIĆ MELIHA

6

10

10

11

6

2016

43

AVDIČEVIĆ MERIMA

10

8

4

2019

22

AVDIĆ AMIR

4

18

 

2019

22

AVDIĆ AZRA

8

8

16

 

12

2017

44

AVDIĆ DŽENITA

6

4

0

6

2

2017

18

AVDIĆ LEJLA

 

10

2020

10

BAJREKTAREVIĆ JASMINKA

2

12

2020

14

BAJRIĆ BELMA

 

2021

 

BAJRIĆ MELISA

 

2021

 

BAJRIĆ MERIMA

8

2021

8

BAKIĆ ALMA

2

4

4

2019

10

BAKIĆ VEDRANA

10

12

 

2019

22

BARAKOVIĆ (BAJIĆ) EDINA

2

6

2020

8

BARČIĆ EDINA

2

6

12

 

2018

20

BAŠAGIĆ DELIĆ ZEHRA

10

12

12

14

14

2

2016

64

BAŠIĆ AMRA

6

 

10

10

16

12

2016

54

BAŠIĆ MAIDA

8

12

6

 

2018

26

BEĆIĆ MIRELA

 

 

 

6

0

8

6

2015

20

BEĆIĆ SELMA

8

10

12

15

12

0

2016

57

BEĆIRBAŠIĆ AMRA

 

 

6

 

4

2017

10

BEĆIROVIĆ MINELA

6

14

6

8

0

2017

34

BEDAK LEJLA

6

2

2020

8

BEGANOVIĆ MELIKA

6

0

8

0

10

18

6

2015

48

BEGANOVIĆ MERIMA

2

8

2020

10

BEGANOVIĆ MIRNA

2

2

4

8

6

0

2016

22

BEGIĆ (Smajić) AIDA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BEGIĆ REISA

 

8

 

2019

8

BEGOVIĆ MAHIRA

2

8

2020

10

BEHADEROVIĆ AMRA

 

2021

 

BEJTIĆ MIRSADA

6

6

8

6

2

0

2016

28

BEKRIĆ JASMINA

8

2021

8

BEKTAŠAGIĆ BELMA

 

2021

 

BEKTIĆ NERMIN

6

6

6

14

12

2017

44

BENEŠ OMERČEVIĆ MELITA

12

6

0

2019

18

BERBIĆ LEJLA

6

10

8

13

15

0

2016

52

BEŠIREVIĆ EMINA

 

 

 

 

0

2017

 

BIJEDIĆ BERINA

14

22

2020

36

BIJEDIĆ SUZANA

6

0

10

29

14

2016

59

BIKOVIĆ JASMINA

 

6

6

15

2018

27

BILALIĆ MIRSADA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BOJANOVIĆ ĐURIĆ DARIJA

8

8

 

16

12

13

6

2015

63

BRAŠNJIĆ SADINA

16

32

6

6

0

2017

60

BRČANINOVIĆ HAMZA

10

4

2020

14

BRČINA VESNA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

BRKIĆ SAIDA

 

 

8

 

2018

8

BUKVAR AMRA

8

6

10

12

4

2017

38

BURGIĆ AMRA

10

10

6

6

10

12

2016

54

BURGIĆ NEDIMKA

 

6

14

10

2018

32

BURINA AMILA

 

 

2

 

2018

2

CIPURKOVIĆ ANEDA

2

22

 

2019

24

ČAČKOVIĆ EDINA

10

12

10

14

14

0

2016

60

ČAJIĆ ALISA

6

8

6

8

12

2017

40

ČAJIĆ MURIS

 

 

 

6

0

2017

6

ČAVALIĆ AMILA

 

2021

 

ČELEBIĆ ŠEJLA

10

0

2020

10

ČIČKUŠIĆ EMA

 

2021

 

ČIVIĆ ELMA

6

26

14

10

2

2017

58

ĆATIĆ NERMIN

 

2

2020

2

ĆORIĆ JASMINA

6

10

10

15

4

0

2016

45

ĆOSIĆ AZRA

 

22

6

13

8

0

2016

49

ĆUDIĆ HEMA

 

12

6

25

2018

43

DEDIĆ EDINA

16

16

20

8

2018

60

DEDIĆ LEJLA

 

2021

 

DELALIĆ ČAUŠEVIĆ AMELA

 

8

12

20

2018

40

DELIBEGOVIĆ NADINA

6

0

2020

6

DELIĆ ALMA

10

18

8

6

16

10

2015

70

DELIĆ ALMEDINA (JUKANOVIĆ)

6

2021

6

DELIĆ NERMA

 

8

8

2019

16

DELIĆ NINA

10

14

2

2019

26

DEMIROVIČ DELILA

 

2021

 

DERVIŠEVIĆ ADMIRA

2

8

10

12

14

8

2016

54

DERVIŠEVIĆ AMRA

2

2

4

2

14

8

2016

32

DIVKOVIĆ ANJA

6

4

2020

10

DJEDOVIĆ ILDA

6

6

2020

12

DORIĆ LEJLA

4

14

2

12

2018

32

DOUIDA-HODŽIĆ ESMA

 

2021

 

DRAGOVIĆ VANJA

10

16

8

6

2

0

2016

42

DROPIĆ SUADA

 

 

2020

0

DUBRAVIĆ EDINA

 

2021

 

DUGONJIĆ AZRA

6

8

8

6

0

2017

28

DUKIĆ AJDINA

 

10

2020

10

DUSPARA KRISTINA

 

 

32

30

22

2

2016

82

DŽAKIĆ MERIMA

 

2021

 

DŽELIĆ MAJA

 

2021

 

DŽELIĆ SARA

 

2021

 

DŽINIĆ ARNELA

4

12

2

2019

18

DŽINIĆ MARIO

6

6

10

8

4

2017

34

DŽINIĆ MONIKA

 

 

 

 

2018

 

DŽOMBIĆ (Rifet) EMINA (OMERBEGOVIĆ)

6

6

8

5

2018

25

ĐEDOVIĆ ENISA (HASANOVIĆ)

10

4

 

5

20

4

2016

43

ĐERZIĆ ZERINA

6

8

8

8

34

2

2016

68

ĐONLIĆ JASMINA

10

2021

10

ĐORĐIĆ RADAN

12

2

14

11

12

2

2016

53

ĐOZIĆ TARIK

 

 

8

 

2018

8

ĐULIĆ AMELA

15

14

2020

29

ĐULOVIĆ ARMIN

6

6

6

6

12

8

2016

44

ĐULOVIĆ SADINA

4

2021

4

EJUBOVIĆ SELMA

8

2

2

8

10

2017

30

FATUŠIĆ DUŠANKA

 

 

 

 

6

2017

6

FAZLOVIĆ MELIHA

12

12

10

9

2

2017

45

FEJZIĆ SELMA

 

18

10

6

8

2017

42

FERIZ BABOVIĆ FAIDA

10

8

2

0

2018

20

GARDAŠ ANITA

6

4

2

10

6

2017

28

GARDAŠ IVAN

6

6

2

8

16

2017

38

GARIĆ ADMIRA

6

12

2020

18

GAZIBEGOVIĆ AMELA

10

8

8

12

8

12

2016

58

GAZIBEGOVIĆ ARDANELA

8

12

2

2

2018

24

GAZIBEGOVIĆ NADINA

10

6

 

 

 

2017

16

GLINAC  SENKA

10

8

8

6

2018

32

GRBEŠIĆ SABINA

 

 

 

2019

 

GRBIĆ AJNA

4

16

2

5

2

12

2015

41

GULAMOVIĆ BILJANA (MITROVIĆ)

8

18

18

4

4

4

2015

56

H.AVDIĆ MELIHA

2

10

2

 

4

0

2016

18

H.JAŠARAGIĆ SABINA

12

18

10

11

20

2

2016

73

HABIBOVIĆ MIRSADA

 

2021

 

HABIBOVIĆ SANELA

8

12

6

0

2018

26

HADŽAGIĆ DENISA

8

 

10

20

16

16

22

2015

62

HADŽIABDIĆ NAIDA

8

 

2020

8

HADŽIBEGIĆ AZRA

8

2021

8

HADŽIBEGIĆ NIHAD

 

 

 

6

0

0

2016

6

HADŽIBEGOVIĆ LEJLA

 

 

10

14

16

 

2016

40

HADŽIĆ ADISA

6

6

2020

12

HADŽIĆ ALMA

 

10

 

0

8

0

2016

18

HADŽIĆ AMAR

 

2

2

4

14

0

2016

22

HADŽIGRAHIĆ BELMA (SMAJIĆ)

8

30

11

17

4

2017

70

HADŽIHRUSTIĆ HARUN

14

4

6

2019

24

HADŽIMURATOVIĆ AMINA

6

8

10

0

2018

24

HADŽISELIMOVIĆ NAĐA

 

27

31

10

2018

68

HAJDAREVIĆ EMRA

 

 

4

 

2018

4

HALILČEVIĆ MUAMER

4

8

2

2019

14

HALILIĆ ZAHIROVIĆ ZARKA

4

2

8

6

8

2017

28

HALILOVIĆ ALADIN

 

2

2020

2

HALILOVIĆ AMINA

2

2

2020

4

HALILOVIĆ DINA

12

18

16

2019

46

HALILOVIĆ ELDINA (RIZVIĆ)

 

4

2

17

12

20

6

2015

61

HALILOVIĆ ENISA

 

2

2

2019

4

HALILOVIĆ ERNA

14

14

2020

28

HALILOVIĆ LAMIA

14

2021

14

HALILOVIĆ MERSUDIN

6

0

0

0

0

0

2016

6

HAMZIĆ ELVIRA

13

22

6

2019

41

HASANBAŠIĆ (MEHIĆ) DIJANA

8

6

8

16

22

2

2016

62

HASANBAŠIĆ MELISA

8

0

2020

8

HASANBAŠIĆ SAMRA

 

 

 

2019

 

HASANHODŽIĆ ALMA

8

6

 

2019

14

HASANHODŽIĆ MAIDA

 

2021

 

HASANOVIĆ DENISA

6

 

2020

6

HASANOVIĆ GOGIĆ AMELA

8

12

8

23

12

4

2016

67

HASANOVIĆ SAMIRA

 

2021

 

HERNLA VIOLETA

 

2

4

2019

6

ALIČIĆ DŽENANA

 

2021

 

HODŽIĆ ERNA

 

 

2020

 

HODŽIĆ MENSURA

8

6

2

2019

16

HODŽIĆ MIRELA

4

6

 

2019

10

HODŽIĆ SENADA

 

12

2020

12

HODŽIĆ ZIJADA

 

2

 

2019

2

HOZIĆ MARJANA (TROJANOVIĆ)

8

6

14

15

10

14

0

2015

66

HRNJIĆ MAIDA

8

6

10

6

10

2017

40

HRVIĆ AMRA

14

4

2

2019

20

HUREMOVIĆ ALMEDINA

2

6

10

7

8

0

2016

33

HUSEINBAŠIĆ RUBINA

6

2021

6

HUSEJNEFENDIĆ AMIRA

10

20

8

9

10

0

2016

57

HUSEJNOVIĆ MERIMA

 

2021

 

HUSKIĆ IRMA

 

2

2020

2

IBIŠEVIĆ MERIMA

 

30

0

2019

30

IBRAHIMBEGOVIĆ SAMRA

2

10

4

5

2018

21

IBRAHIMBEGOVIĆ SENADA

10

6

6

12

10

4

2016

48

IBRAHIMOVIĆ ADI

6

6

2019

12

IBRAHIMOVIĆ AIDA

2

2021

2

IBRAHIMOVIĆ AMRA (MEHMEDOVIĆ)

 

2

2

16

24

14

2016

58

IBRAHIMOVIĆ BELMA

2

 

2020

2

IBRAHIMOVIĆ SELMA

 

 

6

 

2018

6

IBRIĆ (GUTIĆ) AMRA

10

14

14

10

12

0

2016

60

IBRIĆ AZRA

15

20

6

6

6

8

2016

61

IBRIĆ EMINA

20

 

20

10

16

0

2016

66

IBRIĆ IBRAHIM

12

4

2020

16

ILIČIĆ RENATA

 

2021

 

ILIĆ NINA

12

14

24

30

0

6

2015

86

ILJAZAGIĆ ALEN

 

 

2

9

2018

11

IMAMOVIĆ JASMINKA

6

8

0

9

6

0

2016

29

IMAMOVIĆ ŽANETA

6

6

8

6

2

0

2016

28

IMŠIRAGIĆ-ZOVKO SELMA

 

2

2019

2

IMŠIROVIĆ EMIRA

6

8

 

2019

14

ISABEGOVIĆ ĐUKIĆ SANDRA

2

2

18

12

8

2017

42

JAGANJAC EMIR

6

8

6

2019

20

JAHIĆ ALMA

 

6

8

10

7

0

2016

31

JAHIĆ MIRHA

26

20

6

5

0

12

2016

69

JAKUBOVIĆ EMINA

14

10

2

2019

26

JERKOVIĆ MONIKA

 

4

2

2019

6

JOKIĆ PAVIĆ MARINA

2

8

 

2019

10

JUNUZOVIĆ NERMINKA

2

12

14

20

12

 

2016

60

JUSIĆ DELILA

 

 

14

8

6

0

0

2015

28

JUSIĆ ĐEJLA

6

 

8

6

8

12

0

2015

40

JUSUFOVIĆ MELISA

14

18

 

2019

32

KADIRIĆ SAMRA

 

 

 

2

16

2

2016

20

KAJTAZOVIĆ HARIS

4

2

2020

6

KALAJAC AMRA

 

2

 

2019

2

KALIĆ ADELA

 

 

 

0

2018

 

KAMBEROVIĆ (BRKIĆ) MERZANA

8

8

2

2019

18

KAMBEROVIĆ (RAMIĆ) ADINA

 

18

6

7

2018

31

KAMBEROVIĆ AMRA

 

6

6

12

20

2

2016

46

KATANIĆ ELMA (HAMIDOVIĆ)

8

6

2

2019

16

KAVAZOVIĆ ALMA

 

2

2020

2

KAVAZOVIĆ AMILA

8

2021

8

KAVAZOVIĆ ELBINA

16

6

6

8

10

2017

52

KAVGIĆ AIDA

 

 

6

14

8

2017

28

KEŠETOVIĆ  (ĆOSIĆ) AMELA

 

ISTEKLA

 

KIKANOVIĆ (SOFTIĆ) IRMA

6

10

8

10

10

10

17

2015

71

KOMAZEC MIRKO

 

 

6

2019

6

KORMAN ALMIRA

6

14

8

27

14

0

2016

69

KOVAČ MERIMA

 

8

10

12

0

2017

30

KOVČIĆ EDINA

 

6

10

0

2018

16

KUDIĆ ZEJNEBA

 

2021

 

KÜHN SANJA

 

 

 

 

2018

 

KUPUSOVIĆ ELMA

 

0

2020

0

KURALIĆ AIDA

 

ISTEKLA

 

KURTIĆ AJLA

 

 

 

2019

 

KURTIĆ DANIJELA

 

14

4

2019

18

LAGANIN JOVIĆ DRAŽENA

 

 

 

2019

 

LALOVIĆ SANDRA

 

2

2

2019

4

LELIĆ AMELA

8

2021

8

LISIČIĆ NEGRA

 

6

 

15

2018

21

LIVADIĆ JASMIN

 

2021

 

LIVADIĆ JASMINA

6

6

 

2019

12

LIVADIĆ SENAD

6

14

8

0

2018

28

LUKIĆ JASMINA

8

2021

8

MAHMUTBEGOVIĆ DRAGANA

6

6

8

19

20

6

6

2015

71

MAHMUTBEGOVIĆ HALIDA

12

10

10

11

10

12

2016

65

MAHMUTOVIĆ ALDIJANA

12

6

6

9

10

12

2016

55

MAHMUTOVIĆ EDINA

6

2021

6

MAHOVKIĆ AMRA

 

 

 

 

0

0

2016

 

MALKIĆ ELDAR

10

8

4

2019

22

MALKIĆ NEDIM

 

6

10

2019

16

MANDŽUKIĆ BORKA

12

20

10

0

2018

42

MARČETA MONIKA

 

 

 

 

2018

 

MARIĆ IVANKA

10

2

4

2

 

 

2016

18

MARKELIĆ NIKOLA

 

 

 

2019

 

MAŠIĆ ZINAIDA

10

6

10

2

2

2017

30

MEHANOVIĆ DIJANA

8

2021

8

MEHIČIĆ MAIDA

10

8

 

11

8

0

2016

37

MEHMEDINOVIĆ DŽENITA

6

6

6

0

2018

18

MEHMEDOVIĆ (Amir) AMRA

 

 

 

4

0

2017

4

MEHMEDOVIĆ DIJANA

8

 

2020

8

MEHMEDOVIĆ SUADA

4

2021

4

MEJREMIĆ NERMA

 

 

 

2019

 

MEJREMIĆ REŠID

6

2

4

2019

12

MEKANIĆ SADIKA

12

 

2020

12

MEMIĆ NIHADA

10

10

4

8

22

2

2016

56

MEMIŠEVIĆ JASMINA

 

 

 

 

0

6

2015

6

MEŠANOVIĆ AJŠA

 

2021

 

MEŠIĆ AMINA

 

4

 

2

0

2017

6

MEŠIĆ JASMINA

 

8

 

2019

8

MIHAJLOVIĆ BILJANA

13

2

2020

15

MILINKIĆ (KARIĆ) AMELDINA

6

6

6

0

2018

18

MIŠIĆ DŽENITA

12

18

10

14

18

0

2016

72

MLINARIĆ DARIO

 

 

 

2

10

0

2015

12

MLINARIĆ IVORA

 

2

6

 

8

0

2016

16

MORANJKIĆ ARNELA

8

8

6

9

14

14

2016

59

MUFTIĆ SANDRA           

12

14

2020

26

MUJABAŠIĆ (KURANOVIĆ) MIRELA

8

22

0

5

12

0

2016

47

MUJAČIĆ SELMA

 

 

2020

 

MUJAGIĆ SALIHA

6

6

2020

12

MUJAKIĆ MAIDA

 

2021

 

MUJAKOVIĆ ALMA

8

12

4

2019

24

MUJANOVIĆ ADNAN

10

12

10

13

2

2017

47

MUJKANOVIĆ MURATOVIĆ MERIMA

 

2021

 

MUJČINOVIĆ SELMA

8

20

13

11

12

4

2016

68

MUJEZINOVIĆ SEDINA

10

12

0

0

10

4

2016

36

MUJIĆ ALMA

6

12

14

0

2018

32

MUJKIĆ ALMA

4

4

2020

8

MULAHALILOVIĆ AMILA

2

8

 

2019

10

MULALIĆ KIKANOVIĆ LEJLA

12

6

8

8

14

0

2016

46

MULAOSMANOVIĆ DELILA

 

 

 

2019

 

MUMIĆ DIJANA

 

 

4

4

16

1

2016

25

MUMINOVIĆ ALMIRA

6

2

2020

8

MUMINOVIĆ ARAPČIĆ SELMA

8

2021

8

MUMINOVIĆ SAMIRA

8

6

8

13

8

2

2016

45

MURATOVIĆ MELISA

6

8

 

6

0

                    2017       

18

MURATOVIĆ OMEROVIĆ AZRA

 

6

6

6

0

2017

18

MURATOVIĆ SUADA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

MURGIĆ INDIRA

 

2

2020

2

MUSIĆ ADNAN

 

 

2

2019

2

MUSTAFIĆ ESMA

10

12

 

2019

22

MUŠANOVIĆ ALMA

6

8

 

 

6

3

2016

23

NAKIČEVIĆ NERMA (KLINČEVIĆ)

10

30

6

10

0

2017

56

NIKOLIĆ SUZANA

6

6

2020

12

NIŠANDŽIĆ MARNELA

6

10

6

8

2

2017

32

NIŠIĆ ADELA

8

2021

8

NIŠIĆ AIDA

 

 

 

 

8

2016

8

NOVAKOVIĆ SANJA

12

2

16

17

2018

47

NUHANOVIĆ ALMINA

 

10

10

18

14

4

2016

57

NUHANOVIĆ HASAN

6

6

2020

12

OKIĆ ZUMRETA

8

4

2020

12

OMAZIĆ MERIMA

6

6

2020

12

OMAZIĆ TARIK

2

 

2

8

10

2

2016

24

OMERČIĆ LEJLA

10

0

2020

10

OMERDIĆ ELMIRA

 

 

 

2

2018

2

OMEREFENDIĆ SELMA

10

0

2020

10

OMEROVIĆ TAHTO AIDA

8

6

8

12

0

2018

34

OMIĆ ADELA

 

2021

 

OMIĆ AMELA

6

0

20

10

2018

36

ORDAGIĆ AZRA

6

2

2

8

10

2

2016

30

ORIĆ AMRA (MUSIČ)

 

8

12

0

2018

20

OSMANOVIĆ AMER

 

4

2

 

2018

6

OSMANOVIĆ ENISA

6

22

12

10

12

2017

64

OSMANOVIĆ SABRINA

 

 

 

2019

 

OSMIĆ AIDA

10

6

12

13

0

2017

41

PAŠALIĆ DŽENITA

10

14

2

2019

16

PEČET ANDREJ

 

4

 

2019

4

PEČET MARA

 

 

 

 

ISTEKLA

 

PEKIĆ MILA

 

 

8

2

2018

10

PEKMIĆ-BAJRIĆ SANITA

10

6

6

11

12

18

2016

63

PEZEROVIĆ ZEHRA

2

16

2020

18

PIJUNOVIĆ DRAGANA

 

 

2020

0

PINJAK ELDINA

8

6

2

2019

16

PIRIĆ BENJAMIN

10

 

 

2019

10

PLAVŠIĆ ALMIRA

6

14

10

19

4

2017

53

POBRIĆ ERNA

 

 

 

0

2018

 

PODVORAC DIANA

10

10

8

19

0

2017

47

POŽEGIĆ MAJDA (Grbić)

 

2021

 

PRELIĆ ELMA

 

 

 

2019

 

RAHMANOVIĆ AMILA

6

0

ISTEKLA

6

RAKOVAC BELKISA

2

2

 

2019

4

RAMIĆ AHMED

 

 

 

2019

 

RAMOVIĆ AZRA

6

12

14

9

12

0

2016

53

REDŽIĆ SELMA

 

2021

 

SADIKOVIĆ EMINA

10

2021

10

SAIDOVIĆ SANELA

8

2

 

2019

10

SALETOVIĆ (SALKIĆ) LEJLA

8

8

20

11

2018

47

SALIBAŠIĆ ARMIN

 

 

 

 

0

2017

 

SALIBAŠIĆ EHLIMANA

8

12

4

2019

24

SALIHOVIĆ AMINA

 

2

 

8

2018

10

SALIHOVIĆ ELMA

6

18

12

4

2018

40

SALIHOVIĆ SAMRA

8

2

2020

10

SALKANOVIĆ ARMINA

10

6

0

6

0

2017

22

SALKIĆ BELMA

 

 

 

 

2018

 

SALMAN ANESA

6

14

14

12

2018

46

SALTOVI Ć SEMIR

13

22

10

2019

45

SARAJLIĆ AMER

 

 

 

2019

 

SARAJLIĆ EMINA

8

6

2

2019

16

SARAJLIĆ MERIMA

6

0

8

18

2

2

2016

36

SARIĆ SUVADA

 

2021

 

SEJDULAHOVIĆ AMRA

10

8

16

5

2019

39

SEJFULOVIĆ ILMA

 

4

2020

4

SEJRANI SEDAT

8

14

 

2019

22

SEJRANIĆ ASJA

6

0

6

6

12

4

2016

34

SELIMOVIĆ DŽENITA

6

10

18

9

2018

43

SELIMOVIĆ MEMSURA

 

10

 

2019

10

SIMIKIĆ MIRA

 

 

8

13

8

10

2016

39

SIVIĆ EMINA

6

2021

6

SKOKIĆ NADA

 

2

 

2019

2

SMAJIĆ BERINA

2

 

2020

2

SMAJIĆ MELISA

6

6

16

16

16

0

2016

60

SMAJIĆ OMER

12

6

6

8

6

0

2016

38

SMAJLOVIĆ ALMEDINA

8

6

 

2019

14

SMAJLOVIĆ SENIDA

2

4

2020

6

SUHONJIĆ AMRA

10

8

2020

18

SULEJMANOVIĆ ALBINA

 

2021

 

SULJENDIĆ ELMA

 

2021

 

SULJIĆ ADELA

2

8

4

2019

14

SULJIĆ MAIDA

 

2021

 

SULJIĆ SAMRA

2

2

 

 

 

20

0

2015

24

ŠABANOVIĆ ANELA

12

4

 

 

2018

16

ŠABANOVIĆ DŽENISA

6

6

8

6

4

2017

30

ŠABANOVIĆ FAJZA

10

2

10

7

14

0

2016

43

ŠABOVIĆ SABINA

12

12

8

12

0

2017

40

ŠAHBEGOVIĆ ADELA

4

14

2020

18

ŠAHINPAŠIĆ EMINA

8

16

14

2018

38

ŠEHANOVIĆ ESMA

12

2021

12

ŠERBEČIĆ ZERINA

 

 

 

2019

 

ŠUBIĆ AMRA

2

2

2020

4

TADIĆ DRAŽENA

 

 

2

6

2

2017

10

TADIĆ IVONA

6

12

 

2019

18

TANOVIĆ AZRA

12

10

6

 

10

8

2016

46

TANOVIĆ SANJA

 

 

6

0

2018

6

TINJIĆ AMILA

16

34

2020

50

TOPALČEVIĆ ANČICA

4

2021

4

TREBINČEVIĆ SABINE

 

4

 

2019

4

TRNAČEVIĆ EMIR

 

4

 

 

0

2017

4

TRUMIĆ ELVEDINA

6

6

14

20

10

10

2016

66

TURSUNOVIĆ AMRA

6

6

 

2019

12

VASIĆ (MARJANOVIĆ) IVANA

 

 

 

21

2018

21

VEHTIĆ EMINA

10

 

8

6

10

2

2016

36

VRABAC DŽENANA

8

10

6

0

2018

24

ZAHIROVIĆ ADISA

 

 

 

 

2018

 

ZAHIROVIĆ JASMINA

 

 

 

 

6

4

2016

10

ZAHIROVIĆ MINELA

12

16

12

2

2018

42

ZAHIROVIĆ NERMINA

6

 

14

12

8

18

11

2015

69

ZEJNILAGIĆ TRUMIĆ JASMINA

 

 

8

15

4

2017

27

ZONIĆ ANELA

 

8

2020

8

ŽILIĆ AMELA

2

2021

2

Bodovna lista

0 0